Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 36:1-43

Esaus slægt

1Det følgende er Esaus historie, han som også blev kaldt Edom:

2Esau giftede sig med to kana’anæiske piger: Ada, en datter af hittitten Elon, og Oholibama, en datter af Ana og barnebarn af hivvitten Zibon. 3Han giftede sig også med sin kusine Basemat, en datter af Ishmael og søster til Nebajot. 4Esau og Ada fik en søn, der blev kaldt Elifaz. Esau og Basemat fik en søn, der blev kaldt Reuel. 5Esau og Oholibama fik tre sønner, der fik navnene Jeush, Jalam og Kora. Alle disse sønner blev født i Kana’ans land.

6Senere tog Esau sine koner, sine sønner, sine døtre, hele sin husstand og besætning og alt, hvad han havde samlet sig i Kana’ans land, og flyttede til et andet land af frygt for sin bror Jakob. 7Deres husdyr var jo også blevet alt for mange til, at de som fremmede kunne bo samme sted som de fastboende. Der var slet ikke græs nok. 8Esau slog sig derfor ned i Seirs bjergland.

9Her følger en liste over Esaus efterkommere, edomitterne, som bor i Seirs bjergland:

10-13Ada fødte som sagt Esau en søn, der fik navnet Elifaz, og han fik fem sønner: Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Elifaz havde også en kone, som hed Timna, og med hende fik han sønnen Amalek.

Esau og hans kone Basemat fik sønnen Reuel, og han fik fire sønner: Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

14Esaus kone Oholibama, en datter af Zibons søn Ana, fødte tre sønner: Jeush, Jalam og Kora.

15-16Esaus sønner og sønnesønner blev stamfædre for de forskellige stammer blandt Edoms folk. De stammer, der er kendt under navnene Teman, Omar, Zefo, Kenaz, Kora, Gatam og Amalek, nedstammer alle fra Elifaz, Esaus og Adas ældste søn.

17De stammer, der er kendt under navnene Nahat, Zerach, Shamma og Mizza, nedstammer alle fra Reuel, Esaus og Basemats søn.

18-19Desuden er der stammerne Jeush, Jalam og Kora, opkaldt efter de sønner, som Esau fik med sin kone Oholibama, Anas datter.

Edoms oprindelige indbyggere

20-21Her følger en liste med navnene på de stammer, som oprindeligt boede i Seirs land: Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer og Dishan. De er efterkommere af og har navn efter horitten Seirs sønner.

22Lotan, Seirs søn, havde følgende sønner: Hori og Hemam. Lotan havde også en søster ved navn Timna.

23Shobals sønner hed Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam.

24Zibons sønner hed Ajja og Ana. Det var Ana, som opdagede en varm kilde i ørkenen, dengang han vogtede sin fars æsler. 25Anas børn var sønnen Dishon og datteren Oholibama. 26Dishons sønner hed Hemdan, Eshban, Jitran og Keran.

27Etzers sønner hed Bilhan, Za’avan og Akan.

28Dishans sønner hed Utz og Aran.

29-30Horitternes stammer i Seirs land hed altså: Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer og Dishan.

De oprindelige konger i Seirs land

31-39Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn, fra byen Dinhaba. Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

40Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 41Oholibama, Ela, Pinon, 42Kenaz, Teman, Mibzar, 43Magdiel og Iram. Det område, som hver enkelt slægt boede i, overtog efterhånden slægtens navn.

Hindi Contemporary Version

उत्पत्ति 36:1-43

एसाव के वंशज

1एसाव (अर्थात एदोम) के वंशज इस प्रकार है.

2एसाव ने कनान देश की ही कन्याओं से विवाह कर लिया. हित्ती एलोन की पुत्री अदाह, अनाह की पुत्री तथा हिव्वी ज़िबेओन की पौत्री ओहोलिबामाह थे; 3इसके अलावा उन्होंने इशमाएल की पुत्री नेबाइयोथ की बहन बसेमाथ से भी विवाह किया था.

4एसाव से अदाह ने एलिफाज़ को जन्म दिया तथा बसेमाथ ने रियुएल को जन्म दिया, 5ओहोलिबामाह ने योउश, यालम तथा कोराह को जन्म दिया. कनान देश में एसाव के ये ही पुत्र उत्पन्न हुए.

6इसके बाद एसाव अपनी पत्नियों, पुत्र-पुत्रियों, अपने संपूर्ण घर-परिवार, अपने पशु, तथा अपनी समस्त संपत्ति को लेकर, जो उसने कनान देश में पाई थी, अपने भाई याकोब से दूर देश में जाकर रहा. 7उन दोनों की संपत्ति इतनी अधिक थी कि दोनों का एक साथ रहना मुश्किल था; वह भूमि दोनों परिवारों के पोषण के लिए काफ़ी बड़ी नहीं थी. उनके पास अत्यधिक पशु थे. 8इसलिये एसाव सेईर के पर्वतीय क्षेत्र में रहने लगे. एसाव (तथा एदोम) एक ही नाम है.

एसाव के वंशज

9सेईर के पर्वतीय क्षेत्र में बसे हुए एदोमियों के वंश एसाव की पीढ़ियां इस प्रकार है.

10एसाव के पुत्र थे:

एसाव की पत्नी अदाह से जन्मे एलिफाज़, एसाव की पत्नी बसेमाथ का पुत्र रियुएल.

11एलिफाज़ के पुत्र:

तेमान, ओमर, ज़ेफो, गाताम तथा केनाज़ थे. 12एसाव के पुत्र एलिफाज़ के दासी का नाम तिम्ना था, जिसने एलिफाज़ से अमालेक को जन्म दिया. ये एसाव की पत्नी अदाह की संतान हैं.

13रियुएल के पुत्र थे:

नाहाथ, ज़ेराह, शम्माह तथा मिज्जाह. ये एसाव की पत्नी बसेमाथ द्वारा उत्पन्न हुए थे.

14अनाह की पुत्री, ज़िबेओन की पौत्री, एसाव की पत्नी ओहोलिबामाह के पुत्र

योउश, यालम तथा कोराह थे.

15एसाव के पुत्रों में प्रमुख ये थे:

एसाव के बड़े बेटे एलिफाज़ के पुत्र:

तेमान, ओमर, ज़ेफो, केनाज़, 16कोरह, गाताम, अमालेक. एदोम देश में एलिफाज़ के ये पुत्र थे, ये सभी अदाह वंश के थे.

17एसाव के पुत्र रियुएल के पुत्र:

नाहाथ, ज़ेराह, शम्माह, मिज्जाह. ये वे प्रधान हैं, जो एदोम देश में रियुएल द्वारा जन्मे थे—ये वे हैं, जो एसाव की पत्नी बसेमाथ से उत्पन्न हुए थे.

18एसाव की पत्नी ओहोलिबामाह के पुत्र है:

योउश, यालम, कोराह. ये एसाव की पत्नी अनाह की पुत्री ओहोलिबामाह के द्वारा जन्मे हैं.

19ये एसाव (अर्थात एदोम) के पुत्र तथा उनके प्रधान हैं.

20ये उस देश के होरी सेईर के पुत्र है:

लोतन, शोबल, ज़िबेओन, अनाह, 21दिशोन, एज़र तथा दिशान. ये सभी एदोम देश के वे प्रधान हैं. जो होरियों के वंश के सेईर के पुत्र हैं.

22लोतन के पुत्र:

होरी तथा हेमम, तथा तिम्ना लोतन की बहन थी.

23शोबल के पुत्र थे:

अलवान, मानाहाथ, एबल, शेफो तथा ओनम थे.

24ज़िबेओन के पुत्र ये है

अइयाह तथा अनाह (यह वही अनाह है, जिसने निर्जन देश में, अपने पिता ज़िबेओन के गधों को चराते हुए गर्म पानी के झरने की खोज की थी.)

25अनाह की संतान है:

दिशोन तथा ओहोलिबामाह, जो अनाह की पुत्री थी.

26दिशोन के पुत्र:

हेमदान, एशबान, इथरान तथा चेरन.

27एज़र के पुत्र:

बिलहान, त्सावन और आकन.

28दिशान के पुत्र:

उज और अरान.

29वे प्रधान, जो होरियों वंश के, ये है

लोतन, शोबल, ज़िबेओन, अनाह, 30दिशोन, एज़र तथा दिशान.

सेईर देश में होरी जाति के लोग प्रधान बने.

31तब तक इस्राएल वंश पर किसी राजा ने शासन नहीं किया था, जब एदोम देश बेओर का:

32पुत्र बेला का शासन था तथा उसके द्वारा शासित नगर का नाम दिनहाबाह था.

33बेला के मरने के बाद, उसके स्थान पर बोज़राहवासी ज़ेराह का पुत्र योबाब राजा बना.

34योबाब के मरने के बाद, उसके स्थान पर तेमानियों के देश का व्यक्ति हुशम राजा बना.

35हुशम के मरने के बाद, उसके स्थान पर बेदद के पुत्र हदद राजा बना. उसने मोआब देश में मिदियनी सेना को हरा दिया. उसके द्वारा शासित नगर का नाम था आविथ.

36हदद के मरने के बाद, उसके स्थान पर मसरेकाह का सामलाह राजा बना.

37सामलाह के मरने के बाद, फरात नदी पर बसे रेहोबोथ का निवासी शाऊल उनके स्थान पर राजा बना.

38शाऊल के मरने के बाद, उसके स्थान पर अखबोर का पुत्र बाल-हनन राजा बना.

39अखबोर का पुत्र बाल-हनन के मरने के बाद, उसके स्थान पर हादार राजा बना. उस नगर का नाम पाऊ था तथा उसकी पत्नी का नाम मेहेताबेल था, जो मातरेद की पुत्री, और मातरेद मेत्साहब की पुत्री थी.

40एसाव के वंश में जो प्रधान थे उनके नाम:

तिम्ना, अलवाह, यथेथ,

41ओहोलिबामाह, एलाह, पिनोन,

42केनाज़, तेमान, मिबज़ार,

43मगदिएल, इराम.

ये सभी एदोम देश के प्रधान हुए.

अर्थात एसाव जो एदोमियों का कुलपिता था, हर एक परिवार एक प्रदेश में रहा, जिस प्रदेश का नाम भी वही था जो उनका पारिवारिक नाम था.