Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 27

Brændofferalteret

1Du skal bygge et alter af akacietræ med kvadratisk grundflade, 2,25 m langt, 2,25 m bredt og 1,35 m højt. Lav et horn i hvert af alterets fire hjørner, så de går ud i et med alteret og belæg det hele med bronze. De nødvendige redskaber til brug ved alteret skal ligeledes laves af bronze: bakkerne til at fjerne asken i, diverse skovle, stænkeskåle, kødgafler og bakker til gløder. Lav et bronzegitter med en ring i hvert hjørne og placer gitteret udvendig under listen, så det når til midt på alteret. 6-7 Lav derefter stænger af akacietræ belagt med bronze og stik stængerne gennem ringene på hver side af alteret, så alteret kan bæres. Alteret skal laves som en hul trækasse, nøjagtig som jeg har vist dig på bjerget.

Forgården og indhegningen omkring den

9-10 Rundt om boligen skal du lave en forgård, omgivet af en indhegning. Indhegningen skal laves af stolper og fintvævet linned. På sydsiden skal indhegningen bestå af et stykke stof på 100 alens længde. Det skal ved hjælp af sølvkroge hænges op på sølvstænger, der sidder fast på 20 bronzestolper, der hver står på en sokkel af bronze. 11 Indhegningen på forgårdens nordside skal laves på samme måde og bestå af et stykke stof på 45 m, der ved hjælp af sølvkroge og sølvstænger er hængt op på 20 stolper med sokler af bronze. 12 Indhegningen på forgårdens vestside skal være 22,5 m lang med ti stolper og ti sokler. 13 Forgårdens østside, hvor indgangen til boligen er, skal ligeledes være 22,5 m. 14-15 På begge sider af indgangen skal der være et stykke indhegning på 6,75 m, hver med tre stolper og tre sokler.

16 Foran indgangen til forgården skal der hænges et 9 m langt stykke stof af fintvævet linned med broderier i blåt, violet og purpurrødt garn. Det skal hænges op på fire stolper med dertil hørende sokler. 17 Alle stolperne hele vejen rundt om forgården skal stå på bronzesokler og forbindes med sølvstænger, og stoffet til indhegningen skal hænges op på sølvstængerne med sølvkroge. 18 Forgårdens mål er altså 45 m i længden og 22,5 m i bredden. Stofindhegningen skal være 2,25 m i højden.

19 Samtlige redskaber, der bruges i arbejdet ved boligen, inklusive teltpløkkerne til boligen og indhegningen, skal være lavet af bronze.

Olie til lamperne

20 Befal Israels folk at bringe ren olivenolie til lamperne på den syvarmede lysestage, så de kan blive ved at brænde. 21 Lysestagen skal stå udenfor forhænget til det allerhelligste rum, og Aron og hans sønner skal hver aften og morgen sørge for at gøre lamperne i stand, så de altid er tændt.[a] Det skal være en vedvarende forordning blandt Israels folk fra slægt til slægt.

Notas al pie

  1. 27,21 Teksten er uklar med hensyn til, om lamperne skal brænde 24 timer eller kun om natten. Senere jødisk tradition fortæller, at lampen mod vest altid skulle være tændt, og at de to lamper mod øst som regel var tændt om dagen, mens de andre fire blev slukket om dagen.

New International Version - UK

Exodus 27

The altar of burnt offering

1‘Build an altar of acacia wood, three cubits[a] high; it is to be square, five cubits long and five cubits wide.[b] Make a horn at each of the four corners, so that the horns and the altar are of one piece, and overlay the altar with bronze. Make all its utensils of bronze – its pots to remove the ashes, and its shovels, sprinkling bowls, meat forks and firepans. Make a grating for it, a bronze network, and make a bronze ring at each of the four corners of the network. Put it under the ledge of the altar so that it is halfway up the altar. Make poles of acacia wood for the altar and overlay them with bronze. The poles are to be inserted into the rings so they will be on two sides of the altar when it is carried. Make the altar hollow, out of boards. It is to be made just as you were shown on the mountain.

The courtyard

‘Make a courtyard for the tabernacle. The south side shall be a hundred cubits[c] long and is to have curtains of finely twisted linen, 10 with twenty posts and twenty bronze bases and with silver hooks and bands on the posts. 11 The north side shall also be a hundred cubits long and is to have curtains, with twenty posts and twenty bronze bases and with silver hooks and bands on the posts.

12 ‘The west end of the courtyard shall be fifty cubits[d] wide and have curtains, with ten posts and ten bases. 13 On the east end, towards the sunrise, the courtyard shall also be fifty cubits wide. 14 Curtains fifteen cubits[e] long are to be on one side of the entrance, with three posts and three bases, 15 and curtains fifteen cubits long are to be on the other side, with three posts and three bases.

16 ‘For the entrance to the courtyard, provide a curtain twenty cubits[f] long, of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen – the work of an embroiderer – with four posts and four bases. 17 All the posts around the courtyard are to have silver bands and hooks, and bronze bases. 18 The courtyard shall be a hundred cubits long and fifty cubits wide,[g] with curtains of finely twisted linen five cubits[h] high, and with bronze bases. 19 All the other articles used in the service of the tabernacle, whatever their function, including all the tent pegs for it and those for the courtyard, are to be of bronze.

Oil for the lampstand

20 ‘Command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light so that the lamps may be kept burning. 21 In the tent of meeting, outside the curtain that shields the ark of the covenant law, Aaron and his sons are to keep the lamps burning before the Lord from evening till morning. This is to be a lasting ordinance among the Israelites for the generations to come.

Notas al pie

  1. Exodus 27:1 That is, about 1.4 metres
  2. Exodus 27:1 That is, about 2.3 metres long and wide
  3. Exodus 27:9 That is, about 45 metres; also in verse 11
  4. Exodus 27:12 That is, about 23 metres; also in verse 13
  5. Exodus 27:14 That is, about 6.8 metres; also in verse 15
  6. Exodus 27:16 That is, about 9 metres
  7. Exodus 27:18 That is, about 45 metres long and 23 metres wide
  8. Exodus 27:18 That is, about 2.3 metres