Bibelen på hverdagsdansk

2 Korinterne 12

Guds kraft udfolder sig bedst i magtesløshed

1Selvom det lyder som tåbeligt praleri, så lad mig alligevel gå videre og fortælle om de syner og åbenbaringer, Herren har givet mig.

2-3 For 14 år siden skete der noget for et menneske, som hører Kristus til. Han blev løftet op og ført til den tredje himmel. Jeg ved ikke om kroppen var med, eller det kun var ånden. Gud alene ved det! Dog ved jeg, hvem det menneske var. Han kom til Paradis, hvor han hørte ufattelige ting, som det ikke er op til et menneske at tale om. Den oplevelse er nok værd at fremhæve, men jeg vil ikke fremhæve det, jeg selv formår. Hvis jeg skal fremhæve noget i mig selv, bliver det kun min afmægtighed. Hvis jeg fik lyst til at prale af noget, kunne jeg godt gøre det uden at være en tåbe, for det ville jo være sandt. Men jeg foretrækker at lade være, for at ingen skal have højere tanker om mig, end de får ved at se og høre mig, ikke mindst på grund af de store åbenbaringer, jeg har fået.

For at jeg ikke skulle blive hovmodig, fik jeg derfor en „torn i kødet”, et Satans sendebud, til at slå mig i ansigtet. Tre gange har jeg bedt Herren om, at den måtte blive fjernet. Men han sagde til mig: „Min nåde er dig nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed.” Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke gennem mig. 10 Derfor kan jeg se det gode ved at være magtesløs, ved at blive mishandlet og lide nød, ved at blive forfulgt og være i vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, da er jeg stærk.

Paulusʼ omsorg for korinterne

11 Nu blev jeg så en tåbe—men det var jer, der tvang mig til det! Kunne I ikke have sagt noget godt om mig? Selvom jeg intet er i mig selv, så står jeg ikke tilbage for jeres „superapostle”. 12 Med stor udholdenhed har jeg virket som apostel iblandt jer, og beviset på min aposteltjeneste er de tegn, undere og vældige gerninger, der er sket. 13 Det eneste, jeg ikke har gjort, er at ligge jer til byrde, således som jeg ellers gør i de andre menigheder. Mon I kan tilgive mig det?

14 Det er nu tredje gang, jeg gør mig parat til at besøge jer, og det skal stadig ikke koste jer noget. Jeg er ikke interesseret i jeres penge, men i jer selv! Det er jo ikke børnene, der skal lægge penge til side til forældrene, men forældrene, der skal sørge for børnene. 15 Jeg er kun glad for at kunne give mig selv til jer. Ja, jeg vil ofre alt for jeres skyld. Elsker I mig mindre, jo mere jeg elsker jer?

16 Vil I ikke indrømme, at jeg aldrig har ligget jer til byrde? Men nu siger man alligevel, at jeg var snu nok til at føre jer bag lyset og udnytte jer. 17 Men hvordan? Har nogen af de medarbejdere, jeg sendte til jer, udnyttet jer? 18 Jeg bad Titus om at besøge jer og sendte en anden medarbejder med. Mon Titus har udnyttet jer? Umuligt! Vi er nemlig ledet af samme Ånd og følger samme spor.

19 I har måske hele tiden tænkt, at vi skriver alt det her for at forsvare os over for jer? Men sådan forholder det sig ikke! Vi taler som Kristi tjenere, der skal stå til regnskab for Gud, og alt, hvad vi siger og skriver, kære venner, det gør vi for at hjælpe og styrke jer. 20 Jeg er stadig bange for, at når jeg kommer til jer, vil jeg finde jer i en tilstand, som jeg ikke bryder mig om. Så vil I heller ikke blive særlig glade for at høre, hvad jeg har at sige jer! Jeg er bange for, at jeg vil blive vidne til skænderier og misundelse, vrede og egoisme, sårende ord og sladder, hovmod og oprør. 21 Jeg er bange for, at Gud igen vil ydmyge mig foran jer, og at jeg kommer til at stå med bedrøvelse på grund af, at mange af dem, der tidligere har begået synder iblandt jer, ikke har vendt sig bort fra deres onde gerninger, såsom urent begær, seksuel synd og anden umoralsk opførsel.

Nkwa Asem

Korintofo II 12

Paulo anisoadehu

1Ɛwom sɛ ahohoahoa ho nni mfaso biara de, nanso ɛsɛ sɛ mehoahoa me ho. Nanso afei mɛka anisoadehu ne adiyisɛm a Awurade ada no adi akyerɛ me no.

Minim Okristoni bi a mfe dunan ni biribi hwim no de no kɔɔ soro. ‘Minnim sɛ saa asɛm yi sii ampa ara anaasɛ ɛyɛ anisoadehu. Onyankopɔn nko ara na onim.’ Miti mu bio. Minim sɛ wohwim saa ɔbarima yi kɔɔ Paradise. ‘Bio minnim sɛ saa asɛm yi sii ampa ara anaasɛ ɛyɛ anisoadehu. Onyankopɔn nko ara na onim.’ Na ɛhɔ na ɔtee nneɛma bi a wode ka nsɛm a ɛnyɛ ye, nneɛma a onipa anofafa ntumi nka. Enti mede saa onipa yi bɛhoahoa me ho na meremfa me ara me ho nhoahoa me ho gye sɛ nneɛma a ɛda me adi sɛ meyɛ mmerɛw no ho. Sɛ mepɛ sɛ mehoahoa me ho a, anka merenyɛ ɔkwasea, efisɛ, anka mɛka nokware. Nanso merenhoahoa me ho, efisɛ, mempɛ sɛ obiara bu me otitiriw sen sɛnea wahu na wate afi me nkyɛn no.

Sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnam saa adiyisɛm nwowaso yi nti meremma me ho so no, ɔbonsam somaa ne bɔfo ma ɔbɛhwee me, brɛɛ me ase. Mebɔɔ eyi ho mpae mpɛn abiɛsa kyerɛɛ Awurade na mesrɛɛ no se ɔmma omfi me so nkɔ.

Ne mmuae a ɔmaa me ne sɛ, “M’adom nko ara na ɛho hia wo na bere a woayɛ mmerɛw no na me tumi mu yɛ den pa ara.” Enti ɛyɛ me anigye pa ara sɛ mede me mmerɛwyɛ hoahoa me ho sɛnea ɛbɛyɛ a mɛte Kristo banbɔ tumi a ɛbɔ me ho ban no. 10 Esiane Kristo nti, mepene mmerɛwyɛ, ɔyaw, amanehunu, ɔtaa ne akwansiwde so. Efisɛ, me mmerɛwyɛ mu no na meyɛ den.

11 Meyɛ me ho sɛ ɔkwasea nanso mo na moama mayɛ saa. Mo na anka ɛsɛ sɛ mugye me tom. Na sɛ menyɛ hwee a, ɔkwan biara so no, menyɛ sɛ abomfiaa wɔ mo anim nsen “Asomafo” a mubu wɔn no. 12 Mede boasetɔ dii dwuma wɔ mo mu de kyerɛe sɛ meyɛ ɔsomafo. 13 Dwumadi no bi yɛ nsɛnkyerɛnne ne anwonwade. Adɛn nti na moyɛ asɔre a aka no mu abomfiaa, efisɛ, mammisa mo mmoa bi nti? Mesrɛ mo momfa saa mfomso no nkyɛ me.

14 Eyi ne ne mpɛn abiɛsa so a masiesie me ho pɛ sɛ mebɛsra mo. Na meba nso a, meremmisa mo biribiara. Mo na merehwehwɛ mo na ɛnyɛ mo sika. Efisɛ ɛnyɛ mma na ɛsɛ sɛ wɔhwɛ wɔn awofo na mmom awofo na ɛsɛ sɛ wɔhwɛ mma. 15 Ɛbɛyɛ me anigye sɛ mo nti, mɛhwere nea mewɔ ne m’adagyew de aboa mo. Esiane sɛ medɔ mo yiye no nti, mo dɔ a modɔ me no so bɛtew anaa?

16 Mobɛte ase sɛ na menyɛ adesoa mma mo. Nanso obi bɛka se, na meyɛ ɔdaadaafo a mede nnaadaa yii mo.

17 Ɔkwan bɛn so? Menam abɔfo a mesomaa wɔn mo nkyɛn no so sisii mo anaa? 18 Mesomaa Tito sɛ ɔnkɔ, ɛnna mesomaa onua baako kaa ne ho. Mokyerɛ sɛ Tito sisii mo anaa? Ɔno ne me nyinaa nkita adwenekoro nni dwuma koro?

19 Ebia, mudwen sɛ ɔpɛ ara na yɛpɛ sɛ yɛka biribi de tetew yɛn ho wɔ mo anim. Dabi! Yɛkasa sɛnea Kristo pɛ sɛ yɛka wɔ Onyankopɔn anim. Na biribiara a yɛyɛ no nso, me nnamfo pa, yɛyɛ de boa mo. 20 Misuro sɛ, sɛ midu hɔ a, sɛnea anka mepɛ sɛ mihu mo no, merenhu mo saa. Saa ara nso na sɛnea anka mopɛ sɛ muhu me no, morenhu me saa. Minim sɛ mɛba abɛto akasakasa ne anibere, abufuw ne pɛsɛmenkominya, ɔyaw ne nseku, ahantan ne basabasayɛ so. 21 Misuro sɛ da a mɛba bio no, Onyankopɔn begu m’anim ase wɔ mo anim na mesu mama wɔn a wɔayɛ bɔne dedaw na wonnuu wɔn ho wɔ wɔn akɔnnɔ ne aguamammɔ ho no.