Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 23:1-20

Abraham køber jord i Kana’an

1Sara blev 127 år gammel. 2Hun døde i Kirjat-Arba, det vil sige Hebron, i Kana’ans land, og Abraham græd og sørgede over hendes død. 3Da han havde rejst sig fra hendes dødsleje, sagde han til de ledende mænd blandt hittitterne: 4„Jeg bor jo her hos jer som fremmed, men jeg vil gerne have et sted, hvor jeg kan begrave min kone.” 5-6„Vi har stor respekt for dig,” svarede de, „for du er en rig og mægtig mand. Begrav du blot din kone i et af vores bedste gravsteder. Ingen af os vil nægte dig en gravplads.”

7Da bøjede Abraham sig ærbødigt ned for dem 8og sagde: „Hvis I kan acceptere, at jeg steder min kone til hvile i jeres land, vil jeg bede jer om at lægge et godt ord ind for mig hos Efron, Sohars søn. 9Jeg ønsker at købe Makpela-klippehulen for enden af hans mark. Jeg vil betale den pris han forlanger, og I skal være vidner til vores handel.”

10Efron, der indtil nu havde siddet tavs blandt de øvrige hittitter, svarede Abraham, så alle de andre ledere, som sad der ved byporten, kunne høre det: 11„Nej, hør nu her, min herre, jeg vil da forære dig klippehulen—og marken med! De omkringsiddende her skal være vidner på, at jeg giver dig det hele i dag. Gå blot hen og begrav din kone.”

12Igen bøjede Abraham sig for landets ledende mænd, 13og i alles påhør sagde han til Efron: „Nej, hør her. Jeg vil betale fuld pris for marken! Tag venligst imod mit tilbud, så jeg kan gå hen og begrave den døde.”

14-15„Nej, hør nu på mig, min herre,” svarede Efron. „En mark til en værdi af 400 sølvstykker—hvad er det mellem venner? Gå du bare hen og begrav den døde.”

16Abraham forstod hentydningen og betalte Efron den pris, han havde nævnt i de andres påhør—400 sølvstykker efter standardvægt. 17Således blev Abraham ejer af Efrons mark i Makpela ved Mamres lund samt klippehulen og alle træerne på marken. 18Handelen blev afsluttet og bevidnet af alle de ledende hittitter.

19Så begravede Abraham sin kone, Sara, i klippehulen på Makpela-marken ved Mamres lund, i Hebron i Kana’ans land. 20Fra da af ejede Abraham marken med klippehulen som gravsted for sin slægt.

New International Reader's Version

Genesis 23:1-20

Sarah Dies

1Sarah lived to be 127 years old. 2She died at Kiriath Arba. Kiriath Arba is also called Hebron. It’s in the land of Canaan. Sarah’s death made Abraham very sad. He went to the place where her body was lying. There he wept over her.

3Then Abraham got up from beside his wife’s body. He said to the Hittites, 4“I’m an outsider. I’m a stranger among you. Sell me some property where I can bury those in my family who die. Then I can bury my wife.”

5The Hittites replied to Abraham, 6“Sir, listen to us. You are a mighty prince among us. Bury your wife in the best place we have to bury our dead. None of us will refuse to sell you a place to bury her.”

7Then Abraham bowed down in front of the Hittites, the people of the land. 8He said to them, “If you are willing to let me bury my wife, then listen to me. Speak to Zohar’s son Ephron for me. 9Ask him to sell me the cave of Machpelah. It belongs to him and is at the end of his field. Ask him to sell it to me for the full price. I want it as a place to bury my dead wife among you.”

10Ephron the Hittite was sitting there among his people. He replied to Abraham. All of the Hittites who had come to the gate of his city heard him. 11“No, sir,” Ephron said. “Listen to me. I will give you the field. I’ll also give you the cave that’s in the field. I will give it to you in front of my people. Bury your wife.”

12Again Abraham bowed down in front of the people of the land. 13He spoke to Ephron so they could hear him. He said, “Please listen to me. I’ll pay the price of the field. Accept it from me. Then I can bury my wife there.”

14Ephron answered Abraham, 15“Sir, listen to me. The land is worth ten pounds of silver. But what’s that between the two of us? Bury your wife.”

16Abraham agreed to Ephron’s offer. He weighed out for Ephron the price he had named. The Hittites there had heard the amount. The price was ten pounds of silver. Abraham measured it by the weights that were used by merchants.

17So Ephron sold his field to Abraham. The field was in Machpelah near Mamre. Abraham bought the field and the cave that was in it. He also bought all the trees that were inside the borders of the field. Everything was sold 18to Abraham as his property. He bought it in front of all the Hittites who had come to the gate of the city. 19Then Abraham buried his wife Sarah. He buried her in the cave in the field of Machpelah near Mamre in the land of Canaan. Mamre is at Hebron. 20So the field and the cave that was in it were sold to Abraham by the Hittites. The property became a place to bury those who died in his family.