Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 3:1-24

Hvordan menneskets ulydighed begynder

1Slangen var den mest listige af alle de dyr, Gud havde skabt. Den kom til kvinden og sagde: „Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af frugten fra noget som helst træ i haven?” 2„Nej, vi må da gerne spise frugt fra træerne i haven!” svarede kvinden. 3„Det er kun frugten fra træet midt i haven, vi ikke må spise. Gud sagde, at hvis vi spiser af den, eller bare rører den, så dør vi!” 4„I dør da ikke,” hvislede slangen. 5„Men Gud ved, at i samme øjeblik I spiser den frugt, bliver jeres øjne åbnet for ting, I ikke før har set, og I bliver som Gud med evne til at skelne mellem godt og ondt.”

6Kvinden lagde nu mærke til, hvor dejlig frugten så ud, lige til at spise og få forstand af. Hun plukkede en frugt og spiste af den. Derefter gav hun en til sin mand, som også var der, og han spiste af den. 7Straks lagde de mærke til, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om sig.

8Henimod aften, da luften blev kølig, hørte Adam og kvinden, at Gud kom gående i haven, og de gemte sig inde mellem træerne. 9Gud kaldte: „Adam, hvor er du?” 10Adam svarede: „Jeg hørte dig komme, og så blev jeg bange, fordi jeg var nøgen. Derfor gemte jeg mig.” 11„Hvem fortalte dig, at du var nøgen?” spurgte Gud. „Du har vel ikke spist frugt fra det træ, jeg sagde, du ikke måtte spise af?” 12„Det var kvinden, som du satte ved min side, der gav mig den,” indvendte Adam, „og så spiste jeg.”

13Så vendte Gud sig til kvinden: „Hvor kunne du gøre det?” udbrød han. „Det var slangen, der lokkede mig til det,” forsvarede hun sig, „og så spiste jeg.”

Konsekvensen af ulydighed

14Nu talte Gud til slangen: „Som straf for det, du har gjort, skal du være den mest forbandede af alle jordens dyr! Så længe du lever, skal du krybe på din bug og æde støv! 15Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, og mellem dit afkom og hendes afkom.3,15 Det hebraiske ord for „afkom” kan forstås enten som hele slægten eller som en enkelt efterkommer. Det er sikkert en profetisk hentydning til den frelser, der engang skulle komme—Messias. Jf. 1.Mos. 22,18. Du skal hugge ham i hælen, men han skal knuse dit hoved!”

16Derpå sagde Gud til kvinden: „Jeg vil forstærke ubehaget ved din graviditet og smerten ved at føde børn. Du vil gerne have magt over3,16 Eller: „Du vil længes efter”. Mere ordret: „Du vil række ud efter”. Fortolkningen i teksten bygger på, at den samme konstruktion på hebraisk findes i 1.Mos. 4,7. din mand, men du skal underordne dig under ham.3,16 Mere ordret: „han skal regere over dig.” En anden mulig oversættelse er: „du vil søge at få magten over ham, men han er ansvarlig for dig/er sat over dig.”

17Til Adam sagde Gud: „Fordi du adlød din kone og spiste af frugten, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, er du nu skyld i, at jorden bliver forbandet. Hele dit liv må du møjsommeligt slide for at skaffe dig føden. 18Nu må du leve af, hvad du kan dyrke på marken, hvor der også vil vokse tjørn og tidsler. 19Du kommer til at arbejde hårdt for føden, indtil du dør og bliver lagt i jorden, hvoraf du er formet. For af jord er du kommet, og til jord skal du blive.”

20Adam kaldte sin kone Eva3,20 Navnet Eva på hebraisk minder om et ord, der betyder „livgiver”., for hun blev hele menneskeslægtens mor. 21Derpå lavede Gud skindtøj til Adam og hans kone.

22Så sagde Gud: „Nu da menneskene er blevet som os i den forstand, at de kender både det gode og det onde, skal de ikke også spise frugten fra livets træ og leve evigt.” 23Derfor bortviste Gud dem fra Edens have og satte dem til at dyrke den jord, hvoraf de var taget. 24Han drev dem ud og satte keruber3,24 Keruber er engle, der ofte fungerer som vagtposter. I modsætning til andre engle har de vinger. øst for Edens have til at bevogte vejen til livets træ med glimtende og hvirvlende flammesværd.

New Russian Translation

Бытие 3:1-24

Начало греха

1Из всех диких зверей, которых создал Господь Бог, самым хитрым был змей. Он спросил женщину:

– Правда ли Бог сказал: «Не ешьте ни с какого дерева в саду»?

2Женщина ответила змею:

– Мы можем есть плоды с деревьев сада, 3но Бог сказал: «Не ешьте плодов с дерева, которое посередине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете».

4– Нет, вы не умрете, – сказал змей женщине. 5– Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог3:5 Или: «как боги»., познав добро и зло3:5 Или: «узнав все», также в ст. 3:22..

6Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно, как источник мудрости; и она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его. 7Их глаза открылись, и они поняли, что наги; тогда они сшили себе повязки из листьев инжира.

8Подул ветерок3:8 Букв.: «В ветре дня». Это выражение указывает на вечернюю прохладу. Однако слово, стоящее в тексте оригинала, переводится и как ветер, и как дух, и потому оно здесь также говорит о приближении Бога., и они услышали, как Господь Бог ходит3:8 Они услышали, как Господь Бог ходит – или: «Они услышали голос Господа Бога, ходящего, … ». по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада, 9но Господь Бог воззвал к Адаму:

– Где ты?

10Адам ответил:

– Я услышал Тебя3:10 Я услышал Тебя – или: «Я услышал Твой голос». в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался.

11Он спросил:

– Кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел плоды дерева, с которого Я запретил тебе есть?

12Адам ответил:

– Женщина, которую Ты дал мне, чтобы она была со мной, – это она дала мне плод с того дерева, и я съел его.

13Тогда Господь Бог сказал женщине:

– Что же ты сделала?

Женщина ответила:

– Змей обманул меня, вот я и ела.

14Тогда Господь Бог сказал змею:

– За то, что ты сделал это,

проклят ты больше любого скота

и всех диких зверей!

Ты будешь ползать на брюхе,

ты будешь есть прах

во все дни твоей жизни.

15Я положу вражду

между тобой и женщиной

и между твоим потомком и ее потомком3:15 Еврейский термин «семя» – ключевой термин в Ветхом Завете. Он имеет форму единственного числа, но может указывать как на одного потомка человека, так и на все его потомство в целом. Весьма вероятно, что в большинстве случаев эта двусмысленность применялась намеренно. В данном переводе этот термин либо переводится буквально как «семя», либо как «потомок», «потомки» или «потомство» в зависимости от текстуального и богословского контекста.:

он будет поражать тебя в голову,

а ты будешь жалить его в пяту3:15 Эти слова служат пророчеством об Иисусе Христе (см. Гал. 4:4; 1 Ин. 3:8)..

16А женщине Он сказал:

– Я мучительной сделаю беременность твою:

в страдании ты будешь рожать детей.

Ты будешь желать мужа,

и он будет властвовать над тобою.

17Адаму же Он сказал:

– Так как ты послушался жены и съел плод с дерева,

о котором Я велел тебе: «Не ешь от него»,

проклята из-за тебя земля:

в тяжком труде ты будешь питаться от нее

во все дни твоей жизни.

18Она произрастит тебе колючки и сорняки,

ты будешь питаться полевыми злаками.

19В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб,

пока не вернешься в землю,

из которой был взят;

потому что ты – прах,

и в прах ты вернешься.

20Адам назвал свою жену Ева3:20 Возможное значение этого имени (евр.: «Хавва»): «жизнь»., потому что она стала матерью всех живущих.

21Господь Бог сделал одежды из кожи и одел в них Адама и его жену. 22Потом Господь Бог сказал:

– Познав добро и зло, человек стал теперь как один из Нас. Нельзя, чтобы он протянул руку, и, сорвав плод также и с дерева жизни, съел его и стал жить вечно.

23И Господь Бог изгнал его из сада Эдем, чтобы он трудился на земле, из которой был взят. 24Изгнав человека, Он поставил на востоке от сада3:24 Или: «перед садом». Эдем херувимов3:24 Херувим – один из высших ангельских чинов. и вращающийся пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни.