Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 23

Retfærdighed og upartisk vidneudsagn

1Udspred ikke falske rygter. Giv ikke den skyldige medhold ved at give falske vidneudsagn. Lad dig ikke presse af mængden til at gøre uret. Når du er vidne i retten, så hold dig til sandheden, selv når det er upopulært. Du må heller ikke tage den fattiges parti, blot fordi han er fattig.

Hvis din fjendes ko eller æsel er sluppet løs, og du opdager det, skal du aflevere dyret til dets ejermand. Hvis du ser, at din fjendes æsel er faldet under sin byrde, må du ikke lade ham i stikken, men hjælpe ham med at læsse byrden af.

At en mand er fattig, giver dig ingen ret til at behandle ham uretfærdigt. Hold dig fra falske anklager, og døm aldrig en uskyldig eller ærlig person til døden. Jeg vil ikke frikende den skyldige.

Tag ikke imod bestikkelse, for bestikkelse får folk til at lukke øjnene for sandheden og modvirker, at retfærdigheden kan ske fyldest.

Undertryk ikke de udlændinge, som bor iblandt jer. I ved, hvordan det føles at være fremmed i et land, for I var selv fremmede i Egypten.

Sabbatår og sabbatsdag

10 Du kan tilså dine marker og høste din afgrøde seks år i træk, 11 men lad din jord ligge brak det syvende år, så de fattige i landet kan høste, hvad der kommer op af sig selv, og så de vilde dyr kan æde, hvad der bliver tilovers. Det samme gælder for dine vingårde og olivenlunde.

12 Du kan arbejde i seks dage, men på den syvende dag skal du hvile, så dine okser og æsler kan komme til kræfter, og dine slaver og de fremmede kan få hvilet ud.

13 Vær omhyggelig med at gøre nøjagtig, som jeg har sagt. Tilbed aldrig andre guder, nævn end ikke deres navne.

De tre store højtider

14 Tre gange om året skal I fejre højtid for mig.

15 I skal fejre de usyrnede brøds højtid til den fastsatte tid i aviv måned, den måned, da I forlod Egypten. I syv dage skal I spise brød bagt uden surdej, sådan som jeg tidligere har befalet jer. Alle skal være med til at bringe mig et påskeoffer.

16 Dernæst er der festen for kornhøsten, hvor I skal bringe mig et takoffer fra markens første afgrøde.

Til sidst kommer festen for frugthøsten, efter at I har fået den sidste høst fra jeres marker og frugthaver i hus.

17 Disse tre gange om året skal alle mænd i Israel træde frem for mit ansigt, for jeg er jeres herre og jeres Gud.

18 I må ikke ofre blodet fra et slagtoffer sammen med syrnet brød, og fedtet fra et festoffer må ikke gemmes til næste morgen.

19 Bring det bedste af den første høstafgrøde som et takoffer til Herrens, jeres Guds, hus.

I må ikke koge et gedekid i dets mors mælk.

Løfter og yderligere instrukser

20 Jeg vil sende min engel med jer, og han skal føre jer til det land, jeg har beredt for jer. Han vil gå foran jer og beskytte jer. 21 Hør godt efter, hvad han siger, og vær ikke ulydige imod ham, for han repræsenterer mig, og han vil ikke tolerere ulydighed. 22 Men hvis I omhyggeligt adlyder ham, så I følger mine instrukser, vil jeg altid være med jer i kampen mod jeres fjender. 23 Han skal gå foran jer og føre jer til amoritternes, hittitternes, perizzitternes, kanaʼanæernes, hivvitternes og jebusitternes land. Og jeg vil udrydde disse folk, så I kan tage landet i besiddelse.

24 I må under ingen omstændigheder tilbede disse folks guder eller ofre til dem eller overtage nogen af deres religiøse og kulturelle skikke, men I skal besejre dem og ødelægge deres afgudsstøtter. 25 I skal udelukkende tilbede Herren, jeres Gud, så vil jeg give jer rigeligt med føde og vand og beskytte jer imod sygdom. 26 Jeres kvinder vil alle kunne få børn, ingen vil abortere, og I vil alle få et godt og langt liv.

27 Frygt og rædsel vil ramme de folk, hvis land I invaderer, så de flygter under jeres fremmarch. 28 Jeg vil skabe panik iblandt dem og drive hivvitterne, kanaʼanæerne og hittitterne bort foran jer. 29 Men jeg vil ikke udrydde dem alle af landet det første år, for så ville markerne komme til at ligge brak, og de vilde dyr ville tage overhånd. 30 Jeg vil derimod drive dem ud lidt ad gangen, indtil jeres befolkningstal er stort nok til, at I kan overtage landet. 31 Jeg vil lade landets grænser strække sig fra Det Røde Hav til Middelhavet og fra ørkenen mod syd til Eufratfloden[a] mod nord. Jeg vil overgive folkene, der bor i landet, i jeres hænder, og I skal drive dem på flugt foran jer. 32 I må ikke lave fredsaftaler med dem eller have noget som helst med deres guder at gøre. 33 De må ikke blive boende iblandt jer, for så vil de friste jer til at synde imod mig ved at tilbede deres guder.”

Notas al pie

  1. 23,31 Hebraisk: „floden”. På baggrund af 1.Mos. 15,18; 5.Mos. 1,6-8; 11,24; Jos. 1,4; 1.Kong. 5,1.4 er det klart, at med „floden” menes der „Den Store Flod, Eufratfloden”. Byen Tifsa, der nævnes i 1.Kong. 5,4 som den nordlige grænse for Salomons rige, ligger ved Eufratfloden, godt 300 km nordøst for Damaskus og ca. 130 km sydvest for Karan.

New Russian Translation

Exodus 23

Законы справедливости и милосердия

1– Не разноси лживых слухов. Не помогай виновному лжесвидетельством.

2Не следуй за большинством, творя зло или извращая на суде правду, 3и не потворствуй бедному в его тяжбе.

4Если увидишь, что вол или осел твоего врага заблудились, то непременно верни их ему. 5Если увидишь, что осел того, кто ненавидит тебя, упал под ношей, не оставляйте его так, непременно помоги ему.

6Не лишай бедняков правосудия. 7Не обвиняй ложно, не казни невиновного и честного: Я не прощу такого злодеяния. 8Не бери взятки, потому что взятка ослепляет зрячих и губит невиновных.

9Не угнетай поселенцев. Вы сами знаете, каково поселенцам, потому что были ими в Египте.

Субботний год и субботний день

10– Шесть лет засевай поля и собирай урожай, 11а на седьмой год пусть земля отдыхает под паром. Тогда бедняки из народа смогут кормиться от нее, а звери – доедать после них остатки. Так же поступай с виноградниками и оливковыми рощами.

12Шесть дней трудись, но в седьмой день не работай, чтобы твой вол и осел отдохнули, а раб, рожденный у тебя в доме, и поселенец набрались сил.

13Будьте внимательны ко всему, что Я вам сказал. Не призывайте имен других богов. Пусть ваши уста даже не произносят их имен.

Три ежегодных праздника

14– Три раза в год устраивай Мне праздник.

15Справляй праздник Пресных хлебов. Семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе. Делай так в установленное время месяца авива, потому что в этом месяце ты вышел из Египта. Пусть никто не приходит поклоняться Мне с пустыми руками.

16Справляйте праздник Жатвы, когда собираешь первые плоды посеянного тобой в поле. Справляй и праздник Сбора плодов[a] в конце года, когда убираешь с поля весь урожай.

17Три раза в год все мужчины должны приходить поклоняться Владыке Господу.

18Когда приносишь Мне жертву, не проливай кровь животного на дрожжевой хлеб.

Жир от праздничных приношений нельзя хранить до утра.

19Лучшее из первых плодов твоей земли приноси в дом Господа, твоего Бога.

Не вари козленка в молоке его матери.

Ангел, посланный приготовить путь

20– Я посылаю перед вами Ангела, чтобы защищать вас в пути и привести на место, которое Я приготовил. 21Будьте внимательны к Нему и слушайтесь Его. Не восставайте против Него; Он не простит вам отступничества, потому что в Нем Мое имя. 22Если вы будете слушаться Его, если будете исполнять все, что Я говорю, Я буду врагом вашим врагам и противником вашим противникам. 23Мой Ангел пойдет перед вами и приведет вас в землю аморреев, хеттов, ферезеев, хананеев, хиввеев и иевусеев, и Я погублю их. 24Не поклоняйтесь их богам, не служите им и не подражайте их обычаям. Сокрушите их и разбейте на куски их священные камни. 25Служите Господу, вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней, 26и в вашей земле не будет выкидышей и бесплодия. Я сделаю полным число дней вашей жизни.

27Я пошлю перед вами Мой ужас и повергну в смятение всякий народ, против которого вы пойдете. Я обращу в бегство ваших врагов. 28Я пошлю перед вами шершней, чтобы прогнать с вашей дороги хиввеев, хананеев и хеттов. 29Но Я не прогоню их в один год – ведь тогда земля опустеет, а диких зверей станет слишком много. 30Я буду прогонять их от вас постепенно, пока вас не станет достаточно, чтобы завладеть этой землей.

31Я проведу ваши границы от Красного моря до Филистимского моря[b] и от пустыни до Евфрата. Я отдам вам во власть жителей этой земли, и вы прогоните их от себя. 32Не вступайте в союз ни с ними, ни с их богами. 33Не давайте им жить на вашей земле, иначе они введут вас в грех против Меня: служение их богам непременно станет для вас западней.

Notas al pie

  1. 23:16 Позже этот праздник стали называть праздником Шалашей (см. Лев. 23:33-43).
  2. 23:31 То есть до Средиземного моря.