Bibelen på hverdagsdansk

1. Thessalonikerbrev 1:1-10

Indledende hilsen

1Dette brev er fra Paulus, Silas og Timoteus til menigheden i Thessaloniki, der tilhører Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred fra Gud!

Bøn for og anerkendelse af thessalonikernes menighed

2Vi er meget taknemmelige til Gud for alt, hvad han har gjort for jer alle sammen, og vi beder til stadighed for jer. 3Når vi nævner jer ind for Gud, vores Far, tænker vi på jeres arbejde for troens sag, jeres utrættelige kærlighed og jeres udholdenhed i forventningen om det, Jesus Kristus, vores Herre, vil give jer. 4Vi ved, kære venner, at det er Gud, der i sin kærlighed har udvalgt jer, 5for han bekræftede vores budskab med Helligåndens manifestationer og mirakler, så det ikke var vores ord alene, der gav jer den stærke overbevisning. I så også selv, hvordan vores levevis bekræftede, at budskabet ikke var tomme ord.

6Selvom I vidste, at det ville betyde forfølgelse, tog I imod vores budskab og blev fyldt med glæde fra Helligånden. I fulgte det eksempel, som vi og Herren viste jer. 7Derved er I blevet et forbillede for alle de kristne i Makedonien og Akaja. 8Fra jer er Herrens ord nået vidt omkring, langt ud over Makedoniens og Akajas grænser. Hvor vi end kommer, træffer vi folk, der fortæller os om jeres tro på Gud. Vi behøver ikke engang selv at sige noget om det, 9for andre fortæller om, hvad der skete, da vi kom til jer, og hvordan I brød med afguderne og vendte jer til den levende og sande Gud for at tjene ham. 10Og de fortæller om, hvordan I med stor forventning ser frem til, at Guds Søn, Jesus, som blev oprejst fra de døde, skal vende tilbage fra Himlen og frelse os fra den kommende dom.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Tesaloniceni 1:1-10

1Pavel, Silvanus1 O variantă a numelui Silas. și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos: har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumiri pentru credința tesalonicenilor

2Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă amintim mereu în rugăciunile noastre, 3aducându‑ne aminte înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de perseverența3 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții. speranței voastre în Domnul nostru Isus Cristos.

4Noi știm, frați iubiți de Dumnezeu, despre alegerea voastră.4 Sau: de Dumnezeu, că El v‑a ales. 5Căci Evanghelia5 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. noastră n‑a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci și cu putere, cu Duh Sfânt și cu deplină convingere, așa cum, de altfel, știți ce fel de oameni am fost printre voi, de dragul vostru. 6Și voi ați devenit urmași6 Termenul grecesc se poate traduce și prin imitator, dar contextul este cel al uceniciei creștine diferită de imitația pedagogică de tip antic. ai noștri și ai Domnului când, deși erați în mare necaz, ați primit Cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. 7Astfel, voi ați devenit un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia7-8 Provincie romană care avea capitala la Corint.. 8Căci Cuvântul Domnului a răsunat de la voi nu doar în Macedonia și Ahaia, ci, dimpotrivă, credința voastră în Dumnezeu s‑a răspândit în orice loc, așa că nu mai este nevoie să vorbim despre ea. 9Căci ei înșiși istorisesc despre ce fel de primire am avut parte printre voi și cum v‑ați întors de la idoli la Dumnezeu, pentru a‑I sluji Dumnezeului cel Viu și Adevărat 10și pentru a‑L aștepta din ceruri pe Fiul Lui, pe Care L‑a înviat dintre cei morți, pe Isus, Care ne scapă de mânia ce vine.