Bibelen på hverdagsdansk

1. Petersbrev 3:1-22

Forholdet mellem mand og kone

1-2I kvinder, som er gift, skal underordne jer under jeres mænd. Derved kan nogle af de mænd, som nægter at tage imod budskabet om Jesus, vindes uden ord, når de lægger mærke til jeres respektfulde og eksemplariske levevis. 3Vær ikke så stærkt optaget af jeres udseende, af kunstfærdige frisurer, kostbare smykker og fornemt tøj, 4at I forsømmer at pleje hjertets indre skønhed, der giver sig udtryk i en venlig og stilfærdig optræden. Det er en skønhed, som ikke falmer, og den er meget værd i Guds øjne. 5Det var den samme skønhed, der i gamle dage prægede de gudfrygtige kvinder, som satte al deres lid til Gud og underordnede sig deres mænd. 6Således adlød Sara sin mand, Abraham, og kaldte ham „herre”. I er hendes „døtre”, hvis I på den måde gør det rette, og så behøver I ikke være bange for, at I bliver truet af jeres mænd.

7Og I mænd, vær hensynsfulde over for jeres koner. Værdsæt deres særlige følsomhed og vis dem ære, for de er medarvinger til det evige liv. Hvis ikke I ærer dem, bliver jeres bønner blokeret.

Kristnes indbyrdes forhold

8Og nu et ord til jer alle: I skal leve i indbyrdes harmoni og være medfølende, kærlige, omsorgsfulde og ydmyge over for hinanden. 9Gengæld ikke ondt med ondt, eller anklage med anklage, men velsign i stedet for. I er kaldet til at velsigne hinanden, og derved bliver I også selv velsignet. 10Som Skriften siger:

„De, der gerne vil have et godt liv

og ønsker sig gode dage,

skal holde deres tunge i skak

og ikke lade løgn komme over deres læber.

11De skal holde sig fra det onde,

gøre det gode og stræbe efter fred.

12Herren beskytter de retskafne og hører deres bøn om hjælp,

men han er imod dem, der handler ondt.”3,12 Sl. 34,13-17a.

Lidelsen set i evighedsperspektiv

13Hvem vil gøre jer fortræd, hvis I er ivrige efter at gøre det gode? 14Men skulle det ske, at nogen gør jer fortræd uden grund, så tag det som en velsignelse. Vær ikke bange for dem og bliv ikke slået ud over det. 15Indvi jer helt til at følge Kristus som jeres Herre. Vær parate til at gøre rede for jeres forventning om det evige liv, når nogen spørger om jeres tro. 16Gør det med venlighed og respekt og med god samvittighed, så jeres modstandere bliver flove over, at de har gjort nar af jer og talt ondt om jeres kristne livsstil. 17Husk, at det er bedre at lide ondt—om Gud vil—for at have gjort noget godt end at blive straffet for at have gjort noget ondt.

18Kristus måtte jo også lide, skønt han var uskyldig. Han døde én gang for alle, for at vi kunne få vores synder tilgivet. Han var selv uden synd, men døde for syndige menneskers skyld, for at han kunne bringe os tilbage til fællesskabet med Gud. Han døde rent fysisk, men blev levendegjort i ånden. 19Og det var i dén åndelige skikkelse, at han besøgte de dødes ånder, der blev holdt i forvaring,3,19 I dødsriget, hvor alle ikke-troende opholder sig indtil den endelige opstandelse og dom. og han forkyndte budskabet for dem. 20Der traf han dem, der døde på Noas tid, fordi de nægtede at bøje sig for Gud, selvom Gud ventede tålmodigt på dem i alle de år, det tog Noa at bygge arken. Ved hjælp af arken kom nogle få personer frelst gennem syndflodens vand. Det var otte personer i alt. 21Det, der skete dengang, er et billede på dåben, som I også skal igennem for at blive frelst. Dåben drejer sig ikke om at få fjernet snavs fra kroppen, men er et spørgsmål3,21 Teksten er vanskelig at forstå og åben for flere fortolkninger. Muligvis: „bekendelse over for Gud fra en god samvittighed” eller „god samvittigheds pagt med Gud”. om en god samvittighed over for Gud, og den får man ved troen på, at Jesus Kristus opstod fra de døde, 22og at han blev taget op til Himlen og nu sidder ved Guds højre hånd, hvorfra han hersker over både engle og åndelige autoriteter og magter.

New International Reader's Version

1 Peter 3:1-22

1Wives, follow the lead of your own husbands. Suppose some of them don’t believe God’s word. Then let them be won to Christ without words by seeing how their wives behave. 2Let them see how pure you are. Let them see that your lives are full of respect for God. 3Fancy hairstyles don’t make you beautiful. Wearing gold jewelry or fine clothes doesn’t make you beautiful. 4Instead, your beauty comes from inside you. It is the beauty of a gentle and quiet spirit. Beauty like this doesn’t fade away. God places great value on it. 5This is how the holy women of the past used to make themselves beautiful. They put their hope in God. And they followed the lead of their own husbands. 6Sarah was like that. She obeyed Abraham. She called him her master. Do you want to be like her? Then do what is right. And don’t give in to fear.

7Husbands, consider the needs of your wives. They are weaker than you. So treat them with respect. Honor them as those who will share with you the gracious gift of life. Then nothing will stand in the way of your prayers.

Suffering for Doing Good

8Finally, I want all of you to agree with one another. Be understanding. Love one another. Be kind and tender. Be humble. 9Don’t pay back evil with evil. Don’t pay back unkind words with unkind words. Instead, pay back evil with kind words. This is what you have been chosen to do. You will receive a blessing by doing this. 10Scripture says,

“Suppose someone wants to love life

and see good days.

Then they must keep their tongues from speaking evil.

They must keep their lips from telling lies.

11They must turn away from evil and do good.

They must look for peace and go after it.

12The Lord’s eyes look on godly people, and he blesses them.

His ears are open to their prayers.

But the Lord doesn’t bless those who do evil.” (Psalm 34:12–16)

13Who is going to hurt you if you really want to do good? 14But suppose you do suffer for doing what is right. Even then you will be blessed. Scripture says, “Don’t fear what others say they will do to hurt you. Don’t be afraid.” (Isaiah 8:12) 15But make sure that in your hearts you honor Christ as Lord. Always be ready to give an answer to anyone who asks you about the hope you have. Be ready to give the reason for it. But do it gently and with respect. 16Live so that you don’t have to feel you’ve done anything wrong. Some people may say evil things about your good conduct as believers in Christ. If they do, they will be put to shame for speaking like this about you. 17God may want you to suffer for doing good. That’s better than suffering for doing evil. 18Christ also suffered once for sins. The one who did what is right suffered for those who don’t do right. He suffered to bring you to God. His body was put to death. But the Holy Spirit brought him back to life. 19After that, Christ went and made an announcement to the spirits in prison. 20Long ago these spirits did not obey. That was when God was patient while Noah was building the ark. And only a few people went into the ark. In fact, there were only eight. Those eight people were saved through water. 21The water of the flood is a picture. It is a picture of the baptism that now saves you too. This baptism has nothing to do with removing dirt from your body. Instead, it promises God that you will keep a clear sense of right and wrong. This baptism saves you by the same power that raised Jesus Christ from the dead. 22He has gone into heaven. He is at God’s right hand. Angels, authorities and powers are under his control.