Bibelen på hverdagsdansk

1. Timoteusbrev 4:1-16

Pas på lovtrældom og falsk lære

1Helligånden gør det helt klart, at i den sidste tid, før Jesus kommer igen, vil nogle af de kristne tage afstand fra troen. I stedet vil de blive ivrige tilhængere af lærere, hvis undervisning er inspireret af bedrageriske og dæmoniske ånder. 2De vil lyve uden at fortrække en mine, for de har mistet deres samvittighed. 3De vil forbyde ægteskab og kræve, at man undgår at spise visse ting, som jo ellers er skabt af Gud, for at de, der tror og kender sandheden, kan spise dem med tak til Gud. 4Alt, hvad Gud har skabt, er nemlig godt, og i stedet for at forkaste det, kan vi spise det med taknemmelighed. 5Gud har jo erklæret, at ingen mad er uren, og desuden takker vi ham for maden. 6Når du forklarer det her for de kristne, er du en god tjener for Jesus Kristus. Du skal hente din styrke fra budskabet om troens betydning og fra den gode undervisning, som du har modtaget. 7Afvis de tåbelige myter, der intet godt fører med sig.

Livet er mere end her og nu

Brug hellere tiden på at øve dig i gudsfrygt. 8Fysisk træning er godt, men giver et begrænset udbytte, for det gavner kun en tid. Gudsfrygt har man derimod stort udbytte af, for det gavner en både her i livet og i den kommende verden. 9Tro mig, og accepter, hvad jeg siger. 10Vi slider og kæmper jo netop, fordi vi har sat alt vores håb til den levende Gud, som giver evigt liv til alle, der tror på Kristus. 11Tilrettevis dem, der tager fejl, og undervis dem om det rette.

Hold dig ikke tilbage

12Lad ingen se ned på dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende både med dine ord og med dit liv. Vær et godt eksempel for dem, når det gælder kærlighed, trofasthed og renhed. 13Brug tiden, indtil jeg kommer, til at læse op for dem fra Skriften, til at styrke dem i troen og til at undervise dem. 14Glem ikke den nådegave, du har, den du modtog fra Gud, da menighedens ledere profeterede over dig og bad for dig med håndspålæggelse. 15Giv dig i kast med opgaverne, så vil enhver kunne se, hvordan det vil lykkes for dig. 16Vær bevidst om, hvordan du lever og underviser, og hold ud. Din tjeneste fører jo både dig selv og dine tilhørere frem til det evige liv.

Священное Писание

1 Тиметею 4:1-16

Наставления Тиметею

1Дух Всевышнего ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут следовать духам лжи и учениям демонов. 2Такие учения придут через лицемерие бессовестных лжецов4:2 Букв.: «лжецов с совестью, клеймённой калёным железом»., 3которые запрещают людям жениться, запрещают употреблять те или иные виды пищи, созданной Всевышним для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. 4Всё сотворённое Всевышним хорошо, и всё, что принимается с благодарностью, не должно отвергаться, 5потому что оно освящается словом Всевышнего и молитвой.

6Если ты, Тиметей, будешь говорить об этом братьям, то будешь хорошим служителем Исы Масиха, питаемым словами веры и здравого учения, которому ты последовал. 7Не трать время на безбожные россказни, пристойные разве что старухам, а развивай в себе благочестие. 8Есть определённая польза в физических упражнениях, но благочестие полезно во всём, ведь оно обещает жизнь и в настоящем, и в будущем.

9Это слово правильно и достоверно. 10Ради этого мы и трудимся, и ведём борьбу, потому что надеемся на живого Бога, Спасителя всех людей, а особенно тех, кто верен Ему.

11Этого требуй от людей и этому учи их. 12Не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости. Будь для последователей Исы Масиха примером в словах, в жизни, любви, вере и чистоте. 13Пока я не приду, занимайся чтением Писания вслух перед общиной, проповедью, учительством. 14Не пренебрегай даром, который был дан тебе через пророчество с возложением рук старейшин. 15Будь усерден во всём этом, посвяти себя этому, чтобы все видели твой успех. 16Следи за собой и за тем, чему ты учишь. Будь верен этому учению, и если ты так будешь поступать, то спасёшь и себя, и тех, кто слушает тебя.