Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 38:1-30

Juda og Tamar

1Omkring den tid rejste Juda hjemmefra og flyttede til Adullam, hvor han boede hos en mand ved navn Hira. 2Der mødte han en kana’anæisk pige—en datter af Shua—og giftede sig med hende. 3Snart blev hun gravid og fødte en søn, som hun kaldte Er. 4Senere blev hun igen gravid og fødte en søn, som hun kaldte Onan. 5Derefter fødte hun endnu en søn, som hun kaldte Shela. På det tidspunkt boede de i Kezib.

6Da Er var blevet voksen, fandt Juda en kone til ham. Hun hed Tamar. 7Men Er var en ond mand, og derfor lod Herren ham dø. 8Da sagde Juda til Ers bror Onan: „Gift dig med Tamar, og opfyld din forpligtelse til din afdøde bror, så han kan få en arving.”

9Men Onan vidste, at hans første barn med Tamar ikke ville blive regnet for hans eget. Så hver gang han gik i seng med hende, sørgede han for at spilde sin sæd på jorden. På den måde nægtede han at skaffe sin afdøde bror en arving. 10Det blev Herren vred over, og derfor lod han også Onan dø.

11Da sagde Juda til sin svigerdatter Tamar: „Rejs hjem til dine forældre og lev som enke, indtil min søn Shela bliver gammel nok til at gifte sig med dig.” Juda var nemlig bange for, at hans yngste søn også skulle dø ligesom de to andre, hvis han blev gift med hende. Så rejste Tamar hjem til sine forældre.

12Nogen tid efter døde Judas kone. Da sørgetiden var overstået, tog Juda og hans ven, adullamitten Hira, af sted til Timna for at overvåge fåreklipningen. 13Da Tamar hørte, at hendes svigerfar var på vej til fåreklipningen i Timna, 14lagde hun sit enketøj til side, hyllede sig i et slør, så det skjulte hendes ansigt og satte sig ved vejen, der førte ind til landsbyen Enajim på vej til Timna. Hun var nemlig godt klar over, at hun aldrig ville blive gift med Shela, som i mellemtiden var blevet voksen.

15Da Juda kom forbi og fik øje på hende, troede han, at hun var prostitueret, fordi hendes slør dækkede hele ansigtet. 16Han gik hen til hende og spurgte, om han måtte ligge med hende, uden at vide, at hun var hans svigerdatter.

„Hvor meget vil du give mig for det?” spurgte hun.

17„Jeg kan sende dig et gedekid,” svarede han.

„Hvad giver du mig i pant, så jeg kan være sikker på, at du sender det?” spurgte hun.

18„Hvad vil du have?” spurgte han tilbage.

„Giv mig dit segl og snoren, som det hænger i, og så den vandrestav, du har i hånden,” svarede hun. Så gav han hende tingene, og hun lå med ham og blev gravid. 19Bagefter gik hun hjem, tog sløret af og skiftede til sit enketøj.

20Juda bad nu sin ven, adullamitten Hira, om at bringe gedekiddet til hende og samtidig hente de ting tilbage, som han havde givet i pant, men Hira kunne ikke finde hende. 21Til sidst spurgte han nogle mænd i byen: „Hvor bor den prostituerede, som sad ved vejen uden for byen?”

„Der har aldrig været en prostitueret på det sted,” svarede de. 22Så vendte Hira tilbage til Juda og fortalte, at han ikke kunne finde pigen, og at mændene havde sagt, der ikke var nogen prostitueret der.

23„Så lad hende beholde sit pant,” sagde Juda. „Vi gjorde i hvert fald, hvad vi kunne. Hvis vi går tilbage igen, bliver vi da helt til grin.”

24Omkring tre måneder senere fik Juda at vide, at hans svigerdatter Tamar var blevet gravid som følge af prostitution.

„Tag hende uden for byen og brænd hende!” sagde Juda.

25Men da de førte hende ud til bålet, sendte hun følgende besked til sin svigerfar: „Det er ejeren af dette segl, denne snor og denne vandrestav, der har gjort mig gravid. Se godt efter! Genkender du pantet?”

26Juda måtte indrømme, at tingene tilhørte ham. Da tilstod han: „Hun har retten på sin side, for jeg opfyldte ikke mit løfte og gav hende ikke til min søn Shela.” Men han lå aldrig med hende igen.

27Da tidspunktet kom, hvor hun skulle føde, viste det sig, at det var tvillinger. 28Under presseveerne kom der en hånd frem, og jordemoderen bandt en rød snor om hånden for at markere, hvem der var kommet først. 29Men barnet trak hånden tilbage, og det var den anden, som blev født først. „Som han dog bryder igennem,” udbrød jordemoderen, og derfor gav man ham navnet Peretz.38,29 Det betyder: „gennembrud”. 30Bagefter blev drengen med den røde snor om håndleddet født. Han kom til at hedde Zerach.

New International Reader's Version

Genesis 38:1-30

Judah and Tamar

1At that time, Judah left his brothers. He went down to stay with a man named Hirah from the town of Adullam. 2There Judah met the daughter of a man from Canaan. His name was Shua. Judah married her and slept with her. 3She became pregnant and had a son. They named him Er. 4She became pregnant again and had another son. She named him Onan. 5She had still another son. She named him Shelah. He was born at Kezib.

6Judah got a wife for his oldest son Er. Her name was Tamar. 7But Judah’s oldest son Er was evil in the Lord’s eyes. So the Lord put him to death.

8Then Judah said to Onan, “Sleep with your brother’s wife. After all, you are her brother-in-law. So carry out your duty to her. Provide children for your brother.” 9But Onan knew that the children wouldn’t belong to him. So every time he slept with his brother’s wife, he spilled his semen on the ground. He did it so he wouldn’t provide children for his brother. 10What he did was evil in the Lord’s eyes. So the Lord put him to death also.

11Then Judah spoke to his daughter-in-law Tamar. He said, “Live as a widow in your father’s home. Wait there until my son Shelah grows up.” Judah was thinking, “Shelah might die too, just like his brothers.” So Tamar went to live in her father’s home.

12After a long time Judah’s wife died. She was the daughter of Shua. When Judah got over his sadness, he went up to Timnah. His friend Hirah from Adullam went with him. Men were clipping the wool from Judah’s sheep at Timnah.

13Tamar was told, “Your father-in-law is on his way to Timnah to clip the wool from his sheep.” 14So she took off her widow’s clothes. She covered her face with a veil so people wouldn’t know who she was. Then she sat down at the entrance to Enaim. Enaim is on the road to Timnah. Tamar knew that Shelah had grown up. But she hadn’t been given to him as his wife.

15Judah saw her. He thought she was a prostitute because she had covered her face with a veil. 16He didn’t realize that she was his daughter-in-law. He went over to her by the side of the road. He said, “Come. Let me sleep with you.”

“What will you give me to sleep with you?” she asked.

17“I’ll send you a young goat from my flock,” he said.

“Will you give me something that belongs to you?” she asked. “I’ll keep it until you send the goat.”

18He said, “What should I give you?”

“Give me your official seal and the string that it hangs from,” she answered. “And give me your walking stick.” So he gave them to her. Then he slept with her. And she became pregnant by him. 19After she left, she took off her veil. She put on her widow’s clothes again.

20Judah sent his friend Hirah with the young goat he had promised. He wanted to get back what he had given to the woman. But his friend Hirah couldn’t find her. 21He asked the men who lived at Enaim, “Where’s the temple prostitute? She used to sit beside the road here.”

“There hasn’t been any temple prostitute here,” they said.

22So Hirah went back to Judah. He said, “I couldn’t find her. Besides, the men who lived there didn’t know anything about her. They said, ‘There hasn’t been any temple prostitute here.’ ”

23Then Judah said, “Let her keep what she has. I don’t want people making fun of us. After all, I did send her this young goat. We can’t help it if you couldn’t find her.”

24About three months later people brought word to Judah. They said, “Your daughter-in-law Tamar is guilty of being a prostitute. Now she’s pregnant.”

Judah said, “Bring her out! Have her burned to death!”

25As Tamar was being brought out, she sent a message to her father-in-law. She said, “I am pregnant by the man who owns these.” She continued, “Do you recognize this seal and string and walking stick? Do you know who they belong to?”

26Judah recognized them. He said, “She’s a better person than I am. I should have given her to my son Shelah, but I didn’t.” Judah never slept with Tamar again.

27The time came for Tamar to have her baby. There were twin boys inside her. 28As the babies were being born, one of them stuck out his hand. So the woman helping Tamar took a bright red thread. The woman tied it on the baby’s wrist. She said, “This one came out first.” 29But he pulled his hand back, and his brother came out first instead. She said, “Just look at how you have forced your way out!” So he was called Perez. 30Then his brother, who had the red thread on his wrist, came out. So he was named Zerah.