Bibelen på hverdagsdansk

1. Petersbrev 2:1-25

1Læg derfor al ondskab til side, hvad enten det er falskhed, hykleri, misundelse eller sårende ord.

Kom til Jesus og lad ham forme jer

2-3Har I oplevet Herrens godhed?2,2-3 Måske en hentydning til Sl. 34,9. Så stræb efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved at suge til jer af den åndelige, uforfalskede mælk,2,2-3 Eller: „Ordets uforfalskede mælk”, det, som kommer fra Kristus, og som vi drikker ved Åndens hjælp. så I kan vokse i jeres frelse. 4-5Kom til Jesus, som er den dyrebare, levende sten, der blev udvalgt af Gud som hjørnestenen i det nye åndelige tempel, selvom han blev vraget af de menneskelige bygmestre, det jødiske præsteskab. Lad ham bruge jer som levende sten, når han bygger sit nye tempel. I skal være et nyt, helligt præsteskab, der med hjælp fra Jesus Kristus bringer åndelige ofre, som Gud med glæde kan tage imod. 6Skriften siger det sådan:

„Jeg lægger på Zions bjerg2,6 „Zions bjerg” er den høj i Jerusalem, hvor templet altid er blevet bygget, men ordet henviser nogle gange til hele Jerusalem.

en udvalgt og dyrebar hjørnesten.

De, der tror på ham,

vil ikke blive skuffede.”2,6 Es. 28,16.

7For jer, som tror på Jesus, er han den dyrebare hjørnesten. Men for dem, der nægter at tro på ham, opfyldes følgende skriftord:

„Den sten, bygmestrene kasserede,

blev selve hjørnestenen.”2,7 Sl. 118,22; Matt. 21,42.

8„…en anstødssten, som de vil snuble over.”2,8 Es. 8,14, Rom. 9,33.

De, der er ulydige mod Guds ord, snubler og falder. Sådan har Gud bestemt det. 9Men I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk, så I kan fortælle om, hvor vidunderlig han er, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. 10I, der ikke før hørte sammen som et folk, er nu blevet Guds folk. I, som ikke kendte til Guds barmhjertighed, har nu erfaret hans barmhjertighed.

Vis et godt eksempel i jeres måde at leve på

11Elskede venner, i denne verden er vi kun på gennemrejse. Vi bor her en kort tid som udlændinge og fremmede. Derfor opfordrer jeg jer til ikke at bukke under for selvisk begær, for det ødelægger sjælen. 12Selv når de gudløse taler ondt om jer, skal I opføre jer godt og prisværdigt over for dem, så de må blive tiltrukket ved at iagttage jeres gode liv og gerninger. Så vil de på dommens dag kunne takke Gud for jer.

13Da I repræsenterer Herren, skal I underordne jer de menneskelige myndigheder, hvad enten det er en konge, som er sat til at regere, 14eller det er ordensmagten, som straffer forbryderne og påskønner dem, der handler ret. 15Det er nemlig Guds vilje, at jeres eksemplariske levevis skal lukke munden på dem, som kommer med uovervejede beskyldninger imod jer. 16Kristus har sat jer i frihed, men brug ikke friheden som en undskyldning for onde handlinger. Nok er I frie, men I er også Guds tjenere. 17Vis respekt for alle mennesker, og vis jeres kærlighed til alle de kristne. Frygt Gud og respekter kongen.2,17 Eller: „kejseren”.

Lev med Kristus som forbillede

18I, der er slaver, skal underordne jer under jeres herrer og vise dem respekt. Det gælder ikke kun, hvis jeres herrer er gode og venlige, men også hvis de er hårde og urimelige. 19For det er prisværdigt, hvis I kan udholde selv en urimelig behandling i bevidstheden om at tjene Gud. 20Der er ingen ære ved at udholde en straf, I har fortjent. Men finder I jer i at blive straffet, selvom I ikke har gjort noget forkert, så er det al ære værd.

21Lidelse hører med til det kald, I har fået fra Gud. Kristus viste jer et godt eksempel ved at lide for jer, selvom han intet forkert havde gjort. Følg hans eksempel. 22Han begik aldrig nogen synd og var helt igennem ærlig. 23Han svarede ikke igen, når han blev uretfærdigt anklaget. Han truede ikke dem, der mishandlede ham, men han overlod sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. 24Han tog vores synder på sig, da han døde på korset. På den måde blev vi frigjort fra syndens herredømme, så vi nu kan gøre Guds vilje. Ved hans sår fik vi helbredelse. 25I var som vildfarne får, men nu har I fået en hyrde, der virkelig har omsorg for jer.

New International Reader's Version

1 Peter 2:1-25

1So get rid of every kind of evil, and stop telling lies. Don’t pretend to be something you are not. Stop wanting what others have, and don’t speak against one another. 2Like newborn babies, you should long for the pure milk of God’s word. It will help you grow up as believers. 3You can do this now that you have tasted how good the Lord is.

The Living Stone and a Chosen People

4Christ is the living Stone. People did not accept him, but God chose him. God places the highest value on him. 5You also are like living stones. As you come to Christ, you are being built into a house for worship. There you will be holy priests. You will offer spiritual sacrifices. God will accept them because of what Jesus Christ has done. 6In Scripture it says,

“Look! I am placing a stone in Zion.

It is a chosen and very valuable stone.

It is the most important stone in the building.

The one who trusts in him

will never be put to shame.” (Isaiah 28:16)

7This stone is very valuable to you who believe. But to people who do not believe,

“The stone the builders did not accept

has become the most important stone of all.” (Psalm 118:22)

8And,

“It is a stone that causes people to trip.

It is a rock that makes them fall.” (Isaiah 8:14)

They trip and fall because they do not obey the message. That is also what God planned for them.

9But God chose you to be his people. You are royal priests. You are a holy nation. You are God’s special treasure. You are all these things so that you can give him praise. God brought you out of darkness into his wonderful light. 10Once you were not a people. But now you are the people of God. Once you had not received mercy. But now you have received mercy.

Living Godly Lives Among People Who Don’t Believe

11Dear friends, you are outsiders and those who wander in this world. So I’m asking you not to give in to your sinful desires. They fight against your soul. 12People who don’t believe might say you are doing wrong. But lead good lives among them. Then they will see your good deeds. And they will give glory to God on the day he comes to judge.

13Follow the lead of every human authority. Do this for the Lord’s sake. Obey the emperor. He is the highest authority. 14Obey the governors. The emperor sends them to punish those who do wrong. He also sends them to praise those who do right. 15By doing good you will put a stop to the talk of foolish people. They don’t know what they are saying. 16Live as free people. But don’t use your freedom to cover up evil. Live as people who are God’s slaves. 17Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Have respect for God. Honor the emperor.

18Slaves, obey your masters out of deep respect for God. Obey not only those who are good and kind. Obey also those who are not kind. 19Suppose a person suffers pain unfairly because they want to obey God. This is worthy of praise. 20But suppose you receive a beating for doing wrong, and you put up with it. Will anyone honor you for this? Of course not. But suppose you suffer for doing good, and you put up with it. God will praise you for this. 21You were chosen to do good even if you suffer. That’s because Christ suffered for you. He left you an example that he expects you to follow. 22Scripture says,

“He didn’t commit any sin.

No lies ever came out of his mouth.” (Isaiah 53:9)

23People shouted at him and made fun of him. But he didn’t do the same thing back to them. When he suffered, he didn’t say he would make them suffer. Instead, he trusted in the God who judges fairly. 24“He himself carried our sins” in his body on the cross. (Isaiah 53:5) He did it so that we would die as far as sins are concerned. Then we would lead godly lives. “His wounds have healed you.” (Isaiah 53:5) 25“You were like sheep wandering away.” (Isaiah 53:6) But now you have returned to the Shepherd. He is the one who watches over your souls.