Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 19

Folket ankommer til Guds bjerg

1Nøjagtigt to måneder efter at israelitterne havde forladt Egypten, ankom de til Sinaiørkenen. De havde flyttet lejren fra Refidim og var nu kommet til Sinaiørkenen, hvor de slog lejr ved foden af bjerget.[a] Moses gik op ad bjerget for at mødes med Gud, og Herren råbte til Moses fra bjergets top:

„Sig til israelitterne, Jakobs efterkommere: ‚I har set, hvad jeg gjorde mod egypterne, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer hertil. Hvis I vil adlyde mig og overholde jeres del af pagten, vil jeg udvælge jer blandt alle folkeslagene til at være mit eget folk, for hele jorden tilhører mig. I skal være et indviet folk, et folk, der adlyder mig som jeres konge og tilbeder mig som jeres Gud.’ Sådan skal du sige til israelitterne.”

Da Moses kom ned fra bjerget, kaldte han folkets ledere sammen og fortalte dem, hvad Herren havde sagt. Alle som én svarede de: „Vi vil nøje følge Herrens befalinger og gøre alt, hvad han siger.” Moses gik så tilbage til Herren med deres svar. Da sagde Herren: „Jeg vil komme til dig i en tæt sky, så folket kan høre mig tale til dig, og så de for fremtiden vil have fuld tillid til dig.” Da Moses fortalte Herren, hvad folket havde sagt, sagde Herren: 10 „Gå ned til folket og lad dem hellige sig i dag og i morgen og vaske deres tøj. 11 De skal holde sig parat til i overmorgen, for da vil jeg stige ned på Sinaibjerget for øjnene af dem. 12 Du skal også lave afspærringer omkring bjerget og advare dem om, at de ikke må gå op ad bjerget. De må ikke engang røre ved foden af bjerget. Enhver, der rører bjerget, er dødsens. 13 Hvad enten det drejer sig om mennesker eller dyr, så skal de straks stenes eller skydes med pile, for ingen må røre ved dem. Folket må holde sig på afstand af bjerget, indtil de hører en langtrukken lyd som fra et vædderhorn. Derefter skal de samles ved foden af bjerget.”

14 Så gik Moses tilbage til folket og fortalte dem, at de skulle vaske både sig selv og deres tøj. 15 „Gør jer parat!” sagde han, „for om to dage vil Herren åbenbare sin herlighed. Indtil da må I også give afkald på seksuelt samvær.”

16 Om morgenen på den tredje dag[b] kom et voldsomt uvejr med lyn og torden. En tæt sky sænkede sig over bjerget, og der hørtes en høj og langtrukken lyd som fra et vædderhorn, så alle i lejren skælvede. 17 Da førte Moses folket ud af lejren for at møde Gud, og de stillede sig op ved bjergets fod. 18 Sinaibjerget var indhyllet i røg, fordi Herren var ved at stige ned på bjerget som en flammende ild, og røgen steg til vejrs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget rystedes af voldsomme jordskælv, 19 mens lyden fra vædderhornet voksede i styrke. Så talte Moses, og Gud tordnede sit svar tilbage, så alle kunne høre det. 20 Da Herren var nået ned til toppen af Sinaibjerget, kaldte han Moses op til sig. Og Moses gik op til Gud.

21 Herren sagde til Moses: „Gå ned og advar folket, så de ikke bryder igennem afspærringen. De må ikke komme herop for at se mig, og hvis nogen gør det, vil de dø. 22 Selv præsterne, som er vant til at komme i min nærhed, skal jo gennemgå renselsesritualerne og hellige sig, for at jeg ikke skal tilintetgøre dem.”

23 „Jamen, folket vil ikke komme op på bjerget,” indvendte Moses. „Du har jo sagt, de ikke må! Du befalede mig at afspærre bjerget som forbudt område.”

24 Men Herren sagde: „Gå nu ned og tag Aron med herop. Advar dem om, at hverken præsterne eller folket må overskride grænsen og forsøge at komme herop, for så vil jeg tilintetgøre dem.”

25 Så gik Moses ned til folket og fortalte, hvad Gud havde sagt.

Notas al pie

  1. 19,2 Da bjerget ikke her er navngivet, må det være læseren bekendt. Der er næppe tvivl om, at det er „Guds bjerg”, som Moses fik besked på at vende tilbage til efter udfrielsen af Egypten, jf. 2.Mos. 3,12. Bjerget hedder Horeb, som betyder „tørt område, ørken” og bliver også benævnt Sinaibjerget, da det ligger i Sinaiørkenen. Noget tyder på, at Sinaiørkenen lå i Midjans land og ikke på det, der nu kaldes Sinaihalvøen.
  2. 19,16 „På den tredje dag” er det samme som „to dage efter”.

New Russian Translation

Exodus 19

У Синая

1На третий месяц после ухода из Египта, в этот же день, израильтяне достигли Синайской пустыни. 2Покинув Рефидим, они пришли в пустыню Синай, где Израиль остановился у подножия горы.

3Моисей взошел к Богу. Господь обратился к нему с горы и сказал:

– Скажи дому Иакова, народу Израиля: 4«Вы видели, что Я сделал с Египтом и как Я нес вас на орлиных крыльях и привел к Себе. 5Итак, если вы будете всецело повиноваться Мне и соблюдать завет Мой, то из всех народов лишь вы будете Моим драгоценным достоянием. Вся земля Моя, 6но вы будете у Меня царством священников, святым народом». Скажи это израильтянам.

7Моисей спустился, позвал старейшин народа и передал им то, что ему повелел сказать Господь. 8Народ ответил единогласно:

– Мы исполним все, что сказал Господь.

Моисей передал их ответ Господу.

9Господь сказал Моисею:

– Я приду к тебе в густом облаке, чтобы народ услышал, как Я говорю с тобой и навсегда поверил тебе.

Моисей передал Господу, что сказал народ. 10Господь сказал Моисею:

– Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть они выстирают одежду 11и приготовятся к третьему дню, потому что тогда Господь сойдет на гору Синай у них на глазах. 12Установи для народа границу вокруг горы и скажи им: «Остерегайтесь подниматься на гору и касаться ее подножия. Всякий, кто коснется горы, непременно будет предан смерти. 13Его забьют камнями или пронзят стрелами: его нельзя будет коснуться рукой. Человек ли то или животное – ему не жить». Лишь когда протяжно протрубит рог, они могут подниматься на гору.

14Спустившись к народу с горы, Моисей освятил его. Они выстирали одежду. 15Он сказал народу:

– Приготовьтесь к третьему дню. Воздержитесь от близости с женщинами.

16Утром третьего дня были гром и молния, густое облако над горой и громовой звук рога. Все, кто был в лагере, задрожали. 17Моисей вывел народ из лагеря навстречу Богу, и они встали у подножия горы. 18Гора Синай была застлана дымом, потому что Господь сошел на нее в огне. От нее поднимался дым, словно из печи. Вся гора сильно дрожала, 19а звук рога становился все громче и громче. Моисей говорил, и Бог отвечал ему громовым голосом[a].

20Господь сошел на вершину горы Синай и позвал туда Моисея. Когда Моисей поднялся, 21Господь сказал ему:

– Сойди и предупреди народ, чтобы они не переступали границу, чтобы посмотреть на Господа, иначе многие из них умрут. 22Даже священники, которые приближаются к Господу, должны освятить себя, иначе Господь покарает их.

23Моисей сказал Господу:

– Народ не может подняться на гору Синай, ведь Ты Сам предупредил нас: «Установи границу вокруг горы и освяти ее».

24Господь ответил:

– Сойди и приведи с собой Аарона. Священники и народ пусть не переступают границу, чтобы подняться к Господу, иначе Он их покарает.

25Моисей сошел к народу и передал все это.

Notas al pie

  1. 19:19 Или: «громом».