Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 6:1-22

Ondskaben breder sig

1Jordens befolkning var nu vokset meget, og der blev født mange smukke piger. 2„Gudesønnerne”6,2 Teksten er uklar. „Gudesønnerne” eller „Guds børn” kan betyde enten engle, fyrster eller mænd fra Sets slægt, som var dem, der tilbad Gud ifølge 4,26. „Menneskets døtre” kunne så være almindelige kvinder eller de kvinder, der hørte til den rent „menneskelige” Kains slægt, der levede borte fra Gud. Lemek af Kains slægt var den første, der tog sig flere koner, jf. 4,23. Fortolkningen med Sets og Kains efterkommere er den mest almindelige blandt kristne fortolkere, bortset fra den allertidligste og nyeste tid. Tidlig jødisk tradition formoder, at der er tale om engle, men det er i modstrid med, hvad Bibelen ellers fortæller om engles natur. Senere jødisk tradition foretrækker teorien om fyrstesønner. Ordet „guder” eller „Gud” (elohim) på hebraisk henviser visse andre steder i GT til dommere eller ledere i samfundet. Jf. Joh. 10,34, Sl. 82,6 og 138,1. blev tiltrukket af de smukke piger, og tog sig så mange koner iblandt dem, som de havde lyst til. 3Da sagde Gud: „Min Ånd6,3 Eller: „ånd”, måske „ånde” eller „livsånde”. skal ikke for altid strides med menneskene, for de er jo blot kød og blod. Jeg vil give dem 120 år.”6,3 Eller: „forblive i”. Hvad dette ord og verset som helhed betyder, er uklart. De 120 år kan enten være menneskets normale levetid fra nu af eller den periode, som menneskene fik til at angre deres onde levevis.

4Dengang „gudesønnerne” fik børn med „menneskedøtrene”, var der mægtige mænd på jorden, de berømte helte fra gamle dage.

5Da Herren så, hvordan menneskenes ondskab voksede, så de hele dagen kun tænkte onde tanker, 6blev han ked af, at han havde skabt dem. Al den ondskab skar ham i hjertet. 7„Jeg vil fjerne de mennesker, jeg har skabt, fra jordens overflade,” sagde han. „Og jeg vil udrydde både de vilde og tamme dyr og alle fuglene, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.” 8Men Herren var tilfreds med Noa.

9Dette er Noas historie: Noa var dengang det eneste menneske på jorden, som Gud kunne acceptere. Han levede i et nært forhold til Gud. 10Han havde tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

11-12Men ondskaben voksede ud over jorden. I Guds øjne blev verden mere og mere ond. Menneskene var onde og fordærvede i bund og grund.

13Da sagde Gud til Noa: „Jeg har besluttet at udrydde menneskene, for de er skyld i, at verden er fuld af vold og ondskab. 14Men du skal bygge en ark af gofertræ og tætne den med tjære både indvendigt og udvendigt. Du skal indrette den med mange rum. 15Sådan her skal du bygge arken: Den skal være 150 meter6,15 Eller: 300 alen. Den alen, der anvendes her, er enten den babyloniske alen på 50,3 cm, den egyptiske alen på 52,5 cm eller den gamle, „kongelige” hebraiske alen på syv håndsbredder, eller 51,8 cm. Senere blev en kortere alen almindelig. Den er på seks håndsbredder, eller 44,5 cm. lang, 25 meter bred og 15 meter høj. 16Du skal lave taget, så det ender en halv meter over arken,6,16 Betydningen er usikker. Sandsynligvis er der tale om en alens mellemrum mellem det øverste af arkens sider og taget, så der blev mulighed for lys og luft gennem en række vinduer eller åbninger, jf. 8,6. og du skal lave en dør i siden på arken. Du skal indrette den med et nederste, mellemste og øverste dæk. 17Jeg vil nemlig sende en stor oversvømmelse, som vil udrydde alt, hvad der lever på landjorden. Både dyr og mennesker skal dø. 18Men jeg vil oprette en pagt6,18 Enhver pagt indeholder et løfte om velsignelse fra Gud samt et krav om lydighed fra menneskenes side. Hvis menneskene ikke overholder pagtens betingelser, bliver de straffet af Gud. med dig. Du skal gå ind i arken sammen med din kone, dine sønner og deres koner. 19-20I skal medbringe en han og en hun af alle de tamme og vilde dyr og alle fuglene, for at de kan overleve sammen med jer. 21Og I skal tage mad med, så der er nok til både jer og dyrene.”

22Noa begyndte med det samme at gøre, hvad Gud havde befalet ham.

New International Reader's Version

Genesis 6:1-22

The Sins of Everyone on Earth

1There began to be many human beings on the earth. And daughters were born to them. 2The sons of God saw that the daughters of human beings were beautiful. So they married any of them they chose. 3Then the Lord said, “My Spirit will not struggle with human beings forever. They will have only 120 years to live.”

4The Nephilim were on the earth in those days. That was when the sons of God went to the daughters of human beings. Children were born to them. The Nephilim were famous heroes who lived long ago. Nephilim were also on the earth later on.

5The Lord saw how bad the sins of everyone on earth had become. They only thought about evil things. 6The Lord was very sad that he had made human beings on the earth. His heart was filled with pain. 7So the Lord said, “I created human beings, but I will wipe them out. I will also destroy the animals, the birds in the sky, and the creatures that move along the ground. I am very sad that I have made human beings.” 8But the Lord was very pleased with Noah.

Noah and the Flood

9Here is the story of Noah’s family line.

Noah was a godly man. He was without blame among the people of his time. He walked faithfully with God. 10Noah had three sons. Their names were Shem, Ham and Japheth.

11The earth was very sinful in God’s eyes. It was full of people who did mean and harmful things. 12God saw how sinful the earth had become. All its people were living very sinful lives. 13So God said to Noah, “I am going to put an end to everyone. They have filled the earth with their harmful acts. I am certainly going to destroy them and the earth. 14So make yourself an ark out of cypress wood. Make rooms in it. Cover it with tar inside and out. 15Here is how I want you to build it. The ark has to be 450 feet long. It has to be 75 feet wide and 45 feet high. 16Make a roof for it. Leave below the roof an opening all the way around that is a foot and a half high. Put a door in one side of the ark. Make lower, middle and upper decks. 17I am going to bring a flood on the earth. It will destroy all life under the sky. It will destroy every living creature that breathes. Everything on earth will die. 18But I will make my covenant with you. You will go into the ark. Your sons and your wife and your sons’ wives will enter it with you. 19Bring a male and a female of every living thing into the ark. They will be kept alive with you. 20Two of every kind of bird will come to you. Two of every kind of animal will also come to you. And so will two of every kind of creature that moves along the ground. All of them will be kept alive with you. 21Take every kind of food that you will need. Store it away as food for you and them.”

22Noah did everything just as God commanded him.