Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 23:1-20

Abraham køber jord i Kana’an

1Sara blev 127 år gammel. 2Hun døde i Kirjat-Arba, det vil sige Hebron, i Kana’ans land, og Abraham græd og sørgede over hendes død. 3Da han havde rejst sig fra hendes dødsleje, sagde han til de ledende mænd blandt hittitterne: 4„Jeg bor jo her hos jer som fremmed, men jeg vil gerne have et sted, hvor jeg kan begrave min kone.” 5-6„Vi har stor respekt for dig,” svarede de, „for du er en rig og mægtig mand. Begrav du blot din kone i et af vores bedste gravsteder. Ingen af os vil nægte dig en gravplads.”

7Da bøjede Abraham sig ærbødigt ned for dem 8og sagde: „Hvis I kan acceptere, at jeg steder min kone til hvile i jeres land, vil jeg bede jer om at lægge et godt ord ind for mig hos Efron, Sohars søn. 9Jeg ønsker at købe Makpela-klippehulen for enden af hans mark. Jeg vil betale den pris han forlanger, og I skal være vidner til vores handel.”

10Efron, der indtil nu havde siddet tavs blandt de øvrige hittitter, svarede Abraham, så alle de andre ledere, som sad der ved byporten, kunne høre det: 11„Nej, hør nu her, min herre, jeg vil da forære dig klippehulen—og marken med! De omkringsiddende her skal være vidner på, at jeg giver dig det hele i dag. Gå blot hen og begrav din kone.”

12Igen bøjede Abraham sig for landets ledende mænd, 13og i alles påhør sagde han til Efron: „Nej, hør her. Jeg vil betale fuld pris for marken! Tag venligst imod mit tilbud, så jeg kan gå hen og begrave den døde.”

14-15„Nej, hør nu på mig, min herre,” svarede Efron. „En mark til en værdi af 400 sølvstykker—hvad er det mellem venner? Gå du bare hen og begrav den døde.”

16Abraham forstod hentydningen og betalte Efron den pris, han havde nævnt i de andres påhør—400 sølvstykker efter standardvægt. 17Således blev Abraham ejer af Efrons mark i Makpela ved Mamres lund samt klippehulen og alle træerne på marken. 18Handelen blev afsluttet og bevidnet af alle de ledende hittitter.

19Så begravede Abraham sin kone, Sara, i klippehulen på Makpela-marken ved Mamres lund, i Hebron i Kana’ans land. 20Fra da af ejede Abraham marken med klippehulen som gravsted for sin slægt.

New Russian Translation

Бытие 23:1-20

Авраам покупает участок земли для погребения Сарры

1Сарра прожила сто двадцать семь лет – это годы жизни Сарры. 2Она умерла в Кирьят-Арбе (то есть Хевроне), в земле Ханаана, и Авраам пришел горевать по Сарре и оплакивать ее.

3Потом Авраам отошел от тела покойной жены и обратился к хеттам23:3 Или: «к сыновьям Хета»; также в ст. 5, 7, 10, 16, 18 и 20.. Он сказал:

4– Я среди вас пришелец и странник. Продайте мне в собственность место для погребения, чтобы я мог похоронить умершую.

5Хетты ответили Аврааму:

6– Господин, послушай, ты – могучий вождь среди нас. Похорони умершую в лучшем из наших погребальных мест. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте, чтобы похоронить умершую.

7Тогда Авраам встал и поклонился людям той земли, хеттам. 8Он сказал им:

– Если вы не против, чтобы я похоронил умершую, то послушайте меня и попросите за меня Эфрона, сына Цохара, 9чтобы он продал мне пещеру Махпелу, которая принадлежит ему и находится на краю его поля. Пусть продаст ее мне за полную цену как место для погребения среди вас.

10Хетт Эфрон сидел среди своего народа и ответил Аврааму при всех хеттах, которые пришли к воротам его города23:10 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства.. 11Он сказал:

– Нет, господин мой, послушай меня. Я отдаю23:11 Или: «продаю». тебе поле и отдаю тебе пещеру, которая на нем. Я отдаю тебе это в присутствии моего народа. Хорони свою умершую.

12Авраам вновь поклонился людям той земли 13и сказал Эфрону при них:

– Выслушай же и ты меня. Я уплачу цену поля. Прими ее от меня, чтобы я мог похоронить там умершую.

14Эфрон ответил Аврааму:

15– Послушай меня, господин мой: земля ценой в четыреста шекелей серебра23:15 Около 4,5 кг. – разве это много для тебя или для меня? Хорони свою умершую.

16Авраам согласился с условиями Эфрона и отвесил ему цену поля, названную при хеттах: четыреста шекелей серебра, по мере, принятой у купцов.

17Так поле Эфрона в Махпеле рядом с Мамре – и поле, и пещера на нем, и все деревья в границах поля – перешли 18в собственность Аврааму в присутствии всех хеттов, которые пришли к городским воротам. 19После этого Авраам похоронил свою жену Сарру в пещере на поле Махпела рядом с Мамре (что в Хевроне), в земле Ханаана. 20И поле, и пещера на нем перешли от хеттов в собственность Аврааму как место для погребения.