Bibelen på hverdagsdansk

2 Korinterne 12

Guds kraft udfolder sig bedst i magtesløshed

1Selvom det lyder som tåbeligt praleri, så lad mig alligevel gå videre og fortælle om de syner og åbenbaringer, Herren har givet mig.

2-3 For 14 år siden skete der noget for et menneske, som hører Kristus til. Han blev løftet op og ført til den tredje himmel. Jeg ved ikke om kroppen var med, eller det kun var ånden. Gud alene ved det! Dog ved jeg, hvem det menneske var. Han kom til Paradis, hvor han hørte ufattelige ting, som det ikke er op til et menneske at tale om. Den oplevelse er nok værd at fremhæve, men jeg vil ikke fremhæve det, jeg selv formår. Hvis jeg skal fremhæve noget i mig selv, bliver det kun min afmægtighed. Hvis jeg fik lyst til at prale af noget, kunne jeg godt gøre det uden at være en tåbe, for det ville jo være sandt. Men jeg foretrækker at lade være, for at ingen skal have højere tanker om mig, end de får ved at se og høre mig, ikke mindst på grund af de store åbenbaringer, jeg har fået.

For at jeg ikke skulle blive hovmodig, fik jeg derfor en „torn i kødet”, et Satans sendebud, til at slå mig i ansigtet. Tre gange har jeg bedt Herren om, at den måtte blive fjernet. Men han sagde til mig: „Min nåde er dig nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed.” Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke gennem mig. 10 Derfor kan jeg se det gode ved at være magtesløs, ved at blive mishandlet og lide nød, ved at blive forfulgt og være i vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, da er jeg stærk.

Paulusʼ omsorg for korinterne

11 Nu blev jeg så en tåbe—men det var jer, der tvang mig til det! Kunne I ikke have sagt noget godt om mig? Selvom jeg intet er i mig selv, så står jeg ikke tilbage for jeres „superapostle”. 12 Med stor udholdenhed har jeg virket som apostel iblandt jer, og beviset på min aposteltjeneste er de tegn, undere og vældige gerninger, der er sket. 13 Det eneste, jeg ikke har gjort, er at ligge jer til byrde, således som jeg ellers gør i de andre menigheder. Mon I kan tilgive mig det?

14 Det er nu tredje gang, jeg gør mig parat til at besøge jer, og det skal stadig ikke koste jer noget. Jeg er ikke interesseret i jeres penge, men i jer selv! Det er jo ikke børnene, der skal lægge penge til side til forældrene, men forældrene, der skal sørge for børnene. 15 Jeg er kun glad for at kunne give mig selv til jer. Ja, jeg vil ofre alt for jeres skyld. Elsker I mig mindre, jo mere jeg elsker jer?

16 Vil I ikke indrømme, at jeg aldrig har ligget jer til byrde? Men nu siger man alligevel, at jeg var snu nok til at føre jer bag lyset og udnytte jer. 17 Men hvordan? Har nogen af de medarbejdere, jeg sendte til jer, udnyttet jer? 18 Jeg bad Titus om at besøge jer og sendte en anden medarbejder med. Mon Titus har udnyttet jer? Umuligt! Vi er nemlig ledet af samme Ånd og følger samme spor.

19 I har måske hele tiden tænkt, at vi skriver alt det her for at forsvare os over for jer? Men sådan forholder det sig ikke! Vi taler som Kristi tjenere, der skal stå til regnskab for Gud, og alt, hvad vi siger og skriver, kære venner, det gør vi for at hjælpe og styrke jer. 20 Jeg er stadig bange for, at når jeg kommer til jer, vil jeg finde jer i en tilstand, som jeg ikke bryder mig om. Så vil I heller ikke blive særlig glade for at høre, hvad jeg har at sige jer! Jeg er bange for, at jeg vil blive vidne til skænderier og misundelse, vrede og egoisme, sårende ord og sladder, hovmod og oprør. 21 Jeg er bange for, at Gud igen vil ydmyge mig foran jer, og at jeg kommer til at stå med bedrøvelse på grund af, at mange af dem, der tidligere har begået synder iblandt jer, ikke har vendt sig bort fra deres onde gerninger, såsom urent begær, seksuel synd og anden umoralsk opførsel.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Кор 12

О видениях Павлуса и жале в его теле

1Я вынужден продолжать хвалиться, хоть мне это ничего не даёт. Перейду к видениям и откровениям от Повелителя. Я знаю человека[a], последователя Исо Масеха, который четырнадцать лет тому назад был поднят на третье небо[b]; не знаю, был ли он в теле или же вне тела, это знает лишь Всевышний. Я знаю, что этот человек – опять же я не знаю, в теле или вне тела, это знает Всевышний – был взят в рай и слышал неизречённые слова, которые человеку нельзя пересказывать. Таким человеком я буду хвалиться, но собой хвалиться не буду, разве что своими слабостями. Даже если бы я и хотел хвалиться, это было бы разумно, потому что я бы говорил правду. Но я не буду этого делать, чтобы никто не подумал, что я хочу казаться значительнее, чем представляюсь людям, когда они меня видят или слышат.

И чтобы я не зазнавался тем, что получил такие великие откровения, дано мне жало в тело,[c] ангел сатаны, чтобы мучить меня. Я три раза умолял Повелителя избавить меня от этого, но Он отвечал мне: «Достаточно для тебя Моей благодати, ведь сила Моя лучше всего проявляется в слабости». Поэтому я и хвалюсь с такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Масеха. 10 Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Масеха, потому что, когда я слаб, тогда я силён.

Переживание Павлуса о коринфской общине верующих

11 Итак, я дошёл до глупости, но вы сами меня к этому принудили. Вам следовало бы самим похвалить меня, ведь я ничем не хуже «сверхпосланников Масеха», хотя на самом-то деле я ничто. 12 Вам были показаны отличительные признаки истинного посланника Масеха: предельное терпение, знамения, чудеса и силы.[d] 13 Так чего же вы были лишены в сравнении с другими общинами верующих, не считая того, что я сам не был вам в тягость? Простите меня за эту обиду.

14 Я собираюсь навестить вас в третий раз и надеюсь не быть вам в тягость. Я хочу не того, что у вас есть, а вас самих. Не дети должны копить деньги для своих родителей, а родители – для детей. 15 Поэтому я готов охотно потратить на вас всё и даже истощить самого себя ради вас. Неужели же вы любите меня меньше оттого, что я люблю вас больше? 16 Как бы то ни было, я не был вам в тягость, но, может, вы скажете, что я своей хитростью всё равно вас в чём-то обманул?

17 Может, я выманивал у вас деньги через людей, которых я к вам посылал? 18 Я посылал к вам Тита и с ним ещё одного брата. Может, Тит воспользовался чем-то вашим? Разве не совершали мы с ним наше служение в одном и том же духе и не ходили одним путём?

19 Сейчас вы, наверное, думаете о том, что мы защищаем себя перед вами. Мы – последователи Исо Масеха и говорим вам перед Всевышним: возлюбленные, всё, что мы делаем – мы делаем для вашего укрепления. 20 Я боюсь, что, когда буду у вас, вы окажетесь не такими, как я бы хотел, и мне придётся поступать с вами не так, как хотелось бы вам. Боюсь, что в вашей среде я застану споры, зависть, гнев, раздоры, клевету, сплетни, надменность и беспорядок. 21 Боюсь, что когда я снова буду у вас, Всевышний унизит меня[e] перед вами, и мне придётся оплакивать многих, кто согрешил прежде, но так и не раскаялся в своей нечистоте, разврате и распутстве, в которых были повинны.

Notas al pie

  1. 2 Кор 12:2 Павлус из скромности говорит здесь о себе в третьем лице (см. 12:7).
  2. 2 Кор 12:2 Третье небо – здесь говорится о высшей сфере, о небесах небес, т. е. о рае, месте, где пребывает Всевышний (ср. Заб. 67:34).
  3. 2 Кор 12:7 Подавляющее большинство толкователей считают, что здесь говорится о каком-то физическом недомогании, но некоторые видят здесь указание на противодействие и гонения со стороны оппонентов Павлуса (ср. Чис. 33:55; Езек. 28:24).
  4. 2 Кор 12:12 Или: «С предельным терпением вам были показаны отличительные признаки истинного посланника Масеха: знамения, чудеса и силы».
  5. 2 Кор 12:21 Или: «Боюсь, что когда я буду у вас, Всевышний снова унизит меня».