Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 6:1-22

Ondskaben breder sig

1Jordens befolkning var nu vokset meget, og der blev født mange smukke piger. 2„Gudesønnerne”6,2 Teksten er uklar. „Gudesønnerne” eller „Guds børn” kan betyde enten engle, fyrster eller mænd fra Sets slægt, som var dem, der tilbad Gud ifølge 4,26. „Menneskets døtre” kunne så være almindelige kvinder eller de kvinder, der hørte til den rent „menneskelige” Kains slægt, der levede borte fra Gud. Lemek af Kains slægt var den første, der tog sig flere koner, jf. 4,23. Fortolkningen med Sets og Kains efterkommere er den mest almindelige blandt kristne fortolkere, bortset fra den allertidligste og nyeste tid. Tidlig jødisk tradition formoder, at der er tale om engle, men det er i modstrid med, hvad Bibelen ellers fortæller om engles natur. Senere jødisk tradition foretrækker teorien om fyrstesønner. Ordet „guder” eller „Gud” (elohim) på hebraisk henviser visse andre steder i GT til dommere eller ledere i samfundet. Jf. Joh. 10,34, Sl. 82,6 og 138,1. blev tiltrukket af de smukke piger, og tog sig så mange koner iblandt dem, som de havde lyst til. 3Da sagde Gud: „Min Ånd6,3 Eller: „ånd”, måske „ånde” eller „livsånde”. skal ikke for altid strides med menneskene, for de er jo blot kød og blod. Jeg vil give dem 120 år.”6,3 Eller: „forblive i”. Hvad dette ord og verset som helhed betyder, er uklart. De 120 år kan enten være menneskets normale levetid fra nu af eller den periode, som menneskene fik til at angre deres onde levevis.

4Dengang „gudesønnerne” fik børn med „menneskedøtrene”, var der mægtige mænd på jorden, de berømte helte fra gamle dage.

5Da Herren så, hvordan menneskenes ondskab voksede, så de hele dagen kun tænkte onde tanker, 6blev han ked af, at han havde skabt dem. Al den ondskab skar ham i hjertet. 7„Jeg vil fjerne de mennesker, jeg har skabt, fra jordens overflade,” sagde han. „Og jeg vil udrydde både de vilde og tamme dyr og alle fuglene, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.” 8Men Herren var tilfreds med Noa.

9Dette er Noas historie: Noa var dengang det eneste menneske på jorden, som Gud kunne acceptere. Han levede i et nært forhold til Gud. 10Han havde tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

11-12Men ondskaben voksede ud over jorden. I Guds øjne blev verden mere og mere ond. Menneskene var onde og fordærvede i bund og grund.

13Da sagde Gud til Noa: „Jeg har besluttet at udrydde menneskene, for de er skyld i, at verden er fuld af vold og ondskab. 14Men du skal bygge en ark af gofertræ og tætne den med tjære både indvendigt og udvendigt. Du skal indrette den med mange rum. 15Sådan her skal du bygge arken: Den skal være 150 meter6,15 Eller: 300 alen. Den alen, der anvendes her, er enten den babyloniske alen på 50,3 cm, den egyptiske alen på 52,5 cm eller den gamle, „kongelige” hebraiske alen på syv håndsbredder, eller 51,8 cm. Senere blev en kortere alen almindelig. Den er på seks håndsbredder, eller 44,5 cm. lang, 25 meter bred og 15 meter høj. 16Du skal lave taget, så det ender en halv meter over arken,6,16 Betydningen er usikker. Sandsynligvis er der tale om en alens mellemrum mellem det øverste af arkens sider og taget, så der blev mulighed for lys og luft gennem en række vinduer eller åbninger, jf. 8,6. og du skal lave en dør i siden på arken. Du skal indrette den med et nederste, mellemste og øverste dæk. 17Jeg vil nemlig sende en stor oversvømmelse, som vil udrydde alt, hvad der lever på landjorden. Både dyr og mennesker skal dø. 18Men jeg vil oprette en pagt6,18 Enhver pagt indeholder et løfte om velsignelse fra Gud samt et krav om lydighed fra menneskenes side. Hvis menneskene ikke overholder pagtens betingelser, bliver de straffet af Gud. med dig. Du skal gå ind i arken sammen med din kone, dine sønner og deres koner. 19-20I skal medbringe en han og en hun af alle de tamme og vilde dyr og alle fuglene, for at de kan overleve sammen med jer. 21Og I skal tage mad med, så der er nok til både jer og dyrene.”

22Noa begyndte med det samme at gøre, hvad Gud havde befalet ham.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 6:1-22

人類的邪惡

1人類在地上逐漸增多,生了女兒。 2上帝的兒子們6·2 上帝的兒子」可能指塞特的後代,天使或有權勢的人。看見人的女兒漂亮,就隨意選來做妻子。 3耶和華說:「人既然是血肉之軀,我的靈不會永遠住在人的裡面,然而人還可以活一百二十年。」 4從那時起,地上出現了一些巨人,他們是上古有名的勇士,是上帝的兒子和人的女兒所生的後代。

5耶和華看見人罪惡深重,心中終日思想惡事, 6就後悔在地上造了人,心裡傷痛, 7說:「我要把所造的人從地上除掉,連同一切飛禽走獸和爬蟲都除掉,我後悔造了他們。」 8只有挪亞在耶和華面前蒙恩。

上帝命挪亞造方舟

9以下是有關挪亞的記載。

挪亞是個義人,在當時的世代是個純全無過的人,他與上帝同行。 10挪亞生了三個兒子:雅弗

11當時的世界在上帝眼中非常敗壞,充滿了暴行。 12上帝看見世界敗壞了,因為世人行為敗壞。 13祂對挪亞說:「世人惡貫滿盈,他們的結局到了。我要把他們跟大地一起毀滅。 14你要為自己用歌斐木建造一艘方舟,裡面要有艙房,內外都要塗上柏油。 15你建造的方舟要長一百三十三米,寬二十二米,高十三米。 16舟頂要有五十釐米高的透光口,門開在方舟的側面,整艘方舟要分為上、中、下三層。 17看啊,我要使洪水在地上氾濫,毀滅天下。地上一切有氣息的生靈都要滅亡。 18但我要跟你立約,你與妻子、兒子和兒媳都可以進方舟。 19每種動物你要帶兩隻進方舟,雌雄各一隻,好保存牠們的生命。 20各種飛禽走獸和爬蟲要按種類每樣一對到你那裡,好保住生命。 21你要為自己和這些動物預備各種食物,貯存起來。」

22挪亞就照著上帝的吩咐把事情都辦好了。