Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 17:1-27

Pagten med Abraham

1Da Abram var 99 år gammel, viste Herren sig for ham og sagde: „Jeg er den almægtige Gud! Adlyd mig og gør, hvad der er rigtigt. 2Jeg opretter en pagt med dig. Jeg lover dig, at dine efterkommere skal blive umådelig talrige.”

3Abram bøjede sig med ansigtet mod jorden i ærefrygt, og Gud fortsatte: 4„Dette er mit pagtsløfte til dig: Du skal blive far til mange folkeslag. 5Jeg vil også give dig et andet navn. Du skal ikke længere hedde Abram, men Abraham17,5 „Abram” betyder „ophøjet fader”. „Abraham” betyder „far til mange”. , for du skal blive far til mange folkeslag. 6Mange folk vil se dig som deres far, og konger skal nedstamme fra dig. 7Denne pagt skal fortsætte fra slægt til slægt—til evig tid. Jeg vil altid være din Gud og dine efterkommeres Gud. 8Dette Kana’ans land, hvor du nu bor som fremmed, giver jeg til dig og dine efterkommere for evigt, og jeg vil være deres Gud. 9Men du skal holde din del af pagten. Det gælder både dig og dine efterkommere fra slægt til slægt: 10-13Alle mænd og drenge iblandt jer skal omskæres. Det skal være tegnet på, at I vil holde pagten. I skal omskære alle drenge på den ottende dag efter fødslen; det gælder også slaver, der hører til jeres husstand. Det skal være tegnet på pagten mellem os til evig tid. 14Enhver, som ikke bliver omskåret, skal udelukkes fra folket, for han har brudt min pagt.”

15Og Gud tilføjede: „Hvad din kone Saraj angår, skal du ikke længere kalde hende Saraj. Fra nu af skal du kalde hende Sara.17,15 Det betyder: „prinsesse”. 16Jeg vil velsigne hende og give dig et barn med hende. Hun skal blive stammor til mange folk—selv konger skal nedstamme fra hende.”

17Da bøjede Abraham sig igen for Herren med ansigtet mod jorden, men han lo for sig selv og tænkte: „Kan en hundredårig blive far? Og kan Sara, der er 90, blive mor?” 18Men til Gud sagde han: „Ja, Herre, må din velsignelse være med Ishmael!”

19„Nej, det er Sara, der skal føde din søn!” svarede Gud, „og du skal kalde ham Isak.17,19 Det betyder: „latter”. Den samme pagt skal gælde for ham og for hans efterkommere til evig tid. 20Hvad Ishmael angår, vil jeg gøre, som du siger. Jeg vil også velsigne ham og gøre hans efterkommere til et stort folk. Tolv fyrster skal nedstamme fra ham. 21Men min pagt gælder ikke for Ishmael, men for Isak—den søn, som Sara skal føde dig næste år ved denne tid.” 22Da Gud var færdig med at tale med Abraham, gik han sin vej.

23Samme dag omskar Abraham sin søn Ishmael og alle andre mænd og drenge i sin teltlejr, sådan som Gud havde sagt. 24Abraham var 99 år 25-26og Ishmael 13 år, da de blev omskåret 27sammen med alle deres slaver, både de købte og dem, der var født som slaver.

New Russian Translation

Бытие 17:1-27

Завет обрезания

1Когда Авраму было девяносто девять лет, Господь явился ему и сказал:

– Я – Бог Всемогущий17:1 Евр.: «Эль-Шаддай».; ходи передо Мной и будь непорочен. 2Я заключу Мой завет между Мной и тобой и дам тебе многочисленное потомство17:2 Дам тебе многочисленное потомство – букв.: «весьма размножу тебя»..

3Аврам пал ниц, и Бог сказал ему:

4– С Моей стороны, вот Мой завет с тобой. Ты будешь отцом многих народов. 5Ты больше не будешь называться Аврамом17:5 Это имя значит «почтенный отец».: твое имя будет Авраам17:5 Здесь этому имени придается смысл «отец множества»., потому что Я сделал тебя отцом множества народов. 6Я сделаю тебя очень плодовитым; от тебя Я произведу народы, и от тебя произойдут цари. 7Я заключу Мой завет между Мной и тобой, и потомками твоими в грядущих поколениях, как вечный завет: Я буду твоим Богом и Богом твоих потомков. 8Всю землю Ханаана, где ты сейчас пришелец, Я отдам в вечное владение тебе и твоим потомкам; и Я буду им Богом.

9Бог сказал Аврааму:

– С твоей стороны, ты должен соблюдать Мой завет, ты и потомки твои после тебя в грядущих поколениях. 10Вот Мой завет с тобой и твоими потомками после тебя, который ты должен соблюдать: каждый младенец мужского пола да будет обрезан. 11Каждому должно быть сделано обрезание крайней плоти, и это будет знаком завета между Мной и вами. 12Каждый ваш младенец мужского пола должен быть обрезан, когда ему исполнится восемь дней: и тот, кто рожден в твоем доме, и тот, кто не из твоего потомства, а куплен за деньги у чужеземца. 13И рожденный в твоем доме, и купленный за деньги должен быть обрезан, и Мой завет на вашей плоти будет заветом вечным. 14Необрезанный младенец мужского пола, у которого не была обрезана крайняя плоть, будет исторгнут из своего народа: он нарушил завет со Мной.

15Еще Бог сказал Аврааму:

– Что касается Сары, жены твоей, ты больше не будешь называть ее Сарой17:15 По-арамейски это имя значит «княгиня».: ее имя будет Сарра17:15 По-еврейски это имя значит «княгиня».. 16Я благословлю ее и дам тебе сына от нее. Я благословлю ее так, что она станет матерью народов; цари народов произойдут от нее.

17Авраам пал ниц, рассмеялся и подумал: «Родится ли сын у человека, которому сто лет? Родит ли ребенка Сарра, которой уже девяносто?» 18И он сказал Богу:

– Хотя бы Измаил был жив и благословлен Тобой!17:18 И благословлен Тобой – букв.: «перед Тобой».

19Бог сказал:

– Именно твоя жена Сарра родит тебе сына, и ты назовешь его Исаак17:19 По-еврейски это имя значит «он смеется».. Я заключу Мой завет с ним как вечный завет для его потомков после него. 20И об Измаиле Я услышал тебя: Я непременно благословлю его, Я сделаю его плодовитым и сильно размножу его. Он будет отцом двенадцати правителей, и Я произведу от него великий народ. 21Но завет Мой Я заключу с Исааком, которого Сарра родит тебе к этому времени в следующем году.

22Закончив говорить с Авраамом, Бог поднялся от него.

23В тот же самый день Авраам взял своего сына Измаила и всех, кто был рожден в его доме или куплен за деньги, всех людей мужского пола в доме, и обрезал их, как сказал ему Бог. 24Аврааму было девяносто девять лет, когда он был обрезан, 25а его сыну Измаилу было тринадцать; 26Авраам и его сын Измаил оба были обрезаны в тот же день. 27И все мужчины в доме Авраама, включая тех, кто был рожден в его доме или куплен у чужеземца, были обрезаны вместе с ним.