Bibelen på hverdagsdansk

2 Korinterne 12

Guds kraft udfolder sig bedst i magtesløshed

1Selvom det lyder som tåbeligt praleri, så lad mig alligevel gå videre og fortælle om de syner og åbenbaringer, Herren har givet mig.

2-3 For 14 år siden skete der noget for et menneske, som hører Kristus til. Han blev løftet op og ført til den tredje himmel. Jeg ved ikke om kroppen var med, eller det kun var ånden. Gud alene ved det! Dog ved jeg, hvem det menneske var. Han kom til Paradis, hvor han hørte ufattelige ting, som det ikke er op til et menneske at tale om. Den oplevelse er nok værd at fremhæve, men jeg vil ikke fremhæve det, jeg selv formår. Hvis jeg skal fremhæve noget i mig selv, bliver det kun min afmægtighed. Hvis jeg fik lyst til at prale af noget, kunne jeg godt gøre det uden at være en tåbe, for det ville jo være sandt. Men jeg foretrækker at lade være, for at ingen skal have højere tanker om mig, end de får ved at se og høre mig, ikke mindst på grund af de store åbenbaringer, jeg har fået.

For at jeg ikke skulle blive hovmodig, fik jeg derfor en „torn i kødet”, et Satans sendebud, til at slå mig i ansigtet. Tre gange har jeg bedt Herren om, at den måtte blive fjernet. Men han sagde til mig: „Min nåde er dig nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed.” Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke gennem mig. 10 Derfor kan jeg se det gode ved at være magtesløs, ved at blive mishandlet og lide nød, ved at blive forfulgt og være i vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, da er jeg stærk.

Paulusʼ omsorg for korinterne

11 Nu blev jeg så en tåbe—men det var jer, der tvang mig til det! Kunne I ikke have sagt noget godt om mig? Selvom jeg intet er i mig selv, så står jeg ikke tilbage for jeres „superapostle”. 12 Med stor udholdenhed har jeg virket som apostel iblandt jer, og beviset på min aposteltjeneste er de tegn, undere og vældige gerninger, der er sket. 13 Det eneste, jeg ikke har gjort, er at ligge jer til byrde, således som jeg ellers gør i de andre menigheder. Mon I kan tilgive mig det?

14 Det er nu tredje gang, jeg gør mig parat til at besøge jer, og det skal stadig ikke koste jer noget. Jeg er ikke interesseret i jeres penge, men i jer selv! Det er jo ikke børnene, der skal lægge penge til side til forældrene, men forældrene, der skal sørge for børnene. 15 Jeg er kun glad for at kunne give mig selv til jer. Ja, jeg vil ofre alt for jeres skyld. Elsker I mig mindre, jo mere jeg elsker jer?

16 Vil I ikke indrømme, at jeg aldrig har ligget jer til byrde? Men nu siger man alligevel, at jeg var snu nok til at føre jer bag lyset og udnytte jer. 17 Men hvordan? Har nogen af de medarbejdere, jeg sendte til jer, udnyttet jer? 18 Jeg bad Titus om at besøge jer og sendte en anden medarbejder med. Mon Titus har udnyttet jer? Umuligt! Vi er nemlig ledet af samme Ånd og følger samme spor.

19 I har måske hele tiden tænkt, at vi skriver alt det her for at forsvare os over for jer? Men sådan forholder det sig ikke! Vi taler som Kristi tjenere, der skal stå til regnskab for Gud, og alt, hvad vi siger og skriver, kære venner, det gør vi for at hjælpe og styrke jer. 20 Jeg er stadig bange for, at når jeg kommer til jer, vil jeg finde jer i en tilstand, som jeg ikke bryder mig om. Så vil I heller ikke blive særlig glade for at høre, hvad jeg har at sige jer! Jeg er bange for, at jeg vil blive vidne til skænderier og misundelse, vrede og egoisme, sårende ord og sladder, hovmod og oprør. 21 Jeg er bange for, at Gud igen vil ydmyge mig foran jer, og at jeg kommer til at stå med bedrøvelse på grund af, at mange af dem, der tidligere har begået synder iblandt jer, ikke har vendt sig bort fra deres onde gerninger, såsom urent begær, seksuel synd og anden umoralsk opførsel.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 12

Muscuipi shina ricushcatapish,

Pabloca aichapipish ungushcami

1Imalla tucushcata parlashpa, c'ari tucushpa, ima allita mana surcushpapish, ashitahuan c'ari tucusharaj ninimi. Cunanca, Apunchij Jesús muscuipi shina imallata ñucaman ricuchishcatapish parlasha. Ñucaca, Cristota crij shuj runatami rijsini. Chai runataca, quimsa jahua pachacamami apashca carca. Chaica, ñami chunga chuscu huata tucun. (Chai runataca aichandijtachu, aicha illajllatachu apashca carca imachari, chaitaca mana yachanichu, Taita Diosllami yachan. Chai ñuca rijsishca runataca aichandijtachu, mana cashpaca aicha illajllatachu apashca carca, imachari. Chaitaca mana yachanichu, Taita Diosllami yachan). Chai runataca, Paraisomanmi apashca carca. Chaipimi pi manaraj uyashca, runapaj shimihuanca ima shina mana parlaipaj rimashcata uyarca. Chai runamantami c'ari tucusha. Ñuca quiquinmantaca mana c'ari tucushachu, ashtahuanpish ñucaca imata mana rurai tucuj cashcallamantami cushicusha. Chaimanta c'ari tucusha nishpapish, cashcallatataj parlacushcamantaca, mana upa shina yanga c'ari tucuimanchu. Shina cajpipish ñuca rurashcata ricushca shinalla, ñuca rimashcata uyashca shinalla yuyashpa, ama yallihuan yuyachunmi mana c'ari tucuni.

Dios ñucaman ricuchishcamanta ama yallitaj c'ari tucuchunca, aujahuan tujsij shinami ñuca aichapi nanaita churarca. Satanás cachashcamari ñucataca, quijadospi huajtaj shina llaquichicun. Chaimantami, ‘Ñucamanta cai jatun nanaita anchuchipai’ nishpa, Apunchij Jesusta quimsa cutin mañarcani. Chashna mañajpipish Apunchij Jesusca: «Mana c'uyaipaj cajpipish c'uyashcaca chaillataj pajtamari. Imata mana rurai tucuj cajpimi, ñuca tucuita rurai tucuj cashcata ricuchini» nircami. Chashna ñuca aichapi cajpipish, Cristomari pai tucuita rurai tucuj cashcataca ñucapi ricuchicun. Chaimantaca, ¿maitataj mana cushicushpa c'ari tucushari? 10 Chaimanta Cristota c'uyashcamantami, imata mana rurai tucuj cashpapish, c'amishpa rimajpipish, ima illaj cashpapish, p'iñashpa llaquichijpipish, ima llaqui japijpipish cushicuni. Ñucaca, aichapi irqui cashpami, imatapish rurai tucuni.

Pabloca Corinto crijcunataca yallitajmi llaquishca

11 Ñucaca, c'ari tucushpa rimarishpaca, rumi shungumi tucushcani. Cancunamantamari chashnaca rimarini. Cancunamari ñucataca, ‘Allimari’ nina carcanguichij. Ñuca, yanga shinalla cajpipish, huillagrichun mingashca chai jatun huillajcunaca, ñucataca mana imapi yallinchu. 12 Ñuca cancunahuan cashpaca, señalcunatapish, mancharinacunatapish, milagrocunatapish achcata rurashpami, huillagrichun mingashca cashcata ricuchircani. 13 Caishuj crij tandanacushcacuna shinallataj cangapajca, cancunaca mana ima illaj canguichijchu. Cancunataca, imata mañana cashcallatami mana mañarcani. ¡Chashna mana p'iñachishcamantaca, perdonahuanguichijlla!

14 Riquichij, cai cutihuanca ñami quimsa cutin cancunata ricuj shamungapaj allichiricuni. Cunan shamushpapish, cancunataca imata mana mañashachu. Cancunapaj maquimanta imata japina yuyailla mana canichu, ashtahuanpish cancunallatami ricusha nini. Alli yuyarijpica, mana huahuacunachu yaya mamapaj mashcarin, yaya mamamari huahuacunapajca mashcarin. 15 Chaimanta cancunamantaca, ñuca imalla charishcacunatapish, mana llaquishpa, achcata cushicushpa tucuchishallami. Cancunapaj alma quishpirichunca, ñucallataj imapish tucushallami. Ñuca cancunata chashna yallitaj c'uyajpipish, ñucataca ashallatami c'uyanguichij. 16 Cancunataca ima shinapish p'iñachishcami yuyachini. ¿Mana jahualla yachaj tucushca cashpachu, imata quichungapaj umarcani imatagari? 17 ¿Maijanta cancunapajman cachashpachu, cancunataca imata quichurcani, imatagari? 18 Titotami cancunapajman ‘Ripai’ nishpa, caishuj huauquindij cacharcani. ¿Titochu cancunataca umashpa, imata quichurca? ¿Manachu ñucanchijca, ishquindijtaj chai shinallataj yuyarcanchij, chai shinallataj purircanchij?

19 Ñuca c'uyashca crijcuna, cancuna ñucanchijta, ‘Ama imata nichun nishpami, chashna nicun’ yuyanguichijchari. Ashtahuanpish ñucanchijca Taita Dios ricucujpi, Cristo rimachun nishca shinami, cancuna ashtahuan alli crijcuna tucuchun, tucui caicunataca chashna rimanchij. 20 Ñuca shamushpaca cancunataca, manapish ñuca munashca shina puricujta japishallachari. Cancunapish cancuna munashca shina ñucata mana japinata manchacunimi. Cancunapuraca p'iñanacushpa, shujtajcunapajta munashpa, p'iñarishpa, chaupirinacushpa, ‘Imapish tucushca canman’ nishpa, huashalla parlarishpa, c'ari tucushpa, tucuillataj quiquin munaita rurashpa puricujta japishallapishchari yuyashpa manchacunimi. 21 Ñuca cancunapajman cutin shamujpica, Taita Dios ñucata cancunamanta pingachinata manchanimi. Cancunapuramanta achcacuna, sarunman millaita rurashcata, huainayashcata, imapish millai munaicunata rurashpa causacushcamantapish, mana Diospajman cutirishca cajpica, achcata huacanapish cangachari.