Bibelen på hverdagsdansk

1. Timoteusbrev 3:1-16

Ledere i menigheden

Tit. 1,5-9

1-2Tro mig, at komme med i menighedens ledelse er et udmærket ønske at have, men der må stilles visse krav til en leder: Han skal have et godt ry og have vist trofasthed i sit ægteskab,3,1-2 Ordret står der: „én kones mand”, ligesom der står „én mands kone” i 5,9. Det var et almindeligt brugt udtryk på græsk for trofasthed over for sin ægtefælle. have selvbeherskelse, være fornuftig, anstændig, gæstfri og god til at lære fra sig.

3Han må hverken være drikfældig eller stridslysten, men skal være venlig og fredsommelig, og han må ikke være pengegrisk. 4Han skal være en god leder i sit eget hjem og være i stand til at opdrage sine børn til at være lydige og vise respekt. 5(For hvis en mand ikke er en god leder i sit eget hjem, hvordan skulle han så kunne lede Guds menighed?) 6Han må ikke være en helt ny kristen, for at han ikke skal blive hovmodig og falde ind under den samme dom, som Djævelen fik. 7Det er også nødvendigt, at han har et godt ry uden for menigheden, så han ikke bliver offer for den forhånelse, som Djævelen vil prøve at angribe ham med.

Mandlige og kvindelige medhjælpere i menigheden

8De, der hjælper med praktiske opgaver i menigheden, skal også være ærværdige mænd, man kan stole på. De må ikke være drikfældige eller ude efter at berige sig selv. 9De skal med ren samvittighed holde fast ved budskabet om Kristus, som nu er åbenbaret for os. 10Prøv dem af først, og hvis de klarer opgaverne godt, kan de indsættes i deres hjælpetjeneste i menigheden. 11De kvindelige medhjælpere skal også være ærværdige personer, der ikke løber med sladder.3,11 Eller: „kommer med falske anklager.” De skal have selvbeherskelse og vise trofasthed i alt, hvad de foretager sig.

12Medhjælpere3,12 Den græske tekst taler her igen om de mandlige medhjælpere. skal også have vist trofasthed i deres ægteskab og have bevist, at de kan styre deres børn og hjem på en god måde. 13De, som trofast har udført deres arbejde i menigheden, har gjort gode fremskridt i deres kristne liv, og de vil opleve stor frimodighed i troen på Jesus Kristus.

En stor skat

14-15Jeg regner med snart at komme på besøg hos dig. Men skulle jeg blive forsinket, har jeg nu givet dig nogle retningslinier for ledelsen i Guds hus, den levende Guds menighed, som bærer og understøtter sandheden. 16Og det er bestemt en stor skat, der ligger gemt i vores gudsdyrkelse:

„Han3,16 Nogle sene håndskrifter siger „Gud” i stedet for „han”. Ordet for „han” og forkortelsen for „Gud” er ens bortset fra to små streger. kom i menneskeskikkelse,

vandrede i Helligåndens kraft,

blev betjent af engle,

forkyndt blandt folkeslagene,

troet på over hele verden,

taget op til Himlens herlighed.”

Swedish Contemporary Bible

1 Timotheosbrevet 3:1-16

Ledare i församlingen

1Detta budskap är tillförlitligt.

Den som vill bli ledare för en församling strävar efter en viktig uppgift. 2Därför ska det inte finnas något att anmärka på hos en ledare. Han ska vara trogen i sitt äktenskap3:2 Ordagrant: en kvinnas man, vilket också innebär att han bara får vara gift en gång, alltså inte omgift efter en skilsmässa., nykter, självbehärskad, korrekt i sitt uppträdande, gästfri och kunna undervisa. 3Han får inte missbruka alkohol eller vara våldsam utan måste vara mild och vänlig och inte ställa till med bråk, inte heller älska pengar. 4Han måste kunna leda sin egen familj och uppfostra sina barn så att de lyder och visar respekt. 5För om någon inte kan leda sin egen familj, hur ska han då kunna ansvara för Guds församling? 6Han får inte vara nyomvänd, för då kan han bli högmodig och få samma dom som djävulen.3:6 Eller: och då får djävulen honom att falla. 7Han ska ha ett gott rykte bland människorna utanför församlingen, så att han inte blir hånad och lurad i en fälla av djävulen.

8På samma sätt ska tjänare vara värda respekt och uppriktiga. De får inte dricka mycket alkohol och inte ha begär efter pengar. 9De ska bevara trons hemlighet i ett rent samvete. 10Först måste de granskas, och om ingen har något att kritisera dem för kan de börja sin uppgift.

11På samma sätt ska de kvinnliga tjänarna3:11 Eller: tjänarnas hustrur. vara värda respekt. De får inte sprida skvaller utan måste vara nyktra och pålitliga i allt.

12En tjänare måste vara trogen i sitt äktenskap3:12 Se not till v. 2. och kunna leda sina barn och sitt hem. 13De som sköter sin uppgift väl når en respekterad ställning och stor övertygelse i sin tro på Kristus Jesus.

Sanningen om vår tro

14Jag skriver till dig därför att jag hoppas att snart kunna resa till dig, 15men om jag dröjer, så vet du nu hur allt ska vara ordnat i Guds hushåll, den levande Gudens församling, sanningens pelare och grund.

16Och alla måste erkänna att gudsfruktans hemlighet är stor:

Han uppenbarades i mänsklig gestalt,

visades rättfärdig i Anden,

sågs av änglarna,

förkunnades bland folken,

blev trodd i världen

och togs upp till härligheten.