Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 14:1-24

Abram redder Lot

1På det tidspunkt udbrød der krig i landet. Amrafel, kongen af Shinear, Arjok, kongen af Ellasar, Kedorlaomer, kongen af Elam, og Tidal, kongen af Gojim, 2kæmpede mod Bera, kongen af Sodoma, Birsha, kongen af Gomorra, Shinab, kongen af Adma, Shemeber, kongen af Sebojim, og kongen af Bela—også kaldet Zoar.

3De sidstnævnte konger allierede sig og mobiliserede deres hære i Siddims dal ved Det Døde Hav.14,3 På hebraisk: Salthavet. 4I 12 år havde de været undertrykt af Kedorlaomer, men i det trettende år gjorde de oprør, 5og nu i det fjortende år var Kedorlaomer og hans allierede på vej imod dem. Efter at disse allierede hære havde slået refaitterne i Ashterot-Karnajim, zuzitterne i Ham, emitterne på Kirjatajimsletten 6og horitterne i Seirs bjerge og forfulgt dem helt til El-Paran ved ørkenens udkant, 7vendte de om og kom til En-Mishpat—det senere Kadesh—hvor de slog amalekitterne og de amoritter, der boede i Hatzetzon-Tamar.

8Men nu rykkede kongerne af Sodoma, Gomorra, Adma, Sebojim og Bela altså ud i Siddims dal imod 9kong Kedorlaomer og hans allierede. Det var fire konger mod fem. 10Siddims dal var imidlertid fuld af asfaltgruber, og da Sodomas og Gomorras konger blev slået på flugt, faldt nogle af deres folk ned i gruberne, mens resten flygtede op i bjergene. 11Sejrherrerne kunne nu uden videre plyndre Sodoma og Gomorra for ejendele og levnedsmidler, hvorefter de drog bort. 12De tog Lot, Abrams nevø, og alt hvad han ejede, med sig—for han boede jo i Sodoma. 13En mand, som var undsluppet, kom og fortalte hebræeren Abram, hvad der var sket. Abram boede stadig i egelunden, der tilhørte amoritten Mamre, som var bror til Eshkol og Aner—Abrams allierede.

14Da Abram hørte, at Lot var taget til fange, sammenkaldte han alle sine mandlige slaver, 318 i alt, og satte efter Kadorlaomers folk, til han indhentede dem oppe ved Dan. 15Han og folkene spredte sig, og i nattens løb overrumplede de fjenderne, slog dem og forfulgte dem helt til Hoba nord for Damaskus. 16Det lykkedes på den måde Abram at befri Lot og de øvrige krigsfanger, og han tog alt det med tilbage, som fjenderne havde taget i krigsbytte.

Melkizedek velsigner Abram

17Da Abram vendte tilbage efter sejren over Kedorlaomer og de andre konger, kom Sodomas konge ham i møde i Shavedalen—også kaldet Kongedalen. 18Også Melkizedek, Jerusalems konge, som var den højeste Guds præst, kom ham i møde. Han havde brød og vin med. 19-20Han velsignede Abram med følgende ord: „Lovet være den højeste Gud, han, som er himlens og jordens skaber, han, som gav dig sejr over dine fjender. Må den højeste Guds velsignelse hvile over dig, Abram.” Så gav Abram ham en tiendedel af alt krigsbyttet.

21Sodomas konge sagde til Abram: „Giv mig bare mine tilfangetagne folk tilbage. Krigsbyttet må du beholde.”

22Men Abram svarede: „Jeg sværger ved Herren, den højeste Gud, himlens og jordens Skaber, 23at jeg ikke vil tage noget, som tilhører dig, ikke så meget som en tråd eller en sandalrem! Du skal ikke senere kunne sige, at du gjorde Abram rig. 24Men lad mine unge mænd få betaling for deres arbejde, og giv mine allierede, Aner, Eshkol og Mamre, deres del af krigsbyttet.”

New Russian Translation

Бытие 14:1-24

Аврам освобождает Лота

1В то время Амрафел, царь Шинара14:1 То есть Вавилонии., Ариох, царь Елласара, Кедорлаомер, царь Елама и Тидал, царь Гоима, 2вместе пошли войной на Беру, царя Содома, Биршу, царя Гоморры, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Цевоима, и на царя Белы (то есть Цоара). 3Эти цари объединили силы в долине Сиддим (где теперь Соленое море14:3 То есть Мертвое море.). 4Уже двенадцать лет они были под властью Кедорлаомера, но на тринадцатый год восстали.

5В четырнадцатый год Кедорлаомер и союзные с ним цари вышли и разбили рефаимов в Аштерот-Карнаиме, зузимов в Гаме, эмимов в Шаве-Кирьятаиме 6и хорреев в нагорьях Сеира, по дороге в Эл-Паран, на краю пустыни. 7Оттуда они повернули назад и пришли к Эн-Мишпат (то есть Кадешу) и завоевали всю землю амаликитян, а также аморреев, которые жили в Хацацон-Тамаре.

8Против них выступили царь Содома, царь Гоморры, царь Адмы, царь Цевоима и царь Белы (то есть Цоара). В долине Сиддим они вступили в битву 9против Кедорлаомера, царя Елама, Тидала, царя Гоима, Амрафела, царя Шинара и Ариоха, царя Елласара – четыре царя против пяти. 10В долине Сиддим было много смоляных ям; когда цари Содома и Гоморры обратились в бегство, многие упали в них, а остальные бежали в горы. 11Четыре царя14:11 Букв.: «они». захватили все имущество Содома и Гоморры и все их запасы и ушли. 12Они забрали также Аврамова племянника Лота, который жил в Содоме, и все его имущество.

13Один из тех, кто спасся, пришел и рассказал об этом еврею Авраму. Аврам жил неподалеку от дубов, принадлежавших аморрею Мамре, брату14:13 Здесь это слово может означать «родственник» или «союзник». Эшкола и Анера – все они были союзниками Аврама. 14Когда Аврам услышал, что его родственник в плену, он созвал триста восемнадцать способных к бою мужчин, рожденных в его доме, погнался за четырьмя царями и преследовал их до Дана. 15Ночью Аврам разделил свой отряд, напал на них и обратил в бегство, преследуя их до Ховы, к северу от Дамаска. 16Он возвратил все добро и своего родственника Лота со всем имуществом, и женщинами, и людьми.

Аврам встречает Мелхиседека

17Когда Аврам возвращался после победы над Кедорлаомером и союзными с ним царями, царь Содома вышел встречать его в долину Шаве (то есть Царскую долину); 18Мелхиседек14:18 Мелхиседек означает: «царь праведности», а титул «царь Салима» означает: «царь мира (покоя)». См. Евр. 7., царь Салима, вынес хлеб и вино. Будучи священником Бога Всевышнего14:18 Евр.: «Эль-Эльон»; также в ст. 20, 22., 19он благословил Аврама, сказав:

– Благословен будь Аврам от Бога Всевышнего,

Творца14:19 Или: «Владыки»; также в ст. 22. неба и земли.

20И благословен будь Бог Всевышний,

отдавший твоих врагов в твои руки.

Аврам дал ему от всего десятую часть.

21Царь Содома сказал Авраму:

– Отдай мне моих людей, а добро оставь себе.

22Но Аврам сказал царю Содома:

– Я поднял руку к Господу, Богу Всевышнему, Творцу неба и земли, и дал клятву, 23что не приму от тебя даже нитки или ремешка от сандалий, не возьму ничего твоего, чтобы ты не мог сказать: «Я обогатил Аврама». 24Я возьму только то, что съели мои люди, а кто пошел со мной – Анер, Эшкол и Мамре – пусть возьмут свою долю.