Bibelen på hverdagsdansk

1. Timoteusbrev 4:1-16

Pas på lovtrældom og falsk lære

1Helligånden gør det helt klart, at i den sidste tid, før Jesus kommer igen, vil nogle af de kristne tage afstand fra troen. I stedet vil de blive ivrige tilhængere af lærere, hvis undervisning er inspireret af bedrageriske og dæmoniske ånder. 2De vil lyve uden at fortrække en mine, for de har mistet deres samvittighed. 3De vil forbyde ægteskab og kræve, at man undgår at spise visse ting, som jo ellers er skabt af Gud, for at de, der tror og kender sandheden, kan spise dem med tak til Gud. 4Alt, hvad Gud har skabt, er nemlig godt, og i stedet for at forkaste det, kan vi spise det med taknemmelighed. 5Gud har jo erklæret, at ingen mad er uren, og desuden takker vi ham for maden. 6Når du forklarer det her for de kristne, er du en god tjener for Jesus Kristus. Du skal hente din styrke fra budskabet om troens betydning og fra den gode undervisning, som du har modtaget. 7Afvis de tåbelige myter, der intet godt fører med sig.

Livet er mere end her og nu

Brug hellere tiden på at øve dig i gudsfrygt. 8Fysisk træning er godt, men giver et begrænset udbytte, for det gavner kun en tid. Gudsfrygt har man derimod stort udbytte af, for det gavner en både her i livet og i den kommende verden. 9Tro mig, og accepter, hvad jeg siger. 10Vi slider og kæmper jo netop, fordi vi har sat alt vores håb til den levende Gud, som giver evigt liv til alle, der tror på Kristus. 11Tilrettevis dem, der tager fejl, og undervis dem om det rette.

Hold dig ikke tilbage

12Lad ingen se ned på dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende både med dine ord og med dit liv. Vær et godt eksempel for dem, når det gælder kærlighed, trofasthed og renhed. 13Brug tiden, indtil jeg kommer, til at læse op for dem fra Skriften, til at styrke dem i troen og til at undervise dem. 14Glem ikke den nådegave, du har, den du modtog fra Gud, da menighedens ledere profeterede over dig og bad for dig med håndspålæggelse. 15Giv dig i kast med opgaverne, så vil enhver kunne se, hvordan det vil lykkes for dig. 16Vær bevidst om, hvordan du lever og underviser, og hold ud. Din tjeneste fører jo både dig selv og dine tilhørere frem til det evige liv.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 4:1-16

Timoteotami cunashca

1Chashna cajpipish, Diospaj Espirituca cashna nishpa allimari huillacun: Tucuri punllacunapica, maijancunaca crishpa caticushcata saquishpa, chʼicanyangacunami. Umaj supaicunapaj yuyaita yachachishcatami catingacuna. 2Chai mishqui shimi, jayaj shungu llullajcunaca, chʼahuanyashcacuna cashpami, 3caźaranatapish jarcangacuna, huaquin micunatapish, ‘Mana micunachu’ ningacuna. Taita Diosca, cashcatataj huillashcata yachaj crijcuna, Paita pagui nishpa micuchunmi, tucui micunallatataj churarca. 4Taita Dios rurashcaca, tucui imapish allillatajmi. Imata mana millashpa pagui nishpa, imatapish japinallami. 5Diospaj Shimimantapish, Paita mañashcamantapishmi mapa illajlla tucun.

6Crijcunaman caita yachachishpaca, Jesucristopaj allita rurajmi cangui. Crinata yachachij shimicunatapish, can caticushca alli yachachishcatapish alli micushca shina yachaj, sinchimari tucungui. 7Yuyaj huarmicunapaj yanga mapa parlocunataca, ama uyanguichu. Ashtahuanpish Diosta yuyarishpa causanapi sinchi tucungui. 8Aichapi imata jarcarinapish asha allimi. Ashtahuanca, Diosta yuyarishpa causanamari, tucuita yalli alli. Chashna causanaca, cai causaipipish, shamuj causaipipish allicunata cungamari. 9Caica, tucuicuna crishpa chasquinalla shimicunami. 10Pai causaj Diospi shunguta churashcamantami, llaquicunata apashpa Paita servicunchij. Sinchita trabajashpami, tucuicunapaj Quishpichijta, ashtahuantajca Paita crijcunata Quishpichijta shuyacunchijlla.

11Tucui chaicunata rurachun mandashpa yachachi. 12Pajta cantaca, pipish huambrataj huambra nishpa rimashca puricunguiman. Ashtahuanpish crijcuna ricushpa catichunca, rimanapi, causanapi, cʼuyanapi, crinapi, tucuipi chuya shungu cashcata ricuchingui. 13Ñuca shamungacamaca, Diospaj Shimita reźashpa huillacui, cunacui, yachachicui. 14Dios yuyaita cujpimi, cunaj yuyajcunaca cambaj jahuapi maquita churashpa, can imalla ruranata huillarcacuna. Diospajta rurai tucunata chashna chasquishcataca, pajta qʼuillanachinguiman.

15Cai ruraicunapi ñaupajman alli ricushcata tucuicuna rijsichun, canca tucui shunguhuan chaicunata rurana yuyailla cai. 16Yuyaipi alli causangui. Alli yuyarishpa imatapish yachachingui. Tucui chaicunataca, alli sinchita catingui. Chashna rurashpaca, canllatajpish quishpiringuimi, can huillashcata uyajcunapish quishpiringami.