Bibelen på hverdagsdansk

1. Samuelsbog 16:1-23

Samuel salver David til konge

1Efter nogen tid sagde Herren til Samuel: „Jeg har jo forkastet Saul som konge i Israel! Hvor længe endnu vil du gå og sørge over ham? Fyld hellere dit horn med olivenolie og gå til Betlehem. Dér skal du opsøge en mand ved navn Isaj, for jeg har udvalgt en af hans sønner til at være Israels nye konge.”

2„Hvordan skal jeg kunne gøre det?” indvendte Samuel. „Hvis Saul får det at vide, slår han mig ihjel.”

„Tag en kvie med dig,” svarede Herren, „og sig, at du er kommet for at ofre til Herren. 3Så skal du invitere Isaj til at deltage i ofringen, og jeg vil vise dig, hvem af hans sønner du skal salve til konge.”

4Samuel gjorde nu, som Herren havde sagt, og han ankom til Betlehem. Men byens ledere blev bange, da de så ham. „Er der noget galt?” spurgte de. „Hvad er grunden til dit besøg?”

5Samuel svarede: „Der er ikke noget galt. Jeg er kommet for at ofre til Herren. Rens jer og kom så til offerfesten.”

Samuel sørgede for at Isaj og hans sønner gennemgik renselsesritualet og indbød dem til ofringen. 6Da de kom, og Samuel så Isajs søn Eliab, tænkte han: „Det må være ham!” 7Men Herren svarede: „Nej, det er ikke ham! Bedøm ikke en mand efter hans udseende og højde. Mennesker bedømmer hinanden efter det ydre, men Herren ser på hjertet.”

8Derefter præsenterede Isaj sin næste søn, Abinadab, for Samuel, men Herren sagde: „Det er heller ikke ham.”

9Så præsenterede Isaj sin næste søn, Shamma, men Herren sagde: „Det er heller ikke ham.” 10På samme måde gik det med de fire næste sønner.

„Det er ikke nogen af de syv, Herren har udvalgt,” sagde Samuel til Isaj. 11„Er det alle de sønner, du har?”

„Nej. Der er en mere, den yngste, han vogter får ude på marken,” svarede Isaj.

„Send straks bud efter ham,” befalede Samuel. „Vi sætter os ikke til bords, før han kommer.”

12Så sendte Isaj bud efter David. Han var en rask og rødmosset dreng med et godt udseende og kønne øjne, og Herren sagde: „Det er ham, du skal salve til konge!”

13Da hældte Samuel olivenolien ud over Davids hoved og salvede ham for øjnene af hans brødre, og Herrens Ånd kom over ham og blev over ham fra den dag af. Så vendte Samuel tilbage til Rama.

David kommer i tjeneste hos Saul

14Men Herrens Ånd havde forladt Saul, og i stedet blev han plaget af en ond ånd fra Herren. 15-16„Det er en ond ånd fra Gud, som plager dig,” sagde Sauls tjenere. „Hvis du synes om det, vil vi finde en, der kan spille på lyre16,15-16 Det fleste fortolkere mener i dag, at det hebraiske ord kinnur svarer til en lyre snarere end en harpe. for dig, når den onde ånd plager dig, så du falder til ro og får det bedre.”

17„Ja, find en mand som er dygtig til at spille, og bring ham til mig,” svarede Saul.

18En af tjenerne sagde: „Jeg kender en ung mand i Betlehem, en søn af Isaj. Han er ikke bare dygtig til at spille, han er også en modig kriger. Han taler kloge ord, og ser godt ud. Herren er med ham!”

19Så sendte Saul bud til Isaj: „Send mig din søn, David, ham, som vogter dine får.” 20Isaj læssede derpå et æsel med brød, en lædersæk med vin og et gedekid og sendte David af sted med denne gave til Saul. 21Sådan gik det til, at David kom i tjeneste hos Saul, som kom til at holde af ham og gjorde ham til sin våbendrager. 22Så sendte Saul igen bud til Isaj og sagde: „Lad David blive i min tjeneste, for jeg er godt tilfreds med ham.”

23Når Saul blev plaget af den onde ånd fra Gud, tog David sin lyre og spillede for ham. Så forlod den onde ånd Saul, og han følte sig meget bedre tilpas.

New International Reader's Version

1 Samuel 16:1-23

Samuel Anoints David to Be Israel’s King

1The Lord said to Samuel, “How long will you be filled with sorrow because of Saul? I have refused to have him as king over Israel. Fill your animal horn with olive oil and go on your way. I am sending you to Jesse in Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king.”

2But Samuel said, “How can I go? Suppose Saul hears about it. Then he’ll kill me.”

The Lord said, “Take a young cow with you. Tell the elders of Bethlehem, ‘I’ve come to offer a sacrifice to the Lord.’ 3Invite Jesse to the sacrifice. Then I will show you what to do. You must anoint for me the one I point out to you.”

4Samuel did what the Lord said. He arrived at Bethlehem. The elders of the town met him. They were trembling with fear. They asked, “Have you come in peace?”

5Samuel replied, “Yes, I’ve come in peace. I’ve come to offer a sacrifice to the Lord. Set yourselves apart to him and come to the sacrifice with me.” Then he set Jesse and his sons apart to the Lord. He invited them to the sacrifice.

6When they arrived, Samuel saw Eliab. He thought, “This has to be the one the Lord wants me to anoint for him.”

7But the Lord said to Samuel, “Do not consider how handsome or tall he is. I have not chosen him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outside of a person. But the Lord looks at what is in the heart.”

8Then Jesse called for Abinadab. He had him walk in front of Samuel. But Samuel said, “The Lord hasn’t chosen him either.” 9Then Jesse had Shammah walk by. But Samuel said, “The Lord hasn’t chosen him either.” 10Jesse had seven of his sons walk in front of Samuel. But Samuel said to him, “The Lord hasn’t chosen any of them.” 11So he asked Jesse, “Are these the only sons you have?”

“No,” Jesse answered. “My youngest son is taking care of the sheep.”

Samuel said, “Send for him. We won’t sit down to eat until he arrives.”

12So Jesse sent for his son and had him brought in. He looked very healthy. He had a fine appearance and handsome features.

Then the Lord said, “Get up and anoint him. This is the one.”

13So Samuel got the animal horn that was filled with olive oil. He anointed David in front of his brothers. From that day on, the Spirit of the Lord came powerfully on David. Samuel went back to Ramah.

David Serves Saul

14The Spirit of the Lord had left Saul. And an evil spirit sent by the Lord terrified him.

15Saul’s attendants said to him, “An evil spirit sent by God is terrifying you. 16Give us an order to look for someone who can play the harp. He will play it when the evil spirit sent by God comes on you. Then you will feel better.”

17So Saul said to his attendants, “Find someone who plays the harp well. Bring him to me.”

18One of the servants said, “I’ve seen someone who knows how to play the harp. He is a son of Jesse from Bethlehem. He’s a brave man. He would make a good soldier. He’s a good speaker. He’s very handsome. And the Lord is with him.”

19Then Saul sent messengers to Jesse. He said, “Send me your son David, the one who takes care of your sheep.” 20So Jesse got some bread and a bottle of wine. The bottle was made out of animal skin. He also got a young goat. He loaded everything on the back of a donkey. He sent all of it to Saul with his son David.

21David went to Saul and began to serve him. Saul liked him very much. David became one of the men who carried Saul’s armor. 22Saul sent a message to Jesse. Saul said, “Let David stay here. I want him to serve me. I’m pleased with him.”

23When the evil spirit sent by God would come on Saul, David would get his harp and play it. That would help Saul. He would feel better, and the evil spirit would leave him.