Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 23

Retfærdighed og upartisk vidneudsagn

1Udspred ikke falske rygter. Giv ikke den skyldige medhold ved at give falske vidneudsagn. Lad dig ikke presse af mængden til at gøre uret. Når du er vidne i retten, så hold dig til sandheden, selv når det er upopulært. Du må heller ikke tage den fattiges parti, blot fordi han er fattig.

Hvis din fjendes ko eller æsel er sluppet løs, og du opdager det, skal du aflevere dyret til dets ejermand. Hvis du ser, at din fjendes æsel er faldet under sin byrde, må du ikke lade ham i stikken, men hjælpe ham med at læsse byrden af.

At en mand er fattig, giver dig ingen ret til at behandle ham uretfærdigt. Hold dig fra falske anklager, og døm aldrig en uskyldig eller ærlig person til døden. Jeg vil ikke frikende den skyldige.

Tag ikke imod bestikkelse, for bestikkelse får folk til at lukke øjnene for sandheden og modvirker, at retfærdigheden kan ske fyldest.

Undertryk ikke de udlændinge, som bor iblandt jer. I ved, hvordan det føles at være fremmed i et land, for I var selv fremmede i Egypten.

Sabbatår og sabbatsdag

10 Du kan tilså dine marker og høste din afgrøde seks år i træk, 11 men lad din jord ligge brak det syvende år, så de fattige i landet kan høste, hvad der kommer op af sig selv, og så de vilde dyr kan æde, hvad der bliver tilovers. Det samme gælder for dine vingårde og olivenlunde.

12 Du kan arbejde i seks dage, men på den syvende dag skal du hvile, så dine okser og æsler kan komme til kræfter, og dine slaver og de fremmede kan få hvilet ud.

13 Vær omhyggelig med at gøre nøjagtig, som jeg har sagt. Tilbed aldrig andre guder, nævn end ikke deres navne.

De tre store højtider

14 Tre gange om året skal I fejre højtid for mig.

15 I skal fejre de usyrnede brøds højtid til den fastsatte tid i aviv måned, den måned, da I forlod Egypten. I syv dage skal I spise brød bagt uden surdej, sådan som jeg tidligere har befalet jer. Alle skal være med til at bringe mig et påskeoffer.

16 Dernæst er der festen for kornhøsten, hvor I skal bringe mig et takoffer fra markens første afgrøde.

Til sidst kommer festen for frugthøsten, efter at I har fået den sidste høst fra jeres marker og frugthaver i hus.

17 Disse tre gange om året skal alle mænd i Israel træde frem for mit ansigt, for jeg er jeres herre og jeres Gud.

18 I må ikke ofre blodet fra et slagtoffer sammen med syrnet brød, og fedtet fra et festoffer må ikke gemmes til næste morgen.

19 Bring det bedste af den første høstafgrøde som et takoffer til Herrens, jeres Guds, hus.

I må ikke koge et gedekid i dets mors mælk.

Løfter og yderligere instrukser

20 Jeg vil sende min engel med jer, og han skal føre jer til det land, jeg har beredt for jer. Han vil gå foran jer og beskytte jer. 21 Hør godt efter, hvad han siger, og vær ikke ulydige imod ham, for han repræsenterer mig, og han vil ikke tolerere ulydighed. 22 Men hvis I omhyggeligt adlyder ham, så I følger mine instrukser, vil jeg altid være med jer i kampen mod jeres fjender. 23 Han skal gå foran jer og føre jer til amoritternes, hittitternes, perizzitternes, kanaʼanæernes, hivvitternes og jebusitternes land. Og jeg vil udrydde disse folk, så I kan tage landet i besiddelse.

24 I må under ingen omstændigheder tilbede disse folks guder eller ofre til dem eller overtage nogen af deres religiøse og kulturelle skikke, men I skal besejre dem og ødelægge deres afgudsstøtter. 25 I skal udelukkende tilbede Herren, jeres Gud, så vil jeg give jer rigeligt med føde og vand og beskytte jer imod sygdom. 26 Jeres kvinder vil alle kunne få børn, ingen vil abortere, og I vil alle få et godt og langt liv.

27 Frygt og rædsel vil ramme de folk, hvis land I invaderer, så de flygter under jeres fremmarch. 28 Jeg vil skabe panik iblandt dem og drive hivvitterne, kanaʼanæerne og hittitterne bort foran jer. 29 Men jeg vil ikke udrydde dem alle af landet det første år, for så ville markerne komme til at ligge brak, og de vilde dyr ville tage overhånd. 30 Jeg vil derimod drive dem ud lidt ad gangen, indtil jeres befolkningstal er stort nok til, at I kan overtage landet. 31 Jeg vil lade landets grænser strække sig fra Det Røde Hav til Middelhavet og fra ørkenen mod syd til Eufratfloden[a] mod nord. Jeg vil overgive folkene, der bor i landet, i jeres hænder, og I skal drive dem på flugt foran jer. 32 I må ikke lave fredsaftaler med dem eller have noget som helst med deres guder at gøre. 33 De må ikke blive boende iblandt jer, for så vil de friste jer til at synde imod mig ved at tilbede deres guder.”

Notas al pie

  1. 23,31 Hebraisk: „floden”. På baggrund af 1.Mos. 15,18; 5.Mos. 1,6-8; 11,24; Jos. 1,4; 1.Kong. 5,1.4 er det klart, at med „floden” menes der „Den Store Flod, Eufratfloden”. Byen Tifsa, der nævnes i 1.Kong. 5,4 som den nordlige grænse for Salomons rige, ligger ved Eufratfloden, godt 300 km nordøst for Damaskus og ca. 130 km sydvest for Karan.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

出埃及 23

公义与怜悯

1“不可散布谣言,也不可与恶人一起作伪证陷害别人。 不可随众行恶。在法庭作证时不可附和多数人,颠倒是非。 在诉讼的事上不可偏袒穷人。

“倘若看见仇人的牛或驴走迷了路,总要牵回去交给他。 倘若遇见仇人的驴被驮的重物压倒,不可径自走开,总要帮助仇人抬开重物。

“不可在诉讼案中冤枉穷人。 不可诬告别人,不可杀害正直无辜的人,因为我必惩罚作恶之人。 不可收受贿赂,因为贿赂蒙蔽人的眼目,使人颠倒是非。 不可欺凌在你们中间寄居的人,因为你们也曾经在埃及寄居,知道身在异乡的滋味。

安息年和安息日

10 “六年之内你要耕种收割, 11 第七年要让土地休息,不耕不种,你们当中的穷人可以吃田中长出来的,剩下的可以留给动物吃。你也要这样耕作葡萄园和橄榄园。 12 六天之内,你要工作,但第七天要休息。这样,牛、驴可以歇息,你家里的奴仆和寄居的也可以休息。 13 你们要谨慎遵从我对你们说的话。不可提其他神明的名字,不可从你口中听到它们的名字。

三大节期

14 “你每年要向我守三个节期。 15 要守除酵节,照我的吩咐在每年亚笔月所定的日期连续吃七天的无酵饼,因为你是在这个月离开了埃及。谁也不可空手来朝拜我。 16 要在耕种后、收取初熟之物的时候守收割节。要在年终从田间收取劳动成果时守收藏节。 17 以色列所有的男子都要在这三个节期上来朝见主耶和华。

18 “不可把祭牲的血和有酵的饼一起献给我,也不可把祭牲的脂肪留到第二天早晨。 19 要把田中最好的初熟之物送到你们的上帝耶和华的殿中。不可用母山羊的奶煮它的小羊羔。

应许赐迦南

20 “看啊,我要差遣天使走在你前面,在路上保护你,带领你平安地到达我为你预备的地方。 21 他是奉我的名来的,你们要谨遵他的话,不可悖逆,不然他必不赦免你们的过犯。

22 “你若认真听从他的吩咐,遵行我的话,我就与你的仇敌为敌,与你的对头作对。 23 我的天使要走在你前面,带领你去亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人和耶布斯人所住的地方,我会把他们全部消灭。 24 不可叩拜他们的神明,不可供奉它们,也不可效法他们的行为,要彻底拆毁神像,打碎他们的神柱。 25 你们要事奉你们的上帝耶和华,我必赐给你日用的饮食,使你们身体健康,不受疾病的侵害, 26 在你境内必没有人流产或不育,我会使你寿终正寝。 27 你所到之处,我必使那里的人惶恐不安,使你一切的仇敌都在你面前转身逃跑。 28 我要派黄蜂做你的先锋,赶走那些希未人、迦南人和赫人。 29 我不会在一年之内把这些人全部赶走,免得土地荒凉,野兽肆虐。 30 我会逐渐地赶走他们,直到你们人丁兴旺,可以占据那片土地。 31 我给你定下国界,从红海到非利士海岸,从旷野到幼发拉底河。我要把其中所有的人都交在你手中,你要把他们全部赶出去。 32 不可跟这些民族及其神明立约, 33 也不可让这些民族住在你的土地上,免得他们使你得罪我,你若供奉他们的神明,必因此而陷入网罗。”