Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 9:1-29

Guds pagt med Noa

1Gud velsignede Noa og hans sønner: „Formér jer og bliv mange!” sagde han. „Spred jer over jorden. 2Dyrene, fuglene og fiskene vil frygte for jer, fordi jeg har givet jer magt over dem. 3Jeg har givet dem til jer, og I må gerne spise dem såvel som de grønne planter, jeg tidligere har givet jer. 4Men fordi livet er i blodet, må I ikke spise kød, som stadig indeholder blod. 5Menneskers livsblod vil jeg kræve hævn for. Ethvert dyr, som dræber et menneske, skal dø. 6Ethvert menneske, der slår et andet menneske ihjel, skal henrettes for at have myrdet et levende væsen, som er skabt i Guds billede. 7Formér jer og få mange børn så jeres efterkommere kan brede sig ud over hele jorden.”

8Derpå sagde Gud til Noa og hans sønner: 9„Jeg vil oprette min pagt med jer og jeres efterkommere 10og med alle de dyr, som er kommet ud af arken sammen med jer: 11Jeg vil aldrig mere sende en oversvømmelse, som udsletter alt liv på landjorden. 12Og jeg vil give jer et synligt tegn på denne evige pagt, som jeg opretter med jer og alle levende væsener. 13Jeg har sat min regnbue i skyerne. Den er tegn på mit evigtgyldige løfte til jer og til hele jorden. 14Når jeg sender regn over jorden, og regnbuen kommer til syne, 15så vil jeg huske mit løfte til jer og de andre levende væsener: at der aldrig igen vil komme en oversvømmelse, som ødelægger alt liv. 16Når jeg ser regnbuen i skyerne, vil jeg huske min evige pagt med alle levende væsener på jorden. 17Regnbuen er tegnet på denne pagt.”

Noas tre sønner

18-19Noas tre sønner, som var med i arken, hed Sem, Kam og Jafet, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning. Det var Kam, der blev stamfar til kana’anæerne.

20Noa dyrkede jorden, og han var den første, der plantede en vingård. 21En dag drak han af vinen og blev stærkt beruset, så han smed tøjet og lå nøgen inde i sit telt. 22Kam kom ind og så sin far nøgen. Han gik straks ud og fortalte sine brødre det. 23Så tog Sem og Jafet en kappe over skuldrene, gik baglæns ind i teltet og tildækkede deres far. De vendte ryggen til, så de ikke så ham nøgen. 24Da Noa vågnede og blev ædru, hørte han, hvad hans yngste søn havde gjort. 25„Gud vil dømme Kana’an og hans efterkommere!” udbrød han. „Lad dem blive slaver for Sems og Jafets efterkommere. 26Må Herren, min Gud, velsigne Sems slægt, og må kana’anæerne trælle for dem. 27Må Gud give Jafets slægt meget land, må de trives som Sems slægt, og må kana’anæerne også trælle for dem.”

28Noa levede endnu 350 år efter oversvømmelsen. 29Han var 950 år gammel, da han døde.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Génesis 9:1-29

El pacto de Dios con Noé

1Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. 2Todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante vosotros: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo, y los peces del mar. Todos estarán bajo vuestro dominio. 3Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, os servirá de alimento. Yo os doy todo esto. 4Pero no deberéis comer carne con sangre; la sangre es vida. 5Por cierto, de vuestra sangre yo habré de pediros cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes.

6»Si alguien derrama la sangre de un ser humano,

otro ser humano derramará la suya,

porque el ser humano ha sido creado

a imagen de Dios mismo.

7»En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos; sí, multiplicaos y llenad la tierra».

8Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos, y les dijo: 9«Yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes 10y con todos los seres vivientes que están con vosotros, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca: las aves, y los animales domésticos y salvajes. 11Este es mi pacto con vosotros: Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra».

12Y Dios añadió: «Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con vosotros y con todos los seres vivientes que os acompañan: 13He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. 14Cuando yo cubra la tierra de nubes, y en ellas aparezca el arco iris, 15me acordaré del pacto que he establecido con vosotros y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. 16Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra».

17Dios concluyó diciéndole a Noé: «Este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra».

Los hijos de Noé

18Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. 19Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra.

20Noé se dedicó a cultivar la tierra, y plantó una viña. 21Un día, bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda. 22Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos, que estaban afuera. 23Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo.

24Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, 25declaró:

«¡Maldito sea Canaán!

Será de sus dos hermanos

el más bajo de sus esclavos».

26Y agregó:

«¡Bendito sea el Señor, Dios de Sem!

¡Que Canaán sea su esclavo!

27¡Que Dios extienda el territorio de Jafet!9:27 En hebreo, el nombre propio Jafet suena como el verbo que significa extender.

¡Que habite Jafet en los campamentos de Sem,

y que Canaán sea su esclavo!»

28Después del diluvio Noé vivió trescientos cincuenta años más, 29de modo que murió a la edad de novecientos cincuenta años.