Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 23

Retfærdighed og upartisk vidneudsagn

1Udspred ikke falske rygter. Giv ikke den skyldige medhold ved at give falske vidneudsagn. Lad dig ikke presse af mængden til at gøre uret. Når du er vidne i retten, så hold dig til sandheden, selv når det er upopulært. Du må heller ikke tage den fattiges parti, blot fordi han er fattig.

Hvis din fjendes ko eller æsel er sluppet løs, og du opdager det, skal du aflevere dyret til dets ejermand. Hvis du ser, at din fjendes æsel er faldet under sin byrde, må du ikke lade ham i stikken, men hjælpe ham med at læsse byrden af.

At en mand er fattig, giver dig ingen ret til at behandle ham uretfærdigt. Hold dig fra falske anklager, og døm aldrig en uskyldig eller ærlig person til døden. Jeg vil ikke frikende den skyldige.

Tag ikke imod bestikkelse, for bestikkelse får folk til at lukke øjnene for sandheden og modvirker, at retfærdigheden kan ske fyldest.

Undertryk ikke de udlændinge, som bor iblandt jer. I ved, hvordan det føles at være fremmed i et land, for I var selv fremmede i Egypten.

Sabbatår og sabbatsdag

10 Du kan tilså dine marker og høste din afgrøde seks år i træk, 11 men lad din jord ligge brak det syvende år, så de fattige i landet kan høste, hvad der kommer op af sig selv, og så de vilde dyr kan æde, hvad der bliver tilovers. Det samme gælder for dine vingårde og olivenlunde.

12 Du kan arbejde i seks dage, men på den syvende dag skal du hvile, så dine okser og æsler kan komme til kræfter, og dine slaver og de fremmede kan få hvilet ud.

13 Vær omhyggelig med at gøre nøjagtig, som jeg har sagt. Tilbed aldrig andre guder, nævn end ikke deres navne.

De tre store højtider

14 Tre gange om året skal I fejre højtid for mig.

15 I skal fejre de usyrnede brøds højtid til den fastsatte tid i aviv måned, den måned, da I forlod Egypten. I syv dage skal I spise brød bagt uden surdej, sådan som jeg tidligere har befalet jer. Alle skal være med til at bringe mig et påskeoffer.

16 Dernæst er der festen for kornhøsten, hvor I skal bringe mig et takoffer fra markens første afgrøde.

Til sidst kommer festen for frugthøsten, efter at I har fået den sidste høst fra jeres marker og frugthaver i hus.

17 Disse tre gange om året skal alle mænd i Israel træde frem for mit ansigt, for jeg er jeres herre og jeres Gud.

18 I må ikke ofre blodet fra et slagtoffer sammen med syrnet brød, og fedtet fra et festoffer må ikke gemmes til næste morgen.

19 Bring det bedste af den første høstafgrøde som et takoffer til Herrens, jeres Guds, hus.

I må ikke koge et gedekid i dets mors mælk.

Løfter og yderligere instrukser

20 Jeg vil sende min engel med jer, og han skal føre jer til det land, jeg har beredt for jer. Han vil gå foran jer og beskytte jer. 21 Hør godt efter, hvad han siger, og vær ikke ulydige imod ham, for han repræsenterer mig, og han vil ikke tolerere ulydighed. 22 Men hvis I omhyggeligt adlyder ham, så I følger mine instrukser, vil jeg altid være med jer i kampen mod jeres fjender. 23 Han skal gå foran jer og føre jer til amoritternes, hittitternes, perizzitternes, kanaʼanæernes, hivvitternes og jebusitternes land. Og jeg vil udrydde disse folk, så I kan tage landet i besiddelse.

24 I må under ingen omstændigheder tilbede disse folks guder eller ofre til dem eller overtage nogen af deres religiøse og kulturelle skikke, men I skal besejre dem og ødelægge deres afgudsstøtter. 25 I skal udelukkende tilbede Herren, jeres Gud, så vil jeg give jer rigeligt med føde og vand og beskytte jer imod sygdom. 26 Jeres kvinder vil alle kunne få børn, ingen vil abortere, og I vil alle få et godt og langt liv.

27 Frygt og rædsel vil ramme de folk, hvis land I invaderer, så de flygter under jeres fremmarch. 28 Jeg vil skabe panik iblandt dem og drive hivvitterne, kanaʼanæerne og hittitterne bort foran jer. 29 Men jeg vil ikke udrydde dem alle af landet det første år, for så ville markerne komme til at ligge brak, og de vilde dyr ville tage overhånd. 30 Jeg vil derimod drive dem ud lidt ad gangen, indtil jeres befolkningstal er stort nok til, at I kan overtage landet. 31 Jeg vil lade landets grænser strække sig fra Det Røde Hav til Middelhavet og fra ørkenen mod syd til Eufratfloden[a] mod nord. Jeg vil overgive folkene, der bor i landet, i jeres hænder, og I skal drive dem på flugt foran jer. 32 I må ikke lave fredsaftaler med dem eller have noget som helst med deres guder at gøre. 33 De må ikke blive boende iblandt jer, for så vil de friste jer til at synde imod mig ved at tilbede deres guder.”

Notas al pie

 1. 23,31 Hebraisk: „floden”. På baggrund af 1.Mos. 15,18; 5.Mos. 1,6-8; 11,24; Jos. 1,4; 1.Kong. 5,1.4 er det klart, at med „floden” menes der „Den Store Flod, Eufratfloden”. Byen Tifsa, der nævnes i 1.Kong. 5,4 som den nordlige grænse for Salomons rige, ligger ved Eufratfloden, godt 300 km nordøst for Damaskus og ca. 130 km sydvest for Karan.

La Bible du Semeur

Exode 23

La loi sur l’exercice de la justice

1Tu ne colporteras pas de rumeur sans fondement. Ne te rends pas complice d’un méchant par un faux témoignage[a]. Ne suis pas la majorité pour faire le mal et, si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit. Ne favorise pas un pauvre dans un procès[b].

Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de les lui ramener[c]. Lorsque tu verras l’âne de celui qui te déteste succomber sous sa charge, et que tu n’auras pas envie d’aider cet homme, aide-le quand même à délester son âne.

Ne fausse pas le cours de la justice aux dépens du pauvre dans un procès[d]. Ne te mêle pas d’une cause mensongère et ne cause pas la mort de l’innocent et du juste, car je ne tiendrai pas le coupable pour innocent. Tu n’accepteras pas de pot-de-vin, car les présents aveuglent même des hommes lucides et compromettent la cause des justes.

Tu n’opprimeras pas l’étranger qui réside dans ton pays; vous savez vous-mêmes ce qu’éprouve un étranger, puisque vous l’avez été en Egypte[e].

La loi sur les divers sabbats

10 Pendant six années tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras les produits[f]; 11 mais la septième année, tu la laisseras en jachère. Les pauvres de ton peuple mangeront ce qu’ils y trouveront et ce qu’ils laisseront nourrira les bêtes sauvages. Tu feras de même pour tes vignes et tes oliviers.

12 Pendant six jours, tu feras tout ton travail, mais le septième jour, tu l’interrompras pour que ton bœuf et ton âne jouissent du repos, et que le fils de ta servante et l’étranger puissent reprendre leur souffle[g].

13 Vous veillerez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous n’invoquerez jamais des dieux étrangers; qu’ils ne soient même pas nommés par vous.

La loi sur les trois grandes fêtes

14 Trois fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. 15 Tu célébreras la fête des Pains sans levain. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain au temps fixé, au mois des épis[h], comme je te l’ai ordonné, car c’est au cours de ce mois que tu es sorti d’Egypte. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides[i]. 16 Tu célébreras aussi la fête de la Moisson[j] et des Premiers Fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. A la fin de l’année, tu célébreras aussi la fête de la Récolte[k], quand tu rentreras des champs le fruit de ton travail. 17 Trois fois l’an, tous les hommes viendront se présenter devant moi le Seigneur, l’Eternel.

18 Tu ne verseras pas le sang des sacrifices qui me sont offerts sur du pain levé, et tu ne conserveras pas jusqu’au matin la graisse des animaux offerts au cours des fêtes célébrées en mon honneur. 19 Tu apporteras au sanctuaire de l’Eternel ton Dieu les tout premiers produits de tes récoltes[l]. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère[m].

Les perspectives en vue de la conquête

20 Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j’ai préparé pour vous. 21 Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas, il ne tolérerait pas votre rébellion, car il est mon représentant. 22 Mais si vous lui obéissez pleinement et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l’ennemi de vos ennemis et l’adversaire de vos adversaires. 23 Car mon ange marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays des Amoréens, des Hittites, des Phéréziens, des Cananéens, des Héviens et des Yebousiens, et je les exterminerai. 24 Vous n’adorerez pas leurs dieux et vous ne leur rendrez pas de culte, vous n’adopterez pas leurs pratiques religieuses. Au contraire, vous renverserez leurs statues et vous mettrez en pièces leurs stèles sacrées. 25 Vous rendrez votre culte à l’Eternel votre Dieu. Alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l’eau en abondance, et je vous préserverai des maladies. 26 Il n’y aura pas dans votre pays de femme qui avorte ou qui soit stérile. Je vous ferai parvenir à un âge avancé.

27 Je sèmerai la panique devant vous, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels vous entrerez, et je ferai s’enfuir tous vos ennemis devant vous. 28 J’enverrai devant vous les frelons pour chasser les Héviens, les Cananéens et les Hittites devant vous. 29 Cependant, je ne les chasserai pas en une seule année, pour que les terres ne soient pas abandonnées et que les bêtes sauvages ne s’y multiplient pas à vos dépens. 30 C’est petit à petit que je les déposséderai en votre faveur, au fur et à mesure que vous deviendrez assez nombreux pour occuper le pays. 31 Je fixerai vos frontières, et votre territoire s’étendra de la mer des Roseaux à la Méditerranée qui borde le pays des Philistins[n], et du désert du Sinaï à l’Euphrate, car je livrerai les habitants de cette région en votre pouvoir et vous les chasserez devant vous. 32 Vous ne contracterez pas d’alliance avec eux, ni avec leurs dieux. 33 Ils ne demeureront pas dans votre pays, afin qu’ils ne vous incitent pas à pécher contre moi en vous faisant rendre un culte à leurs dieux, car vous seriez alors pris à leur piège.

Notas al pie

 1. 23.1 Voir Ex 20.16; Lv 19.11-12; Dt 5.20.
 2. 23.3 Voir Lv 19.15; Dt 16.19.
 3. 23.4 Pour les v. 4-5, voir Dt 22.1-4.
 4. 23.6 Pour les v. 6-8, voir Lv 19.15; Dt 16.19.
 5. 23.9 Voir Ex 22.20-21; Lv 19.33-34; Dt 24.17-18; 27.19.
 6. 23.10 Pour les v. 10-11, voir Lv 25.1-7.
 7. 23.12 Voir Ex 16.23-30; 20.8-11; 31.12-17; 34.21; 35.2; Lv 23.3; Dt 5.13-14.
 8. 23.15 Mois d’Abib ou de l’Epi, appelé plus tard Nisân, premier mois de l’année juive (13.4), correspondant à la première pleine lune de printemps (mars-avril).
 9. 23.15 Pour les v. 15-16, voir Ex 12.14-20; 34.18; Lv 23.6-8, 15-21; Nb 28.17-31; 29.12; Dt 16.1-17.
 10. 23.16 Appelée aussi fête des Semaines (34.22) – parce qu’elle était célébrée sept semaines après la Pâque – ou Pentecôte (qui signifie «cinquante jours»). Elle coïncidait avec la fin de la moisson.
 11. 23.16 Fête d’Automne appelée plus tard fête des Cabanes. Elle se célébrait au quinzième jour du septième mois et marquait la fin des récoltes (Dt 16.13; Lv 23.24).
 12. 23.19 Voir Dt 26.2.
 13. 23.19 Voir Ex 34.26; Dt 14.21. Il s’agit peut-être d’un rituel païen cananéen que les Israélites devaient se garder d’imiter (v. 33; 34.15), ou d’une prescription symbolisant l’interdiction de mélanger la vie (lait provenant d’une femelle vivante) et la mort (chevreau), ou encore d’une manière de marquer le souci de la préservation de la vie animale (cp. Lv 22.28; Dt 22.6-7).
 14. 23.31 Appelée en hébreu: la mer des Philistins.