Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 46:1-34

Jakob og hans familie flytter til Egypten

1Så tog Jakob af sted med hele sin teltlejr og kom til Be’ersheba. Dér bragte han et offer til sin fars Gud. 2Om natten talte Gud til ham i et syn.

„Jakob! Jakob!” kaldte han.

„Ja, jeg lytter,” svarede Jakob.

3„Det er Gud, der taler til dig,” sagde stemmen, „din fars Gud! Vær ikke bange for at tage til Egypten. Jeg vil sørge for, at din slægt bliver et stort folk, mens I bor der. 4Jeg vil selv gå med dig til Egypten, og jeg vil bringe dine efterkommere tilbage igen. Selv vil du dø i Egypten, men Josef vil være hos dig, når du dør.”

5Næste morgen hjalp Jakobs sønner så deres far, deres koner og deres børn op i de vogne, som Farao havde stillet til rådighed, og de forlod Be’ersheba. 6-7De tog alting med sig—deres dyr og alt, hvad de havde samlet sig i Kana’an. Kort tid efter ankom de til Egypten, Jakob og alle hans efterkommere: hans sønner og døtre og børnebørn, hele hans store familie.

8Det følgende er en liste over Jakobs sønner og sønnesønner, der tog med ham til Egypten:

Ruben, hans ældste søn, 9og dennes sønner Enok, Pallu, Hetzron og Karmi; 10Simeon og hans sønner Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar og Saul, hvis mor var kana’anæer; 11Levi og hans sønner Gershon, Kehat og Merari; 12Juda og hans sønner Shela, Peretz og Zerach; (Er og Onan var jo allerede døde. Peretz’ sønner hed Hetzron og Hamul.) 13Issakar og hans sønner Tola, Pua, Jashub46,13 De sidste to navne er her taget fra den samaritanske pentateuch (de 5 Mosebøger) og syriak oversættelsen, jævnfør 4.Mos. 26,23-24 og 1.Krøn. 7,1. og Shimron; 14Zebulon og hans sønner Sered, Elon og Jahle’el. 15Det var Jakobs og Leas seks sønner, som alle blev født i Paddan-Aram. Jakobs og Leas sønner og sønnesønner var således i alt 33. Der var også datteren Dina.

16Gads sønner hed Zefon,46,16 Den masoretiske tekst har Zifjon, mens den samaritanske pentateuch og den græske oversættelse, Septuaginta, har Zefon, jf. 4.Mos. 26,15. Haggi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi og Areli; 17Ashers sønner hed Jimna, Jishva, Jishvi, Beria, og deres søster hed Sera. Berias sønner hed Heber og Malkiel. 18Disse 16 personer var efterkommere af Jakob og Zilpa, tjenestepigen, som Lea fik af sin far, Laban.

19Jakobs og Rakels sønner hed Josef og Benjamin. 20Josef fik i Egypten sønnerne Manasse og Efraim med Asenat, en datter af præsten Potifera fra Heliopolis. 21Benjamins sønner hed Bela, Beker, Ashbel, Gera, Na’aman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim og Ard. 22Disse 14 var Jakobs og Rakels sønner og sønnesønner.

23Dan havde sønnen Hushim. 24Naftalis sønner hed Jahtze’el, Guni, Jetzer og Shillem. 25Disse 7 var sønner og sønnesønner af Jakob og Bilha, tjenestepigen, som Rakel fik af sin far, Laban.

26Antallet af Jakobs efterkommere, som kom med til Egypten, var altså 66. Svigerdøtrene blev ikke regnet med.46,26 Ifølge den daværende kultur talte man normalt ikke kvinderne med. Dina og Sera var undtagelser. Vi må formode, at der var mange andre døtre, som ikke er nævnt i denne opremsning. Tælles Dina med var der 71 efterkommere af Jakob. Når vi fratrækker de to døde sønner, Josef og hans to sønner, får vi 66, der rejste med Jakob til Egypten. 27Med Jakob selv samt Josef og hans to sønner var de så 70 i alt, som videreførte Jakobs slægt i Egypten.

28Da Jakob og hans følge ankom til Egypten, sendte Jakob Juda i forvejen for at bede Josef om at vise dem vej til Goshen. 29Josef gjorde straks sin vogn klar og tog af sted til Goshen for at møde sin far. Så snart han ankom, omfavnede han sin far og græd ved hans skulder i lang tid. 30Derefter sagde Jakob til Josef: „Nu kan jeg dø i fred, for jeg har med egne øjne set, at du er i live.”

31Josef sagde til sine brødre og deres familier: „Jeg vil nu tage tilbage til Farao og fortælle ham, at I er ankommet fra Kana’ans land. 32Jeg vil forklare ham, at I er fårehyrder og kvægavlere, og at I har bragt jeres får, geder og kvæg og alt, hvad I ejer, med jer. 33Når Farao derpå sender bud efter jer og spørger om jeres beskæftigelse, 34skal I sige: ‚Vi og vores forfædre har altid været kvægavlere og fårehyrder.’ Når I fortæller ham det, vil han lade jer sætte jeres telte op her ude i Goshen, for egypterne kan ikke fordrage nomadefolk.”

New Russian Translation

Бытие 46:1-34

Иаков со всей семьей переселяется в Египет

1Израиль отправился в путь со всем, что у него было, пришел в Вирсавию и принес там жертвы Богу своего отца Исаака. 2Бог говорил с Израилем в ночном видении и сказал:

– Иаков! Иаков!

– Вот я, – ответил Иаков.

3Он сказал:

– Я – Бог, Бог твоего отца. Не бойся пойти в Египет, потому что Я произведу от тебя там великий народ. 4Я пойду в Египет вместе с тобой, и Я же приведу тебя обратно. И глаза тебе закроет рука Иосифа.

5Иаков отправился в путь из Вирсавии. Сыновья Израиля посадили отца, детей и жен в колесницы, которые фараон прислал, чтобы перевезти его. 6Они взяли с собой скот и имущество, которое нажили в Ханаане, и Иаков со всем своим потомством пришел в Египет. 7Он взял с собой в Египет сыновей и внуков, дочерей и внучек – все свое потомство.

Список потомков Иакова

8Вот имена сыновей Израиля, которые пришли в Египет; Иаков и его потомки:

Рувим, первенец Иакова.

9Сыновья Рувима:

Енох, Фаллу, Хецрон и Хармий.

10Сыновья Симеона:

Иемуил, Иамин, Огад, Иахин, Цохар и Саул, сын хананеянки.

11Сыновья Левия:

Гершон, Кааф и Мерари.

12Сыновья Иуды:

Ир, Онан, Шела, Парец и Зерах (но Ир и Онан умерли в Ханаане).

Сыновьями Пареца были Хецрон и Хамул.

13Сыновья Иссахара:

Тола, Фуа46:13 Так в некоторых древних переводах (см. также 1 Пар. 7:1); евр.: «Фува»., Иашув46:13 Так в некоторых древних переводах (см. также Чис. 26:24 и 1 Пар. 7:1); евр.: «Иов». и Шимрон.

14Сыновья Завулона:

Серед, Елон и Иахлеил.

15Это сыновья Лии, которых она родила Иакову в Паддан-Араме; она родила и дочь Дину; всего их было тридцать три человека.

16Сыновья Гада:

Цефон46:16 Так в некоторых древних переводах; евр.: «Цифион»., Хагги, Шуни, Эцбон, Ерий, Ароди и Арели.

17Сыновья Асира:

Имна, Ишва, Ишви и Берия.

Их сестра Серах.

Сыновья Берии:

Хевер и Малхиил.

18Это дети, рожденные Иакову Зелфой, которую Лаван дал своей дочери Лии; всего шестнадцать человек.

19Сыновья жены Иакова Рахили:

Иосиф и Вениамин.

20В Египте Асенефа, дочь Потифера, жреца города Она, родила Иосифу

Манассию и Ефрема.

21Сыновья Вениамина:

Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Муппим, Хупим и Ард.

22Это сыновья Рахили, которых она родила Иакову; всего четырнадцать человек.

23Сын Дана:

Хушим.

24Сыновья Неффалима:

Иахцеил, Гуний, Иецер и Шиллем.

25Это сыновья, рожденные Иакову Валлой, которую Лаван дал своей дочери Рахили; всего семь человек.

26Всех, кто пришел в Египет с Иаковом, – его прямых потомков, не считая жен его сыновей, – было шестьдесят шесть человек. 27Сыновей Иосифа, которые были рождены ему в Египте, было двое. Всего членов семьи Иакова, пришедших в Египет, было семьдесят46:27 Так в еврейском тексте (см. также Исх. 1:5 и сноску); в одном из древних переводов (см. также Деян. 7:14): «семьдесят пять». человек.

Встреча Иакова с Иосифом

28Иаков послал перед собой к Иосифу Иуду, чтобы узнать путь в Гошен. Когда они прибыли туда, 29Иосиф запряг колесницу и поехал в Гошен, чтобы встретить своего отца Израиля. Он предстал перед ним, обнял его и долго плакал.

30Израиль сказал Иосифу:

– Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты жив.

31Иосиф сказал своим братьям и домашним отца:

– Я пойду к фараону и скажу ему: «Мои братья и дом моего отца, которые жили в земле Ханаана, пришли ко мне. 32Эти люди – пастухи; они разводят скот и привели с собой свои стада, и принесли все свое имущество». 33Когда фараон вызовет вас и спросит: «Чем вы занимаетесь?» – 34вы должны ответить: «Твои рабы с отрочества и доныне разводят скот, как делали и наши отцы». Тогда вам будет позволено поселиться в земле Гошен, потому что египтянам отвратительны пастухи.