Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 27

Brændofferalteret

1Du skal bygge et alter af akacietræ med kvadratisk grundflade, 2,25 m langt, 2,25 m bredt og 1,35 m højt. Lav et horn i hvert af alterets fire hjørner, så de går ud i et med alteret og belæg det hele med bronze. De nødvendige redskaber til brug ved alteret skal ligeledes laves af bronze: bakkerne til at fjerne asken i, diverse skovle, stænkeskåle, kødgafler og bakker til gløder. Lav et bronzegitter med en ring i hvert hjørne og placer gitteret udvendig under listen, så det når til midt på alteret. 6-7 Lav derefter stænger af akacietræ belagt med bronze og stik stængerne gennem ringene på hver side af alteret, så alteret kan bæres. Alteret skal laves som en hul trækasse, nøjagtig som jeg har vist dig på bjerget.

Forgården og indhegningen omkring den

9-10 Rundt om boligen skal du lave en forgård, omgivet af en indhegning. Indhegningen skal laves af stolper og fintvævet linned. På sydsiden skal indhegningen bestå af et stykke stof på 100 alens længde. Det skal ved hjælp af sølvkroge hænges op på sølvstænger, der sidder fast på 20 bronzestolper, der hver står på en sokkel af bronze. 11 Indhegningen på forgårdens nordside skal laves på samme måde og bestå af et stykke stof på 45 m, der ved hjælp af sølvkroge og sølvstænger er hængt op på 20 stolper med sokler af bronze. 12 Indhegningen på forgårdens vestside skal være 22,5 m lang med ti stolper og ti sokler. 13 Forgårdens østside, hvor indgangen til boligen er, skal ligeledes være 22,5 m. 14-15 På begge sider af indgangen skal der være et stykke indhegning på 6,75 m, hver med tre stolper og tre sokler.

16 Foran indgangen til forgården skal der hænges et 9 m langt stykke stof af fintvævet linned med broderier i blåt, violet og purpurrødt garn. Det skal hænges op på fire stolper med dertil hørende sokler. 17 Alle stolperne hele vejen rundt om forgården skal stå på bronzesokler og forbindes med sølvstænger, og stoffet til indhegningen skal hænges op på sølvstængerne med sølvkroge. 18 Forgårdens mål er altså 45 m i længden og 22,5 m i bredden. Stofindhegningen skal være 2,25 m i højden.

19 Samtlige redskaber, der bruges i arbejdet ved boligen, inklusive teltpløkkerne til boligen og indhegningen, skal være lavet af bronze.

Olie til lamperne

20 Befal Israels folk at bringe ren olivenolie til lamperne på den syvarmede lysestage, så de kan blive ved at brænde. 21 Lysestagen skal stå udenfor forhænget til det allerhelligste rum, og Aron og hans sønner skal hver aften og morgen sørge for at gøre lamperne i stand, så de altid er tændt.[a] Det skal være en vedvarende forordning blandt Israels folk fra slægt til slægt.

Notas al pie

  1. 27,21 Teksten er uklar med hensyn til, om lamperne skal brænde 24 timer eller kun om natten. Senere jødisk tradition fortæller, at lampen mod vest altid skulle være tændt, og at de to lamper mod øst som regel var tændt om dagen, mens de andre fire blev slukket om dagen.

New Living Translation

Exodus 27

Plans for the Altar of Burnt Offering

1“Using acacia wood, construct a square altar 7 1⁄2 feet wide, 7 1⁄2 feet long, and 4 1⁄2 feet high.[a] Make horns for each of its four corners so that the horns and altar are all one piece. Overlay the altar with bronze. Make ash buckets, shovels, basins, meat forks, and firepans, all of bronze. Make a bronze grating for it, and attach four bronze rings at its four corners. Install the grating halfway down the side of the altar, under the ledge. For carrying the altar, make poles from acacia wood, and overlay them with bronze. Insert the poles through the rings on the two sides of the altar. The altar must be hollow, made from planks. Build it just as you were shown on the mountain.

Plans for the Courtyard

“Then make the courtyard for the Tabernacle, enclosed with curtains made of finely woven linen. On the south side, make the curtains 150 feet long.[b] 10 They will be held up by twenty posts set securely in twenty bronze bases. Hang the curtains with silver hooks and rings. 11 Make the curtains the same on the north side—150 feet of curtains held up by twenty posts set securely in bronze bases. Hang the curtains with silver hooks and rings. 12 The curtains on the west end of the courtyard will be 75 feet long,[c] supported by ten posts set into ten bases. 13 The east end of the courtyard, the front, will also be 75 feet long. 14 The courtyard entrance will be on the east end, flanked by two curtains. The curtain on the right side will be 22 1⁄2 feet long,[d] supported by three posts set into three bases. 15 The curtain on the left side will also be 22 1⁄2 feet long, supported by three posts set into three bases.

16 “For the entrance to the courtyard, make a curtain that is 30 feet long.[e] Make it from finely woven linen, and decorate it with beautiful embroidery in blue, purple, and scarlet thread. Support it with four posts, each securely set in its own base. 17 All the posts around the courtyard must have silver rings and hooks and bronze bases. 18 So the entire courtyard will be 150 feet long and 75 feet wide, with curtain walls 7 1⁄2 feet high,[f] made from finely woven linen. The bases for the posts will be made of bronze.

19 “All the articles used in the rituals of the Tabernacle, including all the tent pegs used to support the Tabernacle and the courtyard curtains, must be made of bronze.

Light for the Tabernacle

20 “Command the people of Israel to bring you pure oil of pressed olives for the light, to keep the lamps burning continually. 21 The lampstand will stand in the Tabernacle, in front of the inner curtain that shields the Ark of the Covenant.[g] Aaron and his sons must keep the lamps burning in the Lord’s presence all night. This is a permanent law for the people of Israel, and it must be observed from generation to generation.

Notas al pie

  1. 27:1 Hebrew 5 cubits [2.3 meters] wide, 5 cubits long, a square, and 3 cubits [1.4 meters] high.
  2. 27:9 Hebrew 100 cubits [46 meters]; also in 27:11.
  3. 27:12 Hebrew 50 cubits [23 meters]; also in 27:13.
  4. 27:14 Hebrew 15 cubits [6.9 meters]; also in 27:15.
  5. 27:16 Hebrew 20 cubits [9.2 meters].
  6. 27:18 Hebrew 100 cubits [46 meters] long and 50 by 50 [23 meters] wide and 5 cubits [2.3 meters] high.
  7. 27:21 Hebrew in the Tent of Meeting, outside the inner curtain that is in front of the Testimony. See note on 25:16.