Bibelen på hverdagsdansk

1. Petersbrev 4:1-19

At leve efter Guds vilje

1Kristus måtte igennem fysiske lidelser, og I må være indstillet på det samme. De, der er villige til at gennemgå fysiske lidelser, har gjort op med et liv i synd. 2De lever resten af deres liv her på jorden i overensstemmelse med Guds vilje og ikke styret af syndige lidenskaber. 3I har brugt tilstrækkelig meget af jeres tid på at leve et selvisk liv ligesom de vantro. Det gav sig udslag i seksuelle udskejelser og syndigt begær, løsslupne fester, natlige orgier, druk og afskyelig afgudsdyrkelse. 4Jeres venner fra dengang undrer sig over, at I ikke længere vil være med i deres mange udskejelser, og de gør nar af jer.

5Men de skal en dag stå til regnskab over for Gud, der er parat til at dømme levende og døde. 6Da også de døde vil blive dømt engang, måtte Jesus forkynde budskabet for dem og give dem mulighed for at få åndeligt liv, selvom de allerede havde oplevet den fysiske død.

Tjen hinanden i kærlighed

7Verdens ende er nær. Vær derfor fornuftige og mådeholdne, så I kan bede. 8Og vigtigst af alt: Elsk hinanden med en inderlig kærlighed, for kærligheden gør, at mange synder bliver tilgivet.4,8 Ordret: „skjult”, dvs. „tilgivet”, jf. Sl. 32,1; 85,3; Ordsp. 10,12; Jak. 5,20; Rom. 4,7. 9Vær gæstfri mod hinanden uden at beklage jer. 10Gud har givet hver enkelt af jer en nådegave, som I er ansvarlige for at bruge til gavn for de andre. 11Er det din gave at forkynde ordet, så tal i overensstemmelse med Guds ord. Er det din gave at have en særlig hjælpetjeneste, så udfør din tjeneste med den styrke, Gud giver. I alle disse ting er det Gud, der skal have æren på grund af, hvad Jesus Kristus har gjort for os. Ham tilhører æren og magten i al evighed. Amen.

Om lidelser og dom

12Elskede venner, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I gennemgår, som om det er noget mærkeligt, der sker med jer. 13Nej, glæd jer over at få lov at lide på samme måde, som Kristus led, for så kan I også glæde og fryde jer over at møde ham, når han kommer i al sin herlighed. 14Når I bliver hånet, fordi I er kristne, skal I tænke på, hvor velsignede I er, for Guds herligheds og krafts Ånd er over jer. 15Ingen af jer har jo begået kriminelle handlinger såsom vold, tyveri eller hæleri,4,15 Ordets betydning kendes ikke med sikkerhed. som I derfor med skam må lide straffen for. 16Hvis I lider ondt, fordi I er kristne, har I ingen grund til at skamme jer. I skal hellere lovprise Gud for den ære, det er at få lov at være kristen.

17Guds dom vil komme, og han er allerede begyndt med at rense ud blandt sit eget folk. Men hvis det, der sker med os nu, kun er begyndelsen, hvordan skal det så ende for dem, der afslår Guds tilbud om frelse? 18Skriften spørger:

„Hvis retskafne mennesker med nød og næppe bliver frelst,

hvordan skal det så gå de ugudelige syndere?”4,18 Ordsp. 11,31 (LXX).

19Altså skal de, der lider efter Guds vilje, fortsætte med at gøre det gode og overlade deres sjæls skæbne til den trofaste Skaber.

New International Reader's Version

1 Peter 4:1-19

Living for God

1Christ suffered in his body. So prepare yourselves to think in the same way Christ did. Do this because whoever suffers in their body is finished with sin. 2As a result, they don’t live the rest of their earthly life for evil human desires. Instead, they live to do what God wants. 3You have spent enough time in the past doing what ungodly people choose to do. You lived a wild life. You longed for evil things. You got drunk. You went to wild parties. You worshiped statues of gods, which the Lord hates. 4Ungodly people are surprised that you no longer join them in what they do. They want you to join them in their wild and wasteful living. So they say bad things about you. 5But they will have to explain their actions to God. He is ready to judge those who are alive and those who are dead. 6That’s why the good news was preached even to people who are now dead. It was preached to them for two reasons. It was preached so that their bodies might be judged. This judgment is made by human standards. But the good news was also preached so that their spirits might live. This life comes by means of God’s power.

7The end of all things is near. So be watchful and control yourselves. Then you may pray. 8Most of all, love one another deeply. Love erases many sins by forgiving them. 9Welcome others into your homes without complaining. 10God’s gifts of grace come in many forms. Each of you has received a gift in order to serve others. You should use it faithfully. 11If anyone speaks, they should do it as one speaking God’s words. If anyone serves, they should do it with the strength God provides. Then in all things God will be praised through Jesus Christ. Glory and power belong to him for ever and ever. Amen.

Suffering for Being a Christian

12Dear friends, don’t be surprised by the terrible things happening to you. The trouble you are having has come to test you. So don’t feel as if something strange were happening to you. 13Instead, be joyful that you are taking part in Christ’s sufferings. Then you will have even more joy when Christ returns in glory. 14Suppose people say bad things about you because you believe in Christ. Then you are blessed, because God’s Spirit rests on you. He is the Spirit of glory. 15If you suffer, it shouldn’t be because you are a murderer. It shouldn’t be because you are a thief or someone who does evil things. It shouldn’t be because you interfere with other people’s business. 16But suppose you suffer for being a Christian. Then don’t be ashamed. Instead, praise God because you are known by the name of Christ. 17It is time for judgment to begin with the household of God. And since it begins with us, what will happen to people who don’t obey God’s good news? 18Scripture says,

“Suppose it is hard for godly people to be saved.

Then what will happen to ungodly people and sinners?” (Proverbs 11:31)

19Here is what people who suffer because of God’s plan should do. They should commit themselves to their faithful Creator. And they should continue to do good.