Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 13

De førstefødte tilhører Herren

1Herren gav også Moses følgende befaling: „Alle Israels førstefødte sønner skal indvies til mig—også alle førstefødte handyr. De skal tilhøre mig.”

Så sagde Moses til folket: „Den her dag er en dag, I altid vil huske, for det var den dag, I forlod Egypten og blev reddet ud af slaveriet. Herren førte jer ud ved sin vældige magt og mægtige undere. På den dag må I kun spise brød, der er bagt uden surdej.

4-5 Denne dag i aviv[a] måned skal hvert år fejres til minde om jeres befrielse fra slaveriet i Egypten. Når Herren har ført jer ind i det land, hvor kanaʼanæerne, hittitterne, amoritterne, hivvitterne og jebusitterne bor—det land, som han lovede jeres forfædre, et land, som ‚flyder med mælk og honning’, så skal I holde påske hvert år i aviv måned. 6-7 I syv dage skal I spise usyrnet brød, og den syvende dag skal være en særlig højtidsdag for Herren. I de syv dage højtiden varer, må der ikke findes syrnet brød eller surdej i noget hjem, ja overhovedet ikke inden for landets grænser. Hvert år under denne højtid skal I forklare jeres børn, hvad det er, I fejrer—nemlig hvad Herren gjorde for jer, da han reddede jer fra slaveriet i Egypten. Denne årlige højtid skal være et konkret tegn, der giver jer identitet som Herrens befriede folk. Den skal være som et mærke på jeres hånd og pande og minde jer om, at I altid skal tænke og handle på Herrens befalinger, for med vældig magt og mægtige undere førte han jer ud af Egypten.

10 I skal fejre påske hvert år i aviv måned. 11 Og når Herren fører jer ind i kanaʼanæernes land, som han for længe siden lovede jeres forfædre, 12 skal alle jeres førstefødte sønner og førstefødte handyr gives til Herren, fordi det førstefødte tilhører ham. 13 Men da æsler er urene dyr, skal I ikke give ham et førstefødt hanæsel. I stedet kan I give ham et lam eller et gedekid. Hvis I vælger ikke at give noget i stedet for æselføllet, skal I brække halsen på det. Og hvis I ikke vil give jeres førstefødte sønner til at tjene Herren, skal I indløse dem med et passende offer, som I giver til Herren i stedet for.

14 I fremtiden, når jeres børn spørger: ‚Hvad skal disse indløsningsofre gøre godt for?’ skal I svare dem: ‚Med vældig magt og mægtige undere udfriede Herren os fra slaveriet i Egypten. 15 Farao nægtede at lade os rejse, og derfor slog Herren alle de førstefødte sønner i Egypten ihjel tillige med alle de førstefødte handyr. Det er derfor, vi nu giver vores førstefødte sønner og vores førstefødte handyr til Herren, selv om sønnerne kan indløses med et andet offer.’ 16 Jeg understreger igen, at denne tradition skal være som et mærke på jeres hånd og pande, et synligt tegn til minde om, at det var Herren, som med sin vældige magt førte jer ud af Egypten.”

Skyen, der går foran folket

17-18 Da Farao endelig lod israelitterne rejse, førte Gud dem ikke gennem filistrenes land, skønt det var den mest direkte vej fra Egypten til Kanaʼans land. Gud sagde: „Folket kunne miste modet og ønske at vende tilbage til Egypten, når der bliver kampe undervejs.” I stedet førte han dem ad en omvej gennem ørkenen i retning mod Det Røde Hav. Israelitterne forlod Egypten i grupper på 50 familier.[b]

19 Moses tog Josefs mumie med sig, for Josef havde ladet Israels ledere sværge på, at man ville tage hans knogler med, når Gud engang førte sit folk ud af Egypten.

20 Efter deres første stop i Sukkot slog de lejr ved Etam i udkanten af ørkenen. 21 Herren gik selv foran dem, om dagen i form af en skysøjle for at vise dem vej og om natten i form af en ildsøjle for at lyse for dem. På den måde kunne de rejse både om dagen og om natten. 22 Skysøjlen forlod dem ikke om dagen, og ildsøjlen forlod dem ikke om natten.

Notas al pie

  1. 13,4-5 Aviv er den første måned i det religiøse år, og det svarer til marts-april.
  2. 13,17-18 Eller: „i række og geled som en marcherende hær.” Meningen er omstridt.

New Russian Translation

Exodus 13

Посвящение первенцев

1Господь сказал Моисею:

2– Посвяти Мне каждого первенца, что родится у детей Израиля, – первый плод материнского чрева, – от человека до скота.

Праздник Пресных хлебов

3Моисей сказал народу:

– Помните день, когда вы вышли из Египта, из земли рабства, потому что Господь вывел вас оттуда крепкой рукой, и не ешьте дрожжевого хлеба. 4Сегодня, в месяце авив, вы уходите. 5Господь клялся вашим отцам, что отдаст вам землю хананеев, хеттов, аморреев, иевусеев и хиввеев, землю, где течет молоко и мед. Когда Он приведет вас туда, соблюдайте в этом месяце такой обычай: 6семь дней ешьте хлеб, приготовленный без закваски, а на седьмой день устраивайте праздник Господу. 7Семь дней ешьте пресный хлеб. У вас не должно быть ничего квасного; в ваших землях не должно находиться никакой закваски. 8В тот день пусть каждый скажет своему сыну: «Я поступаю так в память о том, что Господь сделал для меня, когда я вышел из Египта». 9Этот обычай будет вам как знак на руке, как памятка на лбу о том, что Закон Господа должен быть у вас на устах. Ведь Господь вывел вас из Египта могучей рукой. 10Соблюдайте этот обычай в назначенное время из года в год.

Правила о первенцах

11– После того как Господь введет вас в землю хананеев и отдаст ее вам, как Он клялся вам и вашим отцам, 12посвящайте Господу всех первенцев. Каждый первенец мужского пола из вашего скота принадлежит Господу. 13За первородного ослика принесите выкуп – ягненка, а если не выкупите, то сверните ослику шею. За всех своих первенцев отдавайте выкуп.

14В будущем, когда сын спросит у тебя: «Что это значит?» – скажи ему: «Господь могучей рукой вывел нас из Египта, из земли рабства. 15Когда сердцем фараона завладело упрямство, и он не хотел отпускать нас, Господь погубил в Египте всех первенцев мужского пола: и людей, и животных. Вот почему я приношу в жертву Господу всех первенцев мужского пола, а за своих первенцев отдаю выкуп». 16Это будет как знак у тебя на руке, как свидетельство[a] на лбу, что Господь могучей рукой вывел нас из Египта.

Бог сопровождает Свой народ

17Когда фараон отпустил народ, Бог не повел их через землю филистимлян, хотя так было ближе. Бог сказал:

– Вступив в войну, они могут передумать и вернуться в Египет.

18Бог повел народ в обход, пустынной дорогой к Красному морю. Израильтяне ушли из Египта, вооруженные для битвы. 19Моисей взял с собой останки Иосифа, потому что Иосиф в свое время взял с сыновей Израиля клятву, сказав:

– Бог непременно придет к вам на помощь. Возьмите тогда отсюда с собой мои останки.

20Оставив Суккот, они расположились лагерем в Етаме, на краю пустыни. 21Днем Господь шел впереди них в облачном столбе, указывая им путь, а ночью – в огненном столбе, чтобы давать им свет, поэтому так они могли передвигаться и днем, и ночью. 22Ни облачный столб днем, ни огненный столб ночью ни разу не отошли от народа.

Notas al pie

  1. 13:16 Или: «повязка»; смысл этого места в еврейском тексте неясен.