Bibelen på hverdagsdansk

1. Timoteusbrev 2:1-15

Opfordring til bøn

1Derfor understreger jeg vigtigheden af at bede for alle mennesker, påkalde Guds hjælp, gå i inderlig forbøn for hinanden og sige tak til Gud. 2Bed specielt for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv med en værdighed, som ærer Gud. 3Det er godt og værdsat hos Gud, vores Frelser.

Kernen i det kristne budskab og Paulus som budbringer af det

4Gud ønsker jo, at alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv. 5-6Der er nemlig kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. Da tiden var inde til det, gav Jesus sit liv som løsesum for at kunne sætte alle mennesker i frihed, og det er kernen i budskabet. 7Som en trofast og sandfærdig forkynder, apostel og lærer har jeg fået til opgave at bringe dette budskab ud til alle folkeslag. Jeg lyver ikke. Det er den rene og skære sandhed.

Om mænds og kvinders optræden i menigheden

8Når mændene rundt omkring i menighederne løfter hænderne i bøn, skal det være med hengivenhed til Gud, uden vrede eller indbyrdes splid. 9Kvinderne skal være anstændige i deres påklædning og smykke sig med en værdig og fornuftig optræden frem for med kunstfærdige frisurer, kostbare smykker og dyrt tøj. 10Lad dem vise deres gudsfrygt gennem gode gerninger. 11En kvinde bør underordne sig og tage imod belæring i stilhed. 12Jeg kan ikke tillade en kvinde at optræde som lærer. Hun bør leve i stilhed og ikke være dominerende over for en mand.2,12 Eller måske: „sin mand”. 13Hvorfor? Fordi Adam blev skabt først og derefter Eva. 14Og det var ikke Adam, der blev bedraget af Satan, men kvinden, og det førte til oprør mod Guds vilje. 15Men kvinden vil nå frem til det evige liv ved at værne om kaldet som opdrager for sine børn og leve et fornuftigt liv i tro og kærlighed og hellighed.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 2:1-15

Tucuimanta Diosta mañaichij

1Tucuimanta yallica puntaca, Diosta caparichij, mañaichij, Paiman imatapish mingaichij, tucuimanta pagui nichij nishpami yuyachini. 2Alli, chulunlla, sumajta causangapaj, jatun mandajcunamanta, tucui ima jatun canapi churashcacunamanta Diosta mañaichij. Chashnami Diosta manchashpa, Paita crijcuna shinataj causai tucunguichij. 3Ñucanchijta Quishpichij Taita Diosca, chashna alli cajpimi cushicun. 4Paica, cashcatataj Paimanta huillashcatapish tucuicuna yachashpa quishpirichunmi munan. 5Shujlla Taita Diosmi tiyan. Taita Diosmanta runacunahuan, runacunamanta Dios-huan Rimajpish, shujllami tiyan. Paica, runa aichayuj tucushca Jesucristomi. 6Paillatajmi Paita huañuchina chayajpica, tucuicunata quishpichingaraicu, Paipaj quiquin causaita curca. Tucuicunamanta huañurca. Chashna huañushpami, Dios imata rurasha nishcataca ricuchirca. 7Chaicunata huillashpa yachaj chayachichunmi, ñucataca huillagrichun mingarca. Chaimantami, Diosta crinamanta alli huillaitaca, mana israelcunaman yachachij cani. (Cristohuan cashcamanta, mana llullashpami cashcatataj nini).

8Chashna cajpimi, maipi cashpapish cʼaricunaca, Diospajlla causashpa, mana pʼiñarij shunguhuan, mana pʼiñanacushpa, ishqui maquita huichi chutashpa, Paita mañaichij nini.

9Shinallataj huarmicunapish ama munanayajta, ama pinganayajta churarichun. Umatapish ama yallitaj allichirichun. Achca cullquihuan randishca churanacunata, perlasta, curita rurashca imacunatapish ama churarichun. 10Chashna canapaj randica, Diosta yuyarij huarmicuna rurana cashca shinataj imatapish allita rurachun.

11Huarmicunaca, imalla yachachishcata upajlla uyashpa, tucuita caźuchun. 12Cʼaricunata huarmi yachachichun, huarmi mandachunca mana ninichu. Ashtahuanpish upajlla cachun ninimi. 13Diosca Adantarajmi rurashca. Chai qʼuipami, Evataca rurashca. 14Shinallataj manamari Adantachu umashca. Huarmita umajpimi, Dios mandashcataca mana caźushca. 15Shina cashpapish, huarmica huahuacunayuj tucushpa, alli yachachishpa huiñachishpa, alli crij cashpa, cʼuyaj cashpa, Diospajlla alli yuyaihuan causashpaca, quishpiringami.