Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 4:1-26

Det første mord

1Adam lå hos sin kone, Eva, og hun blev gravid og fødte en søn, som fik navnet Kain, for—som hun sagde: „Med Guds hjælp har jeg fået4,1 På hebraisk er der et ordspil mellem Kain og „fået”. en søn.” 2Hendes næste søn fik navnet Abel.4,2 Eva fik sikkert også døtre, men ifølge datidens tradition blev de normalt ikke nævnt eller talt med.

Abel vogtede får, og Kain dyrkede jorden. 3Engang bragte Kain en offergave til Gud af sin høst. 4Abel bragte også en offergave, det bedste kød fra sine førstefødte lam. Gud accepterede Abels offergave, 5men ikke Kains. Det blev Kain meget vred og bitter over.

6„Hvorfor er du vred?” spurgte Gud. „Hvorfor går du og kigger ned i jorden? 7Når du gør det gode, kan du frit se andre i øjnene. Hvis du derimod gør, hvad der er ondt, så lurer synden ved din dør. Den ønsker at overmande dig, men du skal være herre over den.”

8En dag sagde Kain til sin bror, Abel: „Lad os gå en tur ud på marken.” Mens de var derude, overfaldt Kain sin bror og slog ham ihjel. 9Så spurgte Gud Kain: „Hvor er din bror, Abel?” „Hvor skulle jeg vide det fra?” svarede Kain. „Jeg skal vel ikke gå og holde øje med ham!” 10Men Gud sagde: „Hvad har du dog gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. 11Derfor skal du forvises fra agerjorden, som har drukket din brors blod. 12Den skal ikke længere give dig føden. Fra nu af skal du vandre hvileløst fra sted til sted.”

13Kain blev fortvivlet. „Den straf er ikke til at bære!” udbrød han. 14„Du jager mig væk fra mine marker og gør mig hjemløs. Du støder mig bort fra din beskyttelse, så enhver, der ser mig, kan slå mig ihjel.” 15Men Gud svarede: „Hvis du bliver slået ihjel, skal du blive hævnet syv gange.” Så satte Gud et mærke på Kain som en advarsel, så ingen ville turde slå ham ihjel. 16Derpå rejste Kain væk fra Gud og bosatte sig i landet Nod,4,16 Et ordspil mellem Nod og „hjemløs”. som lå øst for Eden.

Kains slægt

17Kain lå hos sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som fik navnet Enok. Kain grundlagde også en by og kaldte den Enok efter sin søn. 18Enok blev far til Irad, Irad blev far til Mehujael, Mehujael blev far til Metushael, og Metushael blev far til Lemek. 19Lemek tog sig to koner, Ada og Silla. 20Ada fik en søn, som fik navnet Jabal. Han blev stamfar til dem, der bor i telte og holder kvæg. 21Hans bror hed Jubal og blev stamfar til dem, der spiller på lyre og fløjte. 22Silla fik en søn, som blev kaldt Tubal-Kain. Han blev stamfar til dem, der smeder kobber4,22 Eller: „bronze”. På hebraisk brugte man samme ord for kobber og bronze. og jern. Tubal-Kain havde en søster ved navn Na’ama.

23Lemek sagde engang til sine koner:

„Ada og Silla, hør på mig,

lyt til, hvad jeg siger!

Jeg har dræbt en ung mand som hævn for et sår,

en dreng som hævn for en skramme.

24Hvis Kain skulle hævnes 7 gange,

så skal jeg hævnes 77 gange!”

Adam og Eva får sønnen Set

25Adam og Eva fik en søn mere, som de kaldte Set,4,25 Et ordspil mellem Set og „sætte i stedet”. for—som Eva sagde: „Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel, som Kain slog ihjel.” 26Set fik senere en søn, som han kaldte Enosh. På den tid begyndte man at påkalde og tilbede Gud som Herren over alle ting.

Священное Писание

Начало 4:1-26

Каин и Авель

1Адам познал Еву, свою жену, и она забеременела и родила Каина («приобретение»)4:1 О переводе имён и названий см. приложение VI.. Она сказала: «С помощью Вечного я приобрела человека». 2Потом она родила его брата Авеля.

Авель пас стада, а Каин обрабатывал землю. 3Через некоторое время Каин принёс в дар Вечному плоды земли, 4а Авель пожертвовал лучшие части4:4 Букв.: «жирные части». По Закону Таурата курдюк и жир с внутренностей жертвенных животных сжигались в качестве приношения Всевышнему (см. Лев. 3:3-5, 14-17; 7:3-5). первородных своего стада. Авель и его дар были угодны Вечному, 5но Каин и его дар не были угодны Ему. Каин разгневался, и лицо его потемнело от злости.

6Тогда Вечный сказал Каину:

– Почему ты сердишься? Почему твоё лицо потемнело? 7Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился грех: он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним.

8Каин сказал своему брату Авелю:

– Пойдём в поле.

Когда они были в поле, Каин накинулся на своего брата Авеля и убил его.

9Тогда Вечный сказал Каину:

– Где твой брат Авель?

– Не знаю, – ответил тот. – Разве я сторож моему брату?

10Вечный сказал:

– Что ты наделал? Кровь твоего брата взывает ко Мне из земли. 11Теперь ты проклят, изгнан с земли, которая впитала кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. 12Когда ты будешь трудиться на земле, она не станет больше плодоносить для тебя. Ты будешь на земле бесприютным скитальцем.

13Каин сказал Вечному:

– Моё наказание тяжелее, чем я могу вынести. 14Ныне Ты гонишь меня с лица земли, и я буду скрыт от Твоего присутствия: я буду на земле бесприютным скитальцем, и первый же встречный убьёт меня.

15Но Вечный сказал ему:

– Нет, если кто убьёт Каина, тот примет за это семикратное возмездие.

И Вечный сделал Каину метку, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.

16Каин ушёл от Вечного и жил в земле Нод («скитание»), к востоку от Эдема.

Потомки Каина

17Каин познал свою жену, и она забеременела и родила Еноха. В то время Каин строил город и назвал его по имени своего сына Еноха. 18У Еноха родился Ирад, у Ирада родился Мехиаил, у Мехиаила родился Метушаил, и у Метушаила родился Ламех.

19Ламех взял себе в жёны двух женщин: одну звали Ада, другую Цилла. 20Ада родила Иавала: он стал праотцем тех, кто живёт в шатрах и разводит скот. 21Его брата звали Иувал: он стал праотцем всех, кто играет на арфе и свирели. 22У Циллы тоже был сын, Тувал-Каин, который ковал все виды орудий из бронзы и железа4:22 Или: «который обучал всех, кто работал с бронзой и железом».. Сестрой Тувал-Каина была Наама.

23Ламех сказал своим жёнам:

– Ада и Цилла, послушайте меня,

жёны Ламеха, внимайте моим словам.

Я убил мужчину за то, что он ранил меня,

юношу – за то, что он ударил меня.

24Если за Каина отомстится в семь раз,

то за Ламеха в семьдесят семь раз.

Сиф и Енос

25Адам вновь познал жену свою, и она родила сына и назвала его Сиф («даровал»), говоря: «Всевышний даровал мне другое дитя вместо Авеля, которого убил Каин».

26У Сифа тоже был сын, и он назвал его Енос. В то время люди начали призывать имя Вечного.