Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 14

Gennem Det Røde Hav

1Derefter sagde Herren til Moses: „Sig til Israels folk, at de skal dreje fra vejen og gå imod Pi-ha-Hirot mellem Migdol[a] og havet. I skal slå lejr langs kysten, over for Baʼal-Zefon, så vil Farao nemlig tro, at I er faret vild og gået i en fælde mellem ørkenen og havet. Og så vil jeg endnu en gang gøre Farao stædig, så han sætter efter jer. Sådan vil jeg få ære og herlighed på bekostning af Farao og hele hans hær, og egypterne vil indse, at jeg er Herren.”

Så slog israelitterne lejr, hvor Herren havde sagt.

Da Egyptens konge fik at vide, at israelitterne ikke var kommet tilbage til den fastsatte tid, holdt han rådslagning med sine embedsmænd. De fortrød nu, at de havde ladet alle deres slaver rejse bort. Så lod Farao sin stridsvogn gøre klar og satte efter dem i spidsen for et elitekorps på 600 udsøgte stridsvogne. Alle Egyptens øvrige stridsvogne fulgte efter, bemandet med erfarne vognkæmpere.

Herren havde gjort Farao så stædig, at han nu satte efter israelitterne, der var taget af sted i triumf.[b] Hele Faraos kavaleri af heste, ryttere og vogne deltog i forfølgelsen, og de indhentede Israels folk, hvor de havde slået lejr ved havet nær Pi-ha-Hirot over for Baʼal-Zefon.

10 Da nu Farao og hans hær kom nærmere, fik Israels folk øje på dem langt borte. De blev skrækslagne og råbte til Herren om hjælp. 11 Så vendte de sig imod Moses og sagde: „Har du ført os her ud i ørkenen, for at vi skal dø? Var der ikke gravpladser nok i Egypten? Hvorfor fik du os i det hele taget til at forlade Egypten? 12 Sagde vi ikke til dig dengang, at du skulle lade os være i fred? Hellere være slaver for egypterne end blive slagtet ned her i ørkenen!”

13 Men Moses svarede folket: „I skal ikke være bange! Bare bliv stående, hvor I står, for nu skal I få at se, hvordan Herren vil frelse jer. De egyptere, I ser komme imod os i dag, vil I aldrig komme til at se mere! 14 Herren selv vil tage kampen op for jer. I skal bare tie stille!”

15 Derpå sagde Herren til Moses: „Der er ikke tid til mere snak. Sig til israelitterne, at de skal bryde op. 16 Løft din stav og ræk den ud over havet, så der bliver en vej midt igennem. Så kan alle israelitterne gå tørskoet igennem havet og over på den anden side. 17 Jeg vil gøre egypterne stædige, så de dumdristigt følger efter jer ud i havet. Sådan vil jeg få ære og herlighed på bekostning af Farao og hans hær, alle hans stridsvogne og ryttere. 18 Når jeg har gjort det af med Farao og hele hans hær, vil egypterne indse, at jeg er Herren!”

19 Herrens engel, som indtil da havde gået foran israelitterne for at vise vej, gik nu om bag dem. Også skysøjlen flyttede sig fra pladsen foran dem og stillede sig bag ved dem, 20 så den stod mellem israelitterne og egypterne. Om natten var der således lyst på israelitternes side og bælgmørkt på den egyptiske side. På den måde kom de ikke i nærheden af hinanden hele natten.

21 Da Moses rakte sin stav ud over vandet, drev Herren vandet bort. Han lod en voldsom østenvind blæse hele natten, så havet delte sig, og en tør sti kom til syne midt i. 22 Så gik israelitterne gennem havet på den tørre havbund, mens vandet var som en beskyttende mur på begge sider. 23 Men alle Faraos heste, vogne, og ryttere fulgte efter dem ud i havet.

24 I den tidlige morgendæmring så Herren fra ild- og skysøjlen ned på egypternes hær og bragte den i uorden. 25 Han fik vognhjulene til at sidde fast, så de havde stort besvær med at komme fremad. Da råbte egypterne: „Lad os se at komme væk! Det er deres gud, Jahve, der kæmper imod os.”

26 Da alle israelitterne var kommet over på den anden side, sagde Herren til Moses: „Ræk din hånd ud over havet igen, så vil vandet vende tilbage og oversvømme de egyptiske vogne og ryttere.” 27 Moses adlød. Da dagen gryede, rakte Moses hånden ud over havet. Vandmasserne drønede tilbage til deres normale leje, og Herren skyllede de skrækslagne egyptere bort med de brusende strømme.

28 Vandet dækkede alle vognene og rytterne—ja, hele Faraos hær. Af alle de egyptere, der havde forfulgt israelitterne ud i havet, var der ikke en eneste, der overlevede. 29 Men israelitterne nåede tørskoede gennem havet, mens vandet beskyttede dem på begge sider.

30 Den dag reddede Herren israelitterne fra den egyptiske hær. De stod og betragtede ligene, der blev skyllet op på stranden. 31 Da israelitterne så Herrens vældige magt demonstreret på egypterne, blev de fyldt af dyb ærefrygt for Gud, og de gav udtryk for deres tillid til ham—og til hans tjener Moses.

Notas al pie

  1. 14,2 Pi-ha-Hirot (eller Pi-ha-Horot) kan betyde „Kløftens mund” eller „Hulernes mund” og hentyde til en åben plads midt i et bjergområde, eventuelt ved udløbet af en flod. Ordet Migdol betyder „Vagttårn” eller „Udkigspost”.
  2. 14,8 Hebraisk: „med løftet hånd”. Betydningen usikker.

New Russian Translation

Exodus 14

Переход через море

1Господь сказал Моисею:

2– Скажи израильтянам, чтобы они повернули назад и остановились у Пи-Гахирота, между Мигдолом и морем. Пусть они расположатся у моря, прямо перед Баал-Цефоном. 3Фараон подумает: «Израильтяне блуждают по этой земле в растерянности, окруженные пустыней». 4Я сделаю сердце фараона упрямым, и он погонится за ними, и этим прославлюсь, победив фараона с его войском. Тогда египтяне узнают, что Я – Господь.

Израильтяне так и сделали. 5Когда царю Египта сказали, что народ убежал, фараон и его приближенные передумали и сказали:

– Что мы сделали? Мы отпустили израильтян и лишились работников!

6Фараон запряг колесницу и взял с собой войско. 7Он взял шестьсот отборных колесниц и все остальные колесницы Египта с их начальниками. 8Господь сделал сердце фараона, царя Египта, упрямым, и он погнался за израильтянами, которые смело покидали Египет. 9Войско египтян со всеми лошадьми фараона, колесницами и всадниками[a] погналось за израильтянами и настигло их, когда они расположились лагерем у моря, рядом с Пи-Гахиротом, напротив Баал-Цефона.

10Когда фараон приблизился, израильтяне оглянулись и увидели, что египтяне преследуют их. Они очень испугались и стали взывать к Господу. 11Они сказали Моисею:

– Разве в Египте не было могил, что ты повел нас умирать в пустыню? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта? 12Разве мы не говорили тебе в Египте: «Оставь нас в покое. Дай нам служить египтянам?» Лучше бы нам оставаться рабами у египтян, чем умирать в пустыне!

13Моисей ответил народу:

– Не бойтесь. Стойте твердо, и вы увидите, как Господь спасет вас сегодня. Египтян, которых вы видите сейчас, вы не увидите больше никогда. 14Будьте спокойны, Господь будет сражаться за вас.

15Господь сказал Моисею:

– Зачем ты взываешь ко Мне? Вели израильтянам идти вперед. 16Подними посох, простри руку над морем, и оно разделится. Тогда израильтяне смогут пройти через море, как по суше. 17А Я сделаю египтян упрямыми, и они пойдут за ними. Я прославлюсь, победив фараона и его войско, с его колесницами и всадниками. 18Египтяне узнают, что Я – Господь, когда Я прославлюсь, победив фараона, с его колесницами и всадниками.

19Ангел Бога, Который[b] шел перед израильским войском, пошел позади него. Облачный столб тоже передвинулся со своего места и оказался позади них, 20между войсками Египта и Израиля. Всю ночь облако давало тьму одной стороне и свет другой, и всю ночь свет и тьма не могли сойтись.

21Моисей простер руку над морем, а Господь всю ночь отгонял море сильным восточным ветром и превратил его в сушу. Воды разделились, 22и израильтяне прошли через море, как по суше: одна стена воды стояла у них справа, а другая – слева. 23Египтяне погнались за ними. Лошади, колесницы и всадники фараона ринулись в море. 24Перед самым рассветом Господь посмотрел из огненного и облачного столба на египетское войско и поверг его в смятение. 25Он застопорил[c] колеса их колесниц, и им стало трудно ехать.

Египтяне сказали:

– Бежим отсюда! Господь сражается на стороне израильтян против Египта!

26Тогда Господь сказал Моисею:

– Протяни руку над морем, чтобы воды хлынули назад, на египтян, на их колесницы и всадников. 27Моисей простер руку над морем, и с рассветом воды сомкнулись[d]. Египтяне бежали навстречу морю, и Господь смел их в воду. 28Вода хлынула назад и накрыла колесницы и всадников – все войско фараона, которое ринулось за израильтянами в море. Не спасся никто.

29Но израильтяне перешли через море, как по суше: одна стена воды стояла у них справа, а другая – слева. 30В тот день Господь спас Израиль от египтян, и Израиль увидел их мертвыми на берегу. 31Когда израильтяне увидели великую силу, которой Господь сразил египтян, то их охватил страх перед Господом. Они поверили Ему и Его слуге Моисею.

Notas al pie

  1. 14:9 Или: «колесничими»; также в ст. 17, 18, 23, 26 и 28.
  2. 14:19 Или: «который»
  3. 14:25 Или: «снял».
  4. 14:27 Или: «вода поднялась до обычной глубины».