Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 4:1-26

Det første mord

1Adam lå hos sin kone, Eva, og hun blev gravid og fødte en søn, som fik navnet Kain, for—som hun sagde: „Med Guds hjælp har jeg fået4,1 På hebraisk er der et ordspil mellem Kain og „fået”. en søn.” 2Hendes næste søn fik navnet Abel.4,2 Eva fik sikkert også døtre, men ifølge datidens tradition blev de normalt ikke nævnt eller talt med.

Abel vogtede får, og Kain dyrkede jorden. 3Engang bragte Kain en offergave til Gud af sin høst. 4Abel bragte også en offergave, det bedste kød fra sine førstefødte lam. Gud accepterede Abels offergave, 5men ikke Kains. Det blev Kain meget vred og bitter over.

6„Hvorfor er du vred?” spurgte Gud. „Hvorfor går du og kigger ned i jorden? 7Når du gør det gode, kan du frit se andre i øjnene. Hvis du derimod gør, hvad der er ondt, så lurer synden ved din dør. Den ønsker at overmande dig, men du skal være herre over den.”

8En dag sagde Kain til sin bror, Abel: „Lad os gå en tur ud på marken.” Mens de var derude, overfaldt Kain sin bror og slog ham ihjel. 9Så spurgte Gud Kain: „Hvor er din bror, Abel?” „Hvor skulle jeg vide det fra?” svarede Kain. „Jeg skal vel ikke gå og holde øje med ham!” 10Men Gud sagde: „Hvad har du dog gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. 11Derfor skal du forvises fra agerjorden, som har drukket din brors blod. 12Den skal ikke længere give dig føden. Fra nu af skal du vandre hvileløst fra sted til sted.”

13Kain blev fortvivlet. „Den straf er ikke til at bære!” udbrød han. 14„Du jager mig væk fra mine marker og gør mig hjemløs. Du støder mig bort fra din beskyttelse, så enhver, der ser mig, kan slå mig ihjel.” 15Men Gud svarede: „Hvis du bliver slået ihjel, skal du blive hævnet syv gange.” Så satte Gud et mærke på Kain som en advarsel, så ingen ville turde slå ham ihjel. 16Derpå rejste Kain væk fra Gud og bosatte sig i landet Nod,4,16 Et ordspil mellem Nod og „hjemløs”. som lå øst for Eden.

Kains slægt

17Kain lå hos sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som fik navnet Enok. Kain grundlagde også en by og kaldte den Enok efter sin søn. 18Enok blev far til Irad, Irad blev far til Mehujael, Mehujael blev far til Metushael, og Metushael blev far til Lemek. 19Lemek tog sig to koner, Ada og Silla. 20Ada fik en søn, som fik navnet Jabal. Han blev stamfar til dem, der bor i telte og holder kvæg. 21Hans bror hed Jubal og blev stamfar til dem, der spiller på lyre og fløjte. 22Silla fik en søn, som blev kaldt Tubal-Kain. Han blev stamfar til dem, der smeder kobber4,22 Eller: „bronze”. På hebraisk brugte man samme ord for kobber og bronze. og jern. Tubal-Kain havde en søster ved navn Na’ama.

23Lemek sagde engang til sine koner:

„Ada og Silla, hør på mig,

lyt til, hvad jeg siger!

Jeg har dræbt en ung mand som hævn for et sår,

en dreng som hævn for en skramme.

24Hvis Kain skulle hævnes 7 gange,

så skal jeg hævnes 77 gange!”

Adam og Eva får sønnen Set

25Adam og Eva fik en søn mere, som de kaldte Set,4,25 Et ordspil mellem Set og „sætte i stedet”. for—som Eva sagde: „Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel, som Kain slog ihjel.” 26Set fik senere en søn, som han kaldte Enosh. På den tid begyndte man at påkalde og tilbede Gud som Herren over alle ting.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Génesis 4:1-26

Caín y Abel

1El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín.4:1 En hebreo, Caín suena como el verbo que significa llegar a tener, adquirir. Y dijo: «¡Con la ayuda del Señor, he tenido un hijo varón!» 2Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. 3Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. 4Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, 5pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo.

6Entonces el Señor le dijo: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? 7Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo».

8Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató.

9El Señor le preguntó a Caín:

―¿Dónde está tu hermano Abel?

―No lo sé —respondió—. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano?

10―¡Qué has hecho! —exclamó el Señor—. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. 11Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. 12Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante.

13―Este castigo es más de lo que puedo soportar —le dijo Caín al Señor—. 14Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará.

15―No será así4:15 No será así (LXX, Vulgata y Siríaca); Por tanto (TM). —replicó el Señor—. El que mate a Caín, será castigado siete veces.

Entonces el Señor le puso una marca a Caín, para que no fuera a matarlo quien lo hallara. 16Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod,4:16 En hebreo, Nod significa errante (véanse vv. 12 y 14). al este del Edén.

17Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. (Caín había estado construyendo una ciudad, a la que le puso el nombre de su hijo Enoc). 18Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mejuyael. Este, a su vez, fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. 19Lamec tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada, y la otra, Zila. 20Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. 21Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. 22Por su parte, Zila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Noamá.

23Lamec dijo a sus mujeres Ada y Zila:

«¡Escuchad bien, mujeres de Lamec!

¡Escuchad mis palabras!

Maté a un hombre por haberme herido,

y a un muchacho por golpearme.

24Si Caín será vengado siete veces,

setenta y siete veces será vengado Lamec».

25Adán volvió a unirse a su mujer, y ella tuvo un hijo al que llamó Set,4:25 En hebreo, Set significa concedido. porque dijo: «Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín». 26También Set tuvo un hijo, a quien llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor.