Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 26

Den hellige bolig

1Den hellige bolig[a] skal have en teltdug lavet af ti stykker fintvævet linned med blå, violette og purpurrøde broderier på. Du skal få en dygtig tekstilkunstner til at lave billeder af keruber på dem. Alle de ti stykker skal have samme mål: 12,6 m i længden og 1,8 m i bredden. Sy stykkerne sammen fem og fem langs siden, så der bliver to store stykker. Lav derefter nogle løkker af blåt garn i kanten af den sidste bane på hvert af de to sammensyede stykker, så de kan hægtes sammen. Der skal være 50 løkker på hvert stykke lige over for hinanden. Lav dernæst 50 guldkroge, som skal sættes i de 50 par løkker. På den måde kan den hellige bolig dækkes af én inderteltdug.

7-8 Yderteltdugen skal laves af gedehårstæpper. Der skal være 11 tæppebaner i alt, hver af dem 13,5 m i længden og 1,8 m i bredden. Sy de fem tæppebaner sammen til ét stykke, og de seks til et andet stykke. Den sjette tæppebane skal ligge dobbelt over indgangen til boligen. 10-11 Sæt derefter 50 løkker i hver af de yderste baner på de to store tæpper, så de kan hægtes sammen med 50 bronzehægter. På den måde bliver de to stykker sat sammen til ét. 12 Yderteltdugen vil rage ud over inderteltet med en halv tæppebane ved bagsiden. 13 På de to langsider vil det yderste dække rage 45 cm ud over det inderste.

14 Dernæst skal du lave endnu to lag som yderligere tagbeklædning, det nederste af rødfarvede vædderskind og det øverste af kraftigt læder.

15 Boligens vægge skal bestå af akacietræsmoduler. 16 Hvert modul skal være 4,5 m højt og 67 cm bredt 17 og have en tap ved hver side forneden til at samle modulerne med. Sådan skal alle panelerne laves. 18 Lav 20 moduler til boligens sydside 19 og 40 sokler af sølv, to sokler under hvert modul. 20 Nordsiden skal også bestå af 20 moduler 21 med tilsvarende 40 sokler af sølv, to sokler under hvert modul. 22 Vestsiden skal have seks almindelige moduler 23 og to smallere moduler i hvert hjørne. 24 Hjørnemodulerne skal kunne samles ved hjælp af beslag forneden og en ring foroven. 25 Det vil sige, at der i vestsiden af boligen er otte moduler og 16 sokler af sølv, to sokler under hvert modul.

26-27 Lav derefter 15 tværstænger af akacietræ til at sikre rækken af moduler, fem tværstænger til hver af boligens tre trævægge, både de to lange sidevægge og den kortere endevæg. 28 De tværstænger som ligger i midten, halvvejs oppe ad væggen, skal gå i hele væggens længde. 29 Belæg modulerne med guld og støb guldringe, som stængerne kan sidde fast i. Belæg ligeledes tværstængerne med guld. 30 Rejs boligen på den måde, jeg har vist dig her på bjerget.

31 Til boligens indre skal du lave et forhæng af fintvævet linned, og du skal få en dygtig tekstilkunstner til at brodere keruber på forhænget med blåt, violet og purpurrødt garn. 32 Lav så fire akaciestolper belagt med guld og med kroge øverst oppe af guld. Stolperne skal stå inde i boligen på fire sokler af sølv. 33 Forhænget skal så hænge i guldkrogene på stolperne. Bag forhænget skal du stille arken med stentavlerne, hvorpå Guds bud er skrevet. Forhænget skal således adskille det hellige, yderste rum i boligen, og det allerhelligste, inderste rum.

34 Læg derefter forsoningslåget på plads oven på arken i det allerhelligste rum. 35 Placer bordet og lysestagen på den anden side af forhænget i det hellige rum, bordet langs den nordlige væg og lysestagen ved den sydlige væg.

36 Til at lave forhænget ved boligens indgang skal du bruge fintvævet linned og give en dygtig tekstilkunstner frie hænder til at udsmykke forhænget med blåt, violet og purpurrødt garn. 37 Ved hjælp af guldkroge skal du hænge forhænget op på fem akaciestolper belagt med guld, og støb fem sokler af bronze til stolperne.

Notas al pie

  1. 26,1 Også kaldet „tabernaklet”. Det havde form som en stor kasse, 10 alen høj, 10 alen bred og 30 alen lang. Med andre ord ca. 4,5m x 4,5m x 13,5m.

Korean Living Bible

출애굽기 26

성막

1“너는 가늘게 꼰 베실과 청색, 자색, 홍색 실로 곱게 짠 열 폭의 천에 그룹 천사 모양을 정교하게 수놓아 성막을 만들어라.

각 폭의 크기는 똑같이 길이 12.6미터, 너비 1.8미터로 하고

다섯 폭씩 서로 연결하여 두 쪽의 큰 폭을 만들어라.

4-5 그리고 두 개의 그 큰 폭 한쪽 가에 각각 50개의 청색 고를 달고

금갈고리 50개를 만들어 그 갈고리를 양쪽 청색 고에 꿰어 하나의 성막으로 연결하여라.

“그런 다음 너는 염소털로 만든 열한 폭의 천으로 성막 덮개를 만들어라.

각 폭을 길이 13.5미터, 너비 1.8미터로 하여 열한 폭의 크기를 모두 똑같게 하고

다섯 폭을 서로 이어 하나의 큰 폭이 되게 하며 나머지 여섯 폭도 그렇게 하고 그 여섯째 폭은 반을 접어서 그 절반을 성막 앞에 늘어뜨려 놓아라.

10 그리고 두 개의 그 큰 폭 한쪽 가에 각각 50개의 고를 달고

11 놋갈고리 50개를 만들어 그 갈고리로 양쪽 고에 꿰어 하나로 연결하여라.

12 또 반으로 접은 나머지 절반은 성막 뒤로 늘어뜨리고

13 전체 너비가 앞의 성막보다 90센티미터가 더 넓은 이 덮개를 양쪽으로 각각 45센티미터씩 늘어뜨려 성막이 완전히 덮이게 하라.

14 “그런 다음 너는 붉게 물들인 숫양의 가죽으로 그 위에 덮을 또 다른 덮개를 만들고 또 [a]바닷소의 가죽으로 제일 윗덮개를 만들어라.

15 “너는 아카시아나무로 성막 널빤지를 만들어 세워라.

16 널빤지 한 장의 크기는 길이 4.5미터, 너비 68센티미터로 하고

17 각 널빤지마다 두 촉을 만들어 널빤지끼리 서로 연결하라. 모든 널빤지를 다 이런 식으로 해야 한다.

18 너는 널빤지 20개를 서로 연결하여 성막 남쪽 벽을 만들고

19 은받침 40개를 만들어 널빤지 하나에 두 개씩 받쳐라. 그것은 널빤지 밑에 두 촉을 만들고 은받침에 각각 홈통을 만들어 서로 끼우도록 해야 한다.

20 성막 북쪽에도 널빤지 20개를 만들어 연결하고

21 은받침 40개를 만들어 널빤지 하나에 두 개씩 받쳐라.

22 그리고 성막 뒤인 서쪽에는 널빤지 여섯 개를 만들어 세우고

23 성막 뒤 두 모퉁이에는 널빤지 둘을 만들어 세워라. 이 모퉁이 널빤지는

24 아래에서부터 위까지 [b]옆면과 겹쳐 세워 한 고리에 연결되게 해야 한다.

25 이렇게 되면 성막 뒷편의 널빤지는 모두 여덟 개가 되며 은받침은 널빤지 하나에 두 개씩 모두 열여섯 개가 될 것이다.

26-27 “그리고 너는 아카시아나무로 가로대 를 만들어 성막의 양쪽 옆면과 뒷면에 각각 다섯 개씩 끼워라.

28 널빤지 가운데 끼울 중간 가로대는 성막 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 미치게 해야 한다.

29 또 성막 널빤지와 가로대를 금으로 싸고 가로대를 꿸 금고리도 만들어라.

30 너는 내가 산에서 보여 준 설계대로 성막을 세워야 한다.

31 “너는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 베실로 휘장을 만들어 그 위에 그룹 천사를 정교하게 수놓아라.

32 그리고 아카시아나무로 네 기둥을 만들어 금으로 싸서 네 개의 은받침 위에 세우고

33 금갈고리로 휘장을 거기에 달아라. 그런 다음 법궤를 그 휘장 안에 들여놓아라. 그 휘장이 성소와 지성소를 갈라 놓을 것이다.

34 그리고 너는 지성소 안의 법궤 위에 속죄소가 될 궤 뚜껑을 올려놓고

35 그 휘장 바깥 북쪽에는 상을 놓고 그 맞은편인 남쪽에는 등대를 놓아라.

36 “너는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 베실로 수를 놓아 짜서 성막 출입구 휘장을 만들어라.

37 그리고 아카시아나무로 기둥 다섯 개를 만들어 금으로 싸고 그 휘장을 걸 갈고리도 금으로 만들며 그 기둥을 받칠 다섯 개의 기둥 받침은 놋으로 만들어라.”

Notas al pie

  1. 26:14 또는 ‘해달’
  2. 26:24 또는 ‘두 겹 두께로 하여’