Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 9:1-29

Guds pagt med Noa

1Gud velsignede Noa og hans sønner: „Formér jer og bliv mange!” sagde han. „Spred jer over jorden. 2Dyrene, fuglene og fiskene vil frygte for jer, fordi jeg har givet jer magt over dem. 3Jeg har givet dem til jer, og I må gerne spise dem såvel som de grønne planter, jeg tidligere har givet jer. 4Men fordi livet er i blodet, må I ikke spise kød, som stadig indeholder blod. 5Menneskers livsblod vil jeg kræve hævn for. Ethvert dyr, som dræber et menneske, skal dø. 6Ethvert menneske, der slår et andet menneske ihjel, skal henrettes for at have myrdet et levende væsen, som er skabt i Guds billede. 7Formér jer og få mange børn så jeres efterkommere kan brede sig ud over hele jorden.”

8Derpå sagde Gud til Noa og hans sønner: 9„Jeg vil oprette min pagt med jer og jeres efterkommere 10og med alle de dyr, som er kommet ud af arken sammen med jer: 11Jeg vil aldrig mere sende en oversvømmelse, som udsletter alt liv på landjorden. 12Og jeg vil give jer et synligt tegn på denne evige pagt, som jeg opretter med jer og alle levende væsener. 13Jeg har sat min regnbue i skyerne. Den er tegn på mit evigtgyldige løfte til jer og til hele jorden. 14Når jeg sender regn over jorden, og regnbuen kommer til syne, 15så vil jeg huske mit løfte til jer og de andre levende væsener: at der aldrig igen vil komme en oversvømmelse, som ødelægger alt liv. 16Når jeg ser regnbuen i skyerne, vil jeg huske min evige pagt med alle levende væsener på jorden. 17Regnbuen er tegnet på denne pagt.”

Noas tre sønner

18-19Noas tre sønner, som var med i arken, hed Sem, Kam og Jafet, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning. Det var Kam, der blev stamfar til kana’anæerne.

20Noa dyrkede jorden, og han var den første, der plantede en vingård. 21En dag drak han af vinen og blev stærkt beruset, så han smed tøjet og lå nøgen inde i sit telt. 22Kam kom ind og så sin far nøgen. Han gik straks ud og fortalte sine brødre det. 23Så tog Sem og Jafet en kappe over skuldrene, gik baglæns ind i teltet og tildækkede deres far. De vendte ryggen til, så de ikke så ham nøgen. 24Da Noa vågnede og blev ædru, hørte han, hvad hans yngste søn havde gjort. 25„Gud vil dømme Kana’an og hans efterkommere!” udbrød han. „Lad dem blive slaver for Sems og Jafets efterkommere. 26Må Herren, min Gud, velsigne Sems slægt, og må kana’anæerne trælle for dem. 27Må Gud give Jafets slægt meget land, må de trives som Sems slægt, og må kana’anæerne også trælle for dem.”

28Noa levede endnu 350 år efter oversvømmelsen. 29Han var 950 år gammel, da han døde.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 9:1-29

Legământul lui Dumnezeu cu Noe

1Dumnezeu i‑a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le‑a zis: „Fiți roditori, înmulțiți‑vă și umpleți pământul! 2Teama și spaima de voi va fi peste orice vietate de pe pământ, peste orice pasăre a cerului, peste orice se târăște pe pământ și peste toți peștii mării. Ele v‑au fost date în mâinile voastre. 3Tot ce se mișcă și are viață vă va fi hrană. Așa cum v‑am dat plantele verzi, acum vă dau totul. 4Numai să nu mâncați carne cu viața ei, adică sângele ei.4 Vezi Lev. 17:14. 5Căci, cu siguranță, voi cere înapoi sângele vieții voastre. Îl voi cere de la orice vietate. Și voi cere viața omului din mâna omului, din mâna fiecărui frate al său.

6Celui ce varsă sângele omului,

de om sângele‑i va fi vărsat;

căci după chipul lui Dumnezeu

l‑a făcut El pe om.

7Iar voi, fiți roditori și înmulțiți‑vă. Răspândiți‑vă pe pământ și înmulțiți‑vă pe el.“1-7 Vezi 1:28-30.

8Apoi Dumnezeu le‑a vorbit lui Noe și fiilor lui, care erau cu el, zicând: 9„Iată, Eu închei legământul Meu cu voi, cu sămânța9 Vezi nota de la 3:15. voastră după voi 10și cu orice ființă vie care este cu voi – păsări, vite și orice vietate a pământului care este cu voi, toate cele care au ieșit din arcă – cu orice vietate a pământului. 11Închei legământul Meu cu voi: nu va mai fi nimicită orice făptură de apele unui potop și nu va mai fi un potop ca să distrugă pământul.“

12Dumnezeu a zis: „Acesta este semnul legământului pe care‑l fac între Mine și voi și orice ființă vie care este cu voi, de‑a lungul generațiilor viitoare: 13voi pune în nori curcubeul Meu, și el va fi semnul legământului dintre Mine și pământ. 14Când voi aduce nori peste pământ, iar curcubeul se va vedea în nori, 15Îmi voi aminti de legământul Meu cu voi și cu orice ființă vie, de orice trup. Și apele nu vor mai deveni potop, ca să distrugă orice făptură. 16Când curcubeul va fi în nori, îl voi vedea și Îmi voi aminti de legământul veșnic dintre Dumnezeu și orice ființă vie, de orice trup, care este pe pământ.“ 17Dumnezeu i‑a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l‑am încheiat între Mine și orice făptură care este pe pământ.“

Fiii lui Noe

18Fiii lui Noe, care au ieșit din arcă, au fost: Sem, Ham și Iafet. Ham a fost tatăl lui Canaan. 19Aceștia trei au fost fiii lui Noe și din ei s‑au răspândit oameni pe tot pământul.

20Noe, om al pământului, a început să planteze o vie.20 Sau: Noe, om al pământului, a fost primul care a plantat o vie. 21El a băut vin, s‑a îmbătat și s‑a dezbrăcat în cortul său. 22Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și le‑a spus celor doi frați ai săi de afară. 23Dar Sem și Iafet au luat o haină, și‑au pus‑o pe umeri, au intrat în cort, mergând cu spatele și au acoperit goliciunea tatălui lor. Fețele lor erau întoarse, astfel încât ei n‑au văzut goliciunea tatălui lor.

24Când Noe s‑a trezit din beție și a aflat ce i‑a făcut fiul său cel mai tânăr, 25a zis:

„Blestemat să fie Canaan!

Să fie robul robilor,

față de frații săi.“25 Cu sensul de: să fie cel mai de jos dintre robi pentru frații săi.

26Apoi a zis:

„Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem,

iar Canaan să‑i fie rob.

27Fie ca Dumnezeu să mărească teritoriul lui Iafet27 Iafet sună asemănător cu termenul ebraic pentru a mări.;

el să locuiască în corturile lui Sem,

iar Canaan să‑i fie rob.“

28După potop Noe a mai trăit trei sute cincizeci de ani. 29Astfel, Noe a trăit în total nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.