Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 5:1-32

Adams efterkommere

1I det følgende kommer en fortegnelse over Adams efterkommere indtil oversvømmelsen.

Da Gud skabte menneskene, skabte han dem, så de lignede ham. 2Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem fra begyndelsen „mennesker”.

3Adam var 130 år, da hans søn Set blev født. Set var på alle måder en tro kopi af Adam. 4Efter Sets fødsel levede Adam endnu 800 år og fik mange sønner og døtre. 5Han døde 930 år gammel.

6Set var 105 år, da hans søn Enosh blev født. 7Efter Enosh’ fødsel levede Set endnu 807 år og fik sønner og døtre. 8Han døde 912 år gammel.

9Enosh var 90 år, da hans søn Kenan blev født. 10Efter Kenans fødsel levede Enosh endnu 815 år og fik sønner og døtre. 11Han døde 905 år gammel.

12Kenan var 70 år, da hans søn Mahalalel blev født. 13Efter Mahalalels fødsel levede Kenan endnu 840 år og fik sønner og døtre. 14Han døde 910 år gammel.

15Mahalalel var 65 år, da hans søn Jered blev født. 16Efter Jereds fødsel levede Mahalalel endnu 830 år og fik sønner og døtre. 17Han døde 895 år gammel.

18Jered var 162 år, da hans søn Enok blev født. 19Efter Enoks fødsel levede Jered endnu 800 år og fik sønner og døtre. 20Han døde 962 år gammel.

21Enok var 65 år, da hans søn Metusalem blev født. 22Efter Metusalems fødsel levede Enok i nært fællesskab med Gud i endnu 300 år og fik sønner og døtre. 23Han var 365 år gammel, 24da han pludselig en dag forsvandt, for Gud tog ham til sig.

25Metusalem var 187 år, da hans søn Lemek blev født. 26Efter Lemeks fødsel levede Metusalem endnu 782 år og fik sønner og døtre. 27Han døde 969 år gammel.

28Lemek var 182 år, da han fik en søn, 29som han kaldte Noa,5,29 Et ordspil mellem Noa og „trøst”. for—som han sagde: „Noa vil bringe os trøst midt i det møjsommelige arbejde med jorden, som Herren har forbandet.” 30Efter Noas fødsel levede Lemek endnu 595 år og fik sønner og døtre. 31Han døde 777 år gammel.

32Noa var 500 år, før han fik sønnerne Sem, Kam og Jafet.5,32 Den første søn blev åbenbart født, da Noa var 500 år. Kam var den yngste af de tre sønner (se 9,24). Det vides ikke med sikkerhed, om Sem eller Jafet var den førstefødte (se 10,21).

New Russian Translation

Бытие 5:1-32

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама.

Когда Бог сотворил человека, Он создал его по подобию Божьему. 2Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»5:2 Евр.: «адам»..

3Когда Адам прожил 130 лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. 4После рождения Сифа Адам жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 5Всего Адам жил 930 лет и умер.

6Когда Сиф прожил 105 лет, у него родился Енос. 7После рождения Еноса Сиф жил 807 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 8Всего Сиф жил 912 лет и умер.

9Когда Енос прожил 90 лет, у него родился Каинан. 10После рождения Каинана Енос жил 815 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 11Всего Енос жил 905 лет и умер.

12Когда Каинан прожил 70 лет, у него родился Малелеил. 13После рождения Малелеила Каинан жил 840 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 14Всего Каинан жил 910 лет и умер.

15Когда Малелеил прожил 65 лет, у него родился Иаред. 16После рождения Иареда Малелеил жил 830 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 17Всего Малелеил жил 895 лет и умер.

18Когда Иаред прожил 162 года, у него родился Енох. 19После рождения Еноха Иаред жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 20Всего Иаред жил 962 года и умер.

21Когда Енох прожил 65 лет, у него родился Мафусал. 22После рождения Мафусала Енох ходил с Богом 300 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 23Енох дожил до 365 лет. 24Енох ходил с Богом, потом его не стало, потому что Бог взял его.

25Когда Мафусал прожил 187 лет, у него родился Ламех. 26После рождения Ламеха Мафусал жил 782 года, и у него были еще сыновья и дочери. 27Всего Мафусал жил 969 лет и умер.

28Когда Ламех прожил 182 года, у него родился сын. 29Он дал ему имя Ной5:29 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «утешение». и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Господом»5:29 Или: «От земли, которую проклял Господь, он даст нам утешение в нашей работе и в мучительном труде наших рук».. 30После рождения Ноя Ламех жил 595 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 31Всего Ламех жил 777 лет и умер.

32Когда Ною исполнилось 500 лет, у него родились Сим, Хам и Иафет.