Bibelen på hverdagsdansk

1. Timoteusbrev 2:1-15

Opfordring til bøn

1Derfor understreger jeg vigtigheden af at bede for alle mennesker, påkalde Guds hjælp, gå i inderlig forbøn for hinanden og sige tak til Gud. 2Bed specielt for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv med en værdighed, som ærer Gud. 3Det er godt og værdsat hos Gud, vores Frelser.

Kernen i det kristne budskab og Paulus som budbringer af det

4Gud ønsker jo, at alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv. 5-6Der er nemlig kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. Da tiden var inde til det, gav Jesus sit liv som løsesum for at kunne sætte alle mennesker i frihed, og det er kernen i budskabet. 7Som en trofast og sandfærdig forkynder, apostel og lærer har jeg fået til opgave at bringe dette budskab ud til alle folkeslag. Jeg lyver ikke. Det er den rene og skære sandhed.

Om mænds og kvinders optræden i menigheden

8Når mændene rundt omkring i menighederne løfter hænderne i bøn, skal det være med hengivenhed til Gud, uden vrede eller indbyrdes splid. 9Kvinderne skal være anstændige i deres påklædning og smykke sig med en værdig og fornuftig optræden frem for med kunstfærdige frisurer, kostbare smykker og dyrt tøj. 10Lad dem vise deres gudsfrygt gennem gode gerninger. 11En kvinde bør underordne sig og tage imod belæring i stilhed. 12Jeg kan ikke tillade en kvinde at optræde som lærer. Hun bør leve i stilhed og ikke være dominerende over for en mand.2,12 Eller måske: „sin mand”. 13Hvorfor? Fordi Adam blev skabt først og derefter Eva. 14Og det var ikke Adam, der blev bedraget af Satan, men kvinden, og det førte til oprør mod Guds vilje. 15Men kvinden vil nå frem til det evige liv ved at værne om kaldet som opdrager for sine børn og leve et fornuftigt liv i tro og kærlighed og hellighed.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

1 Timoteo 2:1-15

Instrucciones sobre la adoración

1Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, 2especialmente por los gobernantes2:2 gobernantes. Lit. reyes. y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. 3Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, 4pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. 5Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, 7y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento: Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe.

8Quiero, pues, que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas.

9En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas ni vestidos costosos. 10Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios.

11La mujer debe aprender con serenidad,2:11 con serenidad. Alt. en silencio. con toda sumisión. 12No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él; debe mantenerse ecuánime.2:12 debe mantenerse ecuánime. Alt. debe guardar silencio. 13Porque primero fue formado Adán, y Eva después. 14Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. 15Pero la mujer se salvará2:15 se salvará. Alt. será restaurada. siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad.