Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 13:1-18

Abram og Lot går hver til sit

1Abram forlod så Egypten og rejste nordpå til Negev sammen med sin kone og Lot og al deres ejendom. 2Han var nu meget rig. Han havde meget kvæg og masser af sølv og guld. 3-4De fortsatte nordpå fra sted til sted, indtil de nåede Betel og det sted mellem Betel og Aj, hvor de tidligere havde slået lejr, og hvor Abram havde bygget et alter. Der ofrede han igen til Herren.

5Lot, som fulgte med Abram, var også en velstående mand med mange får og køer og telte. 6Der var imidlertid ikke græs nok på stedet til deres mange dyr, så de kunne ikke blive ved at bo så tæt sammen. 7Kana’anæerne og perizzitterne boede jo også i landet. Så da det kom til slagsmål mellem Abrams og Lots hyrder, 8sagde Abram til Lot: „Det her går ikke. Der må ikke være strid mellem os eller mellem vores folk. Vi er jo trods alt i familie. 9Her er land nok. Så lad os hellere gå hver til sit. Hvis du går til venstre, så går jeg til højre; eller hvis du går til højre, så går jeg til venstre.”

10Da Lot spejdede ud over landet, lagde han mærke til Jordandalens frugtbare slette, der strakte sig helt til Zoar. Det var før Sodoma og Gomorra blev ødelagt, og området var endnu frodigt som Edens have og Egyptens land. 11Lot valgte Jordandalen. Han tog afsked med Abram og gik mod øst. 12Abram blev altså i Kana’ans land, mens Lot med sin teltlejr drog østpå fra sted til sted, indtil han nåede Sodoma, hvor han slog sig ned. 13Folkene dér var berygtet for deres store ondskab. De syndede groft imod Herren.

14Efter at Lot var taget af sted, sagde Herren til Abram: „Se dig omkring til alle sider fra det sted, hvor du står. Se mod nord og mod syd, mod øst og mod vest. 15Jeg vil give dig og dine efterkommere hele dette land til evigt eje. 16Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige som sandkornene på jorden. 17Rejs nu gennem landet på kryds og tværs og se nøje på det, for jeg vil give det til dig.” 18Så slog Abram lejr i Mamres egelund ved Hebron. Der byggede han et alter for Herren.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 13:1-18

亞伯蘭與羅得分道揚鑣

1亞伯蘭帶著妻子、侄兒羅得和所有的一切離開埃及去南地。 2這時候亞伯蘭已經擁有很多牲畜和金銀。 3-4他從南地漸漸遷移到伯特利,到了他從前在伯特利中間搭帳篷和築壇的地方。他又在那裡求告耶和華。 5亞伯蘭同行的羅得也有牛群、羊群和帳篷。 6他們的牲畜很多,那地方容納不下,他們無法住在一起。 7亞伯蘭的牧人和羅得的牧人彼此爭執。那時,迦南人和比利洗人也住在那裡。

8亞伯蘭羅得說:「我們不該彼此爭執,我們的牧人也不該互相爭執,因為我們是骨肉至親。 9整片土地不就在你面前嗎?我們分開吧。如果你往左邊去,我就往右邊走;如果你往右邊去,我就往左邊走。」 10羅得舉目眺望,看見整個約旦河平原,遠至瑣珥,水源充足。在耶和華還沒有毀滅所多瑪蛾摩拉之前,那地方就好像耶和華的伊甸園,又像埃及11於是,羅得選了整個約旦河平原,向東遷移,他們便分開了。 12亞伯蘭住在迦南羅得則住在平原的城邑裡,並漸漸把帳篷遷移到所多瑪附近。 13所多瑪人極其邪惡,在耶和華眼中罪惡滔天。

14羅得離開後,耶和華對亞伯蘭說:「從你站的地方向東西南北眺望, 15你所能看見的地方,我都要賜給你和你的後代,直到永遠。 16我要使你的後代多如地上的塵土,人若能數算地上的塵土,才能數算你的後代。 17你起來走遍這片土地,因為我要把這片土地賜給你。」 18亞伯蘭就把帳篷遷移到希伯崙幔利的橡樹那裡居住,在那裡為耶和華築了一座祭壇。