Bibelen på hverdagsdansk

1. Samuelsbog 31:1-13

Saul og hans sønner mister livet

1I mellemtiden var filistrene nået frem til Jizre’eldalen og gået til angreb på israelitternes lejr på Gilboahøjen. Israels hær flygtede og efterlod mange faldne rundt om på højens skråninger. 2Filistrene satte efter Saul og hans sønner Jonatan, Abinadab og Malkishua, og det lykkedes dem at dræbe sønnerne.

3Kampen rasede omkring Saul, og det lykkedes filistrenes bueskytter at få ram på ham. Han blev hårdt såret 4og råbte til sin våbendrager: „Træk dit sværd og gennembor mig, før de ugudelige og uomskårne filistre gennemborer og vanærer mig.” Men våbendrageren kunne ikke få sig selv til at dræbe Saul. Derfor tog Saul sit sværd og kastede sig mod det, så sværdet gennemborede ham. 5Da våbendrageren så, at Saul var død, fulgte han sin herres eksempel og kastede sig mod sit eget sværd. 6Den dag døde både Saul, hans tre sønner, hans våbendrager og hele hans livvagt.

7Da de israelitter, der boede på den anden side af dalen og øst for Jordanfloden, blev klar over, at hæren var flygtet, og at Saul og hans sønner var døde, flygtede de fra deres byer, og filistrene overtog byerne.

8Næste dag drog filistrene ud for at plyndre de faldne, og de fandt Sauls og hans tre sønners lig på Gilboahøjen. 9Så huggede de hovedet af Saul og tog hans våben, hvorefter de sendte sejrsbudskabet hjem til alle deres afgudstempler og deres landsmænd. 10Sauls våben blev udstillet i Astartetemplet, og hans lig blev hængt op på Bet-Shans mur.

11Men da indbyggerne i Jabesh i Gilead hørte, hvad filistrene havde gjort ved Saul, 12gik deres tapre krigere samme nat til Bet-Shan og tog Sauls og hans sønners lig ned fra muren. Så bragte de dem til Jabesh, hvor de brændte dem. 13Knoglerne begravede de under egetræet i Jabesh, hvorefter de sørgede og fastede i syv dage.

Swedish Contemporary Bible

1 Samuelsboken 31:1-13

Saul dör på slagfältet

(1 Krön 10:1-12)

1Filistéerna anföll Israel, som flydde för dem och många stupade på Gilboaberget. 2Filistéerna förföljde Saul och hans söner och dödade Jonatan, Avinadav och Malki-Shua, Sauls söner. 3Saul blev hårt pressad och anfölls från alla sidor och bågskyttarna fann honom och sårade honom svårt. 4Saul sa då till sin väpnare: ”Dra ut ditt svärd och stöt ner mig, så inte dessa oomskurna hedningar kommer och genomborrar och kränker mig!” Men väpnaren var skräckslagen och vågade inte, så Saul tog själv sitt svärd och kastade sig mot det. 5När hans väpnare såg att Saul var död, kastade han sig också på sitt svärd och dog tillsammans med honom. 6Saul och hans tre söner dog den dagen, tillsammans med hans väpnare och alla hans närmaste män.

7När israeliterna på andra sidan dalen och bortom Jordan hörde att deras armé hade flytt och att Saul och hans söner var döda, övergav de sina städer och flydde. Sedan kom filistéerna och intog dem.

8Nästa dag när filistéerna gick ut för att plundra de döda, hittade de Saul och hans tre söner där de låg slagna på berget Gilboa. 9De högg då huvudet av Saul och tog hans tillhörigheter och skickade runt dem i landet för att alla, både i deras avgudatempel och bland folket, skulle få del av de goda nyheterna. 10Sauls vapen lade de sedan i Astartes tempel och hängde upp hans kropp på stadsmuren i Bet-Shean.

11Men när folket i Javesh31:11 Javesh var den stad som Saul räddade när han just blivit vald till kung. Se 11:1-11. i Gilead hörde vad filistéerna hade gjort med Saul, 12drog alla deras vapenföra män ut hela natten till Bet-Shean. Där tog de ner Sauls och hans söners kroppar från muren och förde dem sedan till Javesh. Därefter brände de kropparna 13och begravde benen under tamariskträdet vid Javesh. Sedan fastade de i sju dagar.