Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 35:1-29

Jakob vender tilbage til Betel

1Derpå sagde Gud til Jakob: „Nu skal du tage videre til Betel og slå lejr der. Du skal bygge et alter og tilbede mig der, for jeg er den Gud, som viste sig for dig, dengang du var på flugt fra din bror, Esau.”

2Med det samme gav Jakob besked til sin familie og hele sin husstand: „Tilintetgør alle jeres afgudsfigurer, vask jer grundigt og skift tøj. 3Vi tager til Betel, og der vil jeg rejse et alter for den Gud, som hørte min bøn, da jeg var i vanskeligheder—den Gud, som også var med mig på min lange rejse.” 4Så gav de Jakob alle deres afguder og øreringe, og han begravede det hele under det store egetræ udenfor byen Sikem.

5Derefter brød de op og begav sig på vej. Gud gjorde indbyggerne i alle de omkringliggende byer rædselsslagne, så de ikke forfulgte dem. 6Jakob og hans folk ankom nu til Luz, det senere Betel, i Kana’an. 7Der byggede Jakob et alter og kaldte det El-Betel,35,7 Det betyder: „Betels Gud” eller „Guds mægtige hus”. for det var der, Gud havde vist sig for ham, dengang han flygtede fra sin bror.

8Kort tid efter døde Rebekkas gamle barnepige, Debora, og hun blev begravet under egetræet i dalen neden for Betel. Siden den tid kaldte man træet „Grædeegen”.

9Gud havde nu vist sig for Jakob to gange, den anden gang, da han var på vej hjem fra Paddan-Aram. Dengang havde Gud velsignet ham 10og sagt: „Dit navn er godt nok Jakob. Men det skal du ikke længere kaldes. Du skal hedde Israel!” Det var altså dengang, Jakob fik navnet Israel.35,10 1.Mos. 32,28.

11Her i Betel viste Gud sig igen for Jakob og gentog sit tidligere løfte:35,11 1.Mos. 28,13-14. „Jeg er Gud den almægtige! Du skal få mange efterkommere og blive stamfar til et stort folk, ja mange folkeslag. Nogle af dine efterkommere vil blive konger. 12Det løfte om land, som jeg gav til Abraham og Isak, giver jeg også til dig og dine efterkommere.” 13Så steg Gud op fra det sted, hvor han havde talt til Jakob. 14Jakob havde rejst en mindesten på dette sted, hvor Gud nu igen havde vist sig for ham, og som et drikoffer til Gud hældte han vin ud over mindestenen og salvede den med olivenolie. 15Grunden til, at Jakob kaldte stedet Betel,35,15 Det betyder: „Guds hus”. var, at Gud havde mødt ham der og talt til ham.35,15 Kronologien i denne beretning er uklar, da hebraisk fortællestil ikke lægger vægt på kronologi, men ofte bruger gentagelser.

Jakob mister Rakel

16Jakob og hans familie forlod nu Betel og rejste videre mod Efrat, det senere Betlehem. På vejen dertil fik Rakel stærke fødselsveer. 17Under den meget vanskelige fødsel sagde jordemoderen: „Du skal ikke være bange, du har fået endnu en søn.” 18Rakel overlevede dog ikke fødslen, men lige inden hun døde, gav hun ham navnet Benoni.35,18 Det betyder: „sorgens søn”. Det navn ændrede Jakob til Benjamin.35,18 Det betyder: „højre hånds søn”, dvs. „yndlingssøn”.

19Da Rakel var død, blev hun begravet ved vejen til Betlehem, som dengang hed Efrat. 20Jakob rejste en mindesten på graven, og den står der den dag i dag.

21Så fortsatte Jakob sin rejse og slog lejr på den anden side af Migdal-Eder. 22Det var, mens de opholdt sig der, at Ruben gik i seng med sin fars slavehustru, Bilha, og Jakob fik det at vide.

Her følger navnene på Jakobs 12 sønner. 23Hans sønner med Lea var: Ruben (den førstefødte), Simeon, Levi, Juda, Issakar og Zebulon. 24Hans sønner med Rakel var: Josef og Benjamin. 25Hans sønner med Bilha, Rakels tjenestepige, var: Dan og Naftali. 26Hans sønner med Zilpa, Leas tjenestepige, var: Gad og Asher. Disse sønner fik han under sin landflygtighed i Paddan-Aram.

27Omsider nåede Jakob frem til sin far, Isak, i Mamre, tæt ved Kirjat-Arba, som nu hedder Hebron, hvor også Abraham havde boet. 28-29Isak døde kort tid efter i en alder af 180 år, meget gammel og mæt af dage. Hans sønner, Esau og Jakob, begravede ham.

New Russian Translation

Бытие 35:1-29

Иаков возвращается в Вефиль

1Бог сказал Иакову:

– Поднимись в Вефиль, поселись там и построй там жертвенник Богу, Который явился тебе, когда ты бежал от своего брата Исава.

2Иаков сказал своим домашним и всем, кто был с ним:

– Избавьтесь от чужих богов, которые у вас с собой, очиститесь и переоденьтесь. 3Потом соберитесь в дорогу, и мы отправимся в Вефиль, где я построю жертвенник Богу, Который ответил мне в день бедствия и был со мной, куда бы я ни шел.

4Они отдали Иакову всех чужих богов, которые у них были, и серьги из ушей35:4 По-видимому, языческие амулеты, которые носили для защиты от злых духов., и Иаков закопал их под дубом в Шехеме. 5Потом они отправились в путь, и ужас Божий объял все города вокруг них, так что никто не преследовал детей Иакова.

6Иаков и все, кто был с ним, пришли в Луз (то есть Вефиль) в земле Ханаана. 7Там он построил жертвенник и назвал то место «Бог Вефиля», потому что там Бог открылся ему, когда он бежал от своего брата.

8Девора, кормилица Ревекки, умерла и была похоронена под дубом близ Вефиля. Поэтому он был назван «Дуб Плача»35:8 Евр.: «Аллон бахут»..

9Когда Иаков вернулся из Паддан-Арама, Бог вновь явился ему и благословил его. 10Бог сказал ему:

– Твое имя Иаков35:10 Народная этимология наделила это имя значением «он держится за пятку» (образное выражение, означавшее «он обманывает»)., но отныне ты не будешь называться Иаковом. Имя тебе будет – «Израиль»35:10 По звучанию это имя напоминает «он борется с Богом» или: «Бог борется»..

Так Он назвал его Израилем.

11Бог сказал ему:

– Я – Бог Всемогущий35:11 Евр.: «Эль-Шаддай»., плодись и умножайся. Народ и множество народов, произойдут от тебя, и цари произойдут от твоих чресел. 12Землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я отдаю тебе и отдам ее твоим потомкам.

13И Бог поднялся от него там, где Он говорил с ним.

14Иаков поставил каменный столб на том месте, где Бог говорил с ним, и возлил на него вино как жертву возлияния и масло. 15Иаков назвал место, где Бог говорил с ним, Вефиль35:15 Евр.: «Бейт-Эль» – означает «дом Бога»..

Смерть Рахили и Исаака

16Они покинули Вефиль и были уже недалеко от Ефрафы, когда Рахиль начала рожать, и роды были очень трудные. 17Она сильно мучилась при родах, и женщина, принимавшая роды, сказала ей:

– Не бойся – у тебя будет еще один сын.

18Когда Рахиль испускала дух, умирая, она назвала сына Бен-Они35:18 По-еврейски это имя означает «сын моей скорби»., но отец назвал его Вениамин35:18 Евр.: «Бинь-Ямин». По-еврейски это имя означает «сын моей правой руки» и «сын юга»..

19Рахиль умерла и была похоронена на пути в Ефрафу (то есть Вифлеем). 20Над ее могилой Иаков поставил памятный камень; это тот камень, что стоит над могилой Рахили до сего дня.

21Израиль продолжал путь и поставил шатер за Мигдал-Едером. 22Когда Израиль жил в той земле, Рувим лег с наложницей отца Валлой, и Израиль узнал об этом.

Сыновья Иакова

(1 Пар. 2:1-2)

У Иакова было двенадцать сыновей:

23От Лии:

Рувим, первенец Иакова, Симеон, Левий, Иуда,

Иссахар и Завулон.

24От Рахили:

Иосиф и Вениамин.

25От Рахилиной служанки Валлы:

Дан и Неффалим.

26От Лииной служанки Зелфы:

Гад и Асир.

Вот сыновья Иакова, рожденные ему в Паддан-Араме.

Возвращение Иакова к отцу и смерть Исаака

27Иаков пришел к своему отцу Исааку в Мамре, что рядом с Кирьят-Арбой (то есть Хевроном), где жили пришельцами Авраам и Исаак. 28Всего дней жизни Исаака было сто восемьдесят лет; 29Исаак испустил дух, умер и отошел к своим предкам, старым и насытившимся жизнью. Его сыновья Исав и Иаков похоронили его.