Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 13:1-18

Abram og Lot går hver til sit

1Abram forlod så Egypten og rejste nordpå til Negev sammen med sin kone og Lot og al deres ejendom. 2Han var nu meget rig. Han havde meget kvæg og masser af sølv og guld. 3-4De fortsatte nordpå fra sted til sted, indtil de nåede Betel og det sted mellem Betel og Aj, hvor de tidligere havde slået lejr, og hvor Abram havde bygget et alter. Der ofrede han igen til Herren.

5Lot, som fulgte med Abram, var også en velstående mand med mange får og køer og telte. 6Der var imidlertid ikke græs nok på stedet til deres mange dyr, så de kunne ikke blive ved at bo så tæt sammen. 7Kana’anæerne og perizzitterne boede jo også i landet. Så da det kom til slagsmål mellem Abrams og Lots hyrder, 8sagde Abram til Lot: „Det her går ikke. Der må ikke være strid mellem os eller mellem vores folk. Vi er jo trods alt i familie. 9Her er land nok. Så lad os hellere gå hver til sit. Hvis du går til venstre, så går jeg til højre; eller hvis du går til højre, så går jeg til venstre.”

10Da Lot spejdede ud over landet, lagde han mærke til Jordandalens frugtbare slette, der strakte sig helt til Zoar. Det var før Sodoma og Gomorra blev ødelagt, og området var endnu frodigt som Edens have og Egyptens land. 11Lot valgte Jordandalen. Han tog afsked med Abram og gik mod øst. 12Abram blev altså i Kana’ans land, mens Lot med sin teltlejr drog østpå fra sted til sted, indtil han nåede Sodoma, hvor han slog sig ned. 13Folkene dér var berygtet for deres store ondskab. De syndede groft imod Herren.

14Efter at Lot var taget af sted, sagde Herren til Abram: „Se dig omkring til alle sider fra det sted, hvor du står. Se mod nord og mod syd, mod øst og mod vest. 15Jeg vil give dig og dine efterkommere hele dette land til evigt eje. 16Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige som sandkornene på jorden. 17Rejs nu gennem landet på kryds og tværs og se nøje på det, for jeg vil give det til dig.” 18Så slog Abram lejr i Mamres egelund ved Hebron. Der byggede han et alter for Herren.

New International Reader's Version

Genesis 13:1-18

Abram and Lot Separate

1Abram went up from Egypt to the Negev Desert. He took his wife and everything he had. Lot went with him. 2Abram had become very rich. He had a lot of livestock and silver and gold.

3Abram left the Negev Desert. He went from place to place until he came to Bethel. Then he came to the place between Bethel and Ai where his tent had been earlier. 4There he called on the name of the Lord at the altar he had built.

5Lot was moving around with Abram. Lot also had flocks and herds and tents. 6But the land didn’t have enough food for both Abram and Lot. They had large herds and many servants, so they weren’t able to stay together. 7The people who took care of Abram’s herds and those who took care of Lot’s herds began to argue. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time.

8So Abram said to Lot, “Let’s not argue with each other. The people taking care of your herds and those taking care of mine shouldn’t argue with one another either. After all, we’re part of the same family. 9Isn’t the whole land in front of you? Let’s separate. If you go to the left, I’ll go to the right. If you go to the right, I’ll go to the left.”

10Lot looked around. He saw that the whole Jordan River valley toward the town of Zoar had plenty of water. It was like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. 11So Lot chose the whole Jordan River valley for himself. Then he started out toward the east. The two men separated. 12Abram lived in the land of Canaan. Lot lived among the cities of the Jordan River valley. He set up his tents near Sodom. 13The people of Sodom were evil. They were sinning greatly against the Lord.

14The Lord spoke to Abram after Lot had left him. He said, “Look around from where you are. Look north and south, east and west. 15I will give you all the land you see. I will give it forever to you and your family who comes after you. 16I will make them like the dust of the earth. Can dust be counted? If it can, then your family can be counted. 17Go! Walk through the land. See how long and wide it is. I am giving it to you.”

18So Abram went to live near the large trees of Mamre at Hebron. There he pitched his tents and built an altar to honor the Lord.