Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 15

Mosesʼ sang

1Da sang Moses og israelitterne denne sang for Herren:

Jeg vil synge for Herren,
    ophøje ham for hans herlige sejr.
Han fældede hest og rytter,
    kastede dem i havets dyb.
Herren er min styrke og glæde,
    han er den, som frelser mig.
Han er min Gud, og jeg vil prise ham,
    mine forfædres Gud, jeg vil ophøje ham.
Herren er en vældig kriger,
    Herren er hans navn.

Faraos vogne og hære blev opslugt af havet,
    hans folk forsvandt i Det Røde Hav.
Bølgerne slog hen over dem,
    de sank som sten i havets dyb.
Herre, din højre hånd er stærk,
    du knuser dine fjender.
Med din vældige magt vandt du
    over dem, som var imod dig.
Din vrede flammede op
    og fortærede dem som halmstrå.
Ved dit åndepust hobede vandet sig op,
    de brusende vande stod som en mur,
        og havbunden tørrede ind.
Fjenden tænkte: „Jeg forfølger dem,
    indhenter dem og udrydder dem.
Jeg plyndrer dem og uddeler byttet,
    jeg stiller min hævntørst på dem.
Jeg trækker mit sværd af skeden,
    med magt vil jeg udrydde dem.”
10 Men du pustede, og havet dækkede dem.
    De sank som bly i de vældige vande.
11 Hvem er som du blandt guder, Herre?
    Hvem er som du, hellig og herlig,
forfærdelig i stråleglans,
    forunderlig i styrke?
12 Du løftede din hånd,
    og jorden opslugte vores fjender.
13 Du er en trofast leder for dit frikøbte folk.
    Du har magt til at føre dem til din hellige bolig.

14 Folkeslagene hører om det og skælver,
    filistrene overvældes af frygt.
15 Edoms høvdinge forfærdes,
    Moabs fyrster ryster.
        Kanaʼans beboere taber modet.
16 Rædsel og angst overvælder dem.
    De står tavse af frygt med forstenede ansigter,
indtil dit folk er gået forbi, Herre,
    til dit frikøbte folk er nået hjem.
17 Du fører dem og planter dem på dit eget bjerg,
    det sted, som skal blive din bolig, Herre,
        den helligdom, du selv vil bygge.
18 Herren er konge, evig og altid!

19 Dengang Faraos heste, vogne og ryttere stormede ud i havet, lod Herren vandet styrte hen over dem. Men israelitterne gik tørskoede over. 20 Da greb Arons søster, profeten Mirjam, en tamburin, og alle kvinderne fulgte hende i dansen, mens de spillede på deres tamburiner. 21 Mirjam sang:

Syng for Herren,
    han er større end alle andre.
Hest og rytter
    kastede han i havets dyb.

Det bitre vand i Mara og Elims friske kilder

22 Derpå førte Moses Israels folk videre fra Det Røde Hav ind i Shurs Ørken, og de gik i tre dage uden at finde vand. 23 Da de kom til Mara,[a] fandt de en lille sø, men vandet var bittert og ikke til at drikke. 24 Så beklagede folket sig til Moses. „Hvad har du tænkt, vi skal drikke?” jamrede de.

25 Da bad Moses Herren om hjælp, og Herren viste ham en bestemt slags træ, og da han kastede et stykke af træet i søen, blev det muligt at drikke vandet.

Det var her i ørkenen, at Herren gav Israels folk sine forordninger og retningslinier, og det var her, han satte dem på prøve, idet han sagde: 26 „Hvis I vil lytte til Jahve, jeres Gud, følge mine forordninger og gøre det, som er rigtigt i mine øjne, så skal I ikke lide under de plager, jeg sendte over egypterne. Jeg er Herren, og jeg kan helbrede jer.”

27 Da de gik videre fra Mara, kom de til Elim, hvor der var 12 vandkilder og 70 palmetræer, og de slog lejr ved kilderne.

Notas al pie

  1. 15,23 Det betyder: „bitter”.

New Russian Translation

Exodus 15

Песнь Моисея и Мирьям

1Тогда Моисей с израильтянами воспели Господу эту песню:

«Господу буду петь –

Он высоко вознесен.

Коня и его всадника

бросил Он в море.

2Господь – моя сила и песнь;

Он стал мне спасением.

Он – мой Бог, я восславлю Его;

Бог отца моего: я Его превознесу.

3Господь – это воин;

Господь – имя Ему.

4Колесницы и войско фараона

бросил Он в море.

Лучшие воины египтян

утоплены в Красном море.

5Пучина сомкнулась над ними,

и они канули в бездну, как камень.

6Правая рука Твоя, Господи,

мощью прославилась.

Правая рука Твоя, Господи,

сокрушила врага.

7Величием славы Своей

Ты поверг восставших против Тебя.

Возгорелся Твой гнев –

он их, как солому, пожрал.

8Дохнул Ты на воды –

вздыбились они,

встали как стена;

сгустилась пучина морская.

9Хвастался враг:

„Погонюсь, настигну их.

Разделю добычу,

натешусь ею.

Вытащу меч –

истребит их моя рука“.

10Но дунул Ты вихрем Своим,

и накрыло их море.

Утонули они, как свинец,

в могучих водах.

11Кто из богов подобен Тебе, Господи?

Кто подобен Тебе,

величественному в святости,

устрашающему во славе,

творящему чудеса?

12Простер Ты правую руку –

и поглотила их земля.

13Своей нетленной любовью

поведешь Ты народ, который спас.

Своей силой Ты его направишь

к Своему святому жилищу.

14Народы услышат и затрепещут;

ужас охватит филистимских жителей.

15Устрашатся вожди Эдома,

трепет охватит правителей Моава,

скроются жители Ханаана –

16страх и ужас падут на них.

Силой Твоей руки они станут как камень –

пока не пройдет Твой народ, Господи,

пока не пройдет народ, который Ты приобрел[a].

17Ты приведешь и поселишь их

на горе, где надел Твой –

на том месте, Господи,

которое Ты сделал Себе жилищем,

в том святилище, Владыка,

которое руки Твои основали.

18Господь будет царствовать навеки».

19Когда лошади, колесницы и всадники фараона вошли в море, Господь обрушил на них морские воды. А израильтяне прошли через море, как по суше. 20Пророчица Мирьям, сестра Аарона, взяла бубен, и женщины с бубнами, танцуя, пошли за ней. 21Мирьям им пела:

«Господу пойте –

Он высоко вознесен.

Коня и его всадника

бросил Он в море».

Воды Мары и Елима

22Моисей повел израильтян от Красного моря, и они вошли в пустыню Шур. Три дня они шли по пустыне, не находя воды. 23Придя в Мару, они не могли пить воду: она была горькой. (Вот почему это место называется Мара[b]). 24Народ стал роптать на Моисея, говоря:

– Что нам пить?

25Моисей взмолился к Господу, и Господь показал ему кусок дерева. Моисей бросил его в воду – и вода стала пригодной для питья.

Там Господь дал им закон и устав, чтобы испытать их. 26Он сказал:

– Если вы будете внимательно слушать голос Господа, вашего Бога, и делать угодное Ему, если будете послушны Его повелениям и сохраните Его уставы, то Я не нашлю на вас ни одного из тех недугов, которые наслал на египтян. Ведь Я – Господь, Который исцеляет вас.

27Они пришли в Елим, где было двенадцать источников воды и семьдесят пальм. Там они расположились лагерем у воды.

Notas al pie

  1. 15:16 Или: «сотворил».
  2. 15:23 Это название означает «горечь».