Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 12:1-20

Gud udvælger Abram

1Herren havde sagt12,1 Nogle oversættelser siger „Herren sagde”, men på grund af forskellen mellem hebraisk og dansk fortællestil er det misvisende. Det er mere nøjagtigt at sige „Herren havde sagt”. Abram modtog sit kald i Ur (ApG. 7,2), længe før Tera tog til Karan med en del af sin familie. På hebraisk er en fortælling ikke altid kronologisk, så begyndelsen af kap. 12 fandt sted før afslutningen af kap. 11. til Abram: „Forlad dit land, dine slægtninge og din fars hjem, og tag af sted til det land, jeg vil vise dig. 2Jeg vil velsigne dig og gøre dig til stamfar for et mægtigt folk. Jeg vil gøre dig kendt vidt omkring, og du skal blive til velsignelse for mange. 3Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig. Og gennem dig vil alle jordens folkeslag blive velsignet.”

4Abram rejste nu videre til det land, Herren havde talt om, og Lot fulgte med ham. Abram var 75 år, da han forlod Karan. 5Han rejste til Kana’ans land sammen med sin kone Saraj og sin nevø Lot, og han tog alle sine ejendele med og de slaver, han havde erhvervet sig i Karan. 6De fortsatte ind i landet og kom til Sikem, til Mores egetræ.12,6 Sikem var et helligsted, og et højt træ var ofte en vigtig del af et helligsted. Området var på det tidspunkt beboet af det kana’anæiske folk.

7Dér viste Herren sig for Abram og sagde: „Jeg vil give dette land til dine efterkommere.” På det sted byggede Abram et alter for Herren, som havde vist sig for ham. 8Derpå forlod Abram stedet og rejste sydpå, indtil han kom til bjerglandet med Betel mod vest og Aj mod øst. Der slog han lejr og byggede et alter for at tilbede Herren. 9Derefter rejste han fra sted til sted i sydlig retning, indtil han bosatte sig i Negev.

Abram og Saraj i Egypten

10Engang blev der hungersnød i landet, og det var så slemt, at Abram besluttede at rejse ned til Egypten med sin familie for at bo der en tid. 11-13Da de nærmede sig grænsen til Egypten, sagde Abram til Saraj: „Du er jo en virkelig smuk kvinde. Når nu egypterne ser dig, vil de sige: ‚Det er hans kone. Lad os slå ham ihjel og tage hende.’ Men hvis du så siger, at du er min søster, vil egypterne spare mit liv og behandle mig godt på grund af dig.” 14Og sådan gik det. Da de kom ind i Egypten, talte alle om Sarajs skønhed. 15Da embedsmændene ved paladset omtalte hende i rosende ord overfor Farao, blev Saraj hentet til hans harem. 16Abram blev godt behandlet på grund af Saraj. Farao gav ham får, køer, æsler, kameler og mange slaver, både mænd og kvinder.

17Men Herren ramte Farao og hans hof med frygtelige plager på grund af Saraj, Abrams kone. 18Farao sendte da bud efter Abram. „Hvad er det dog, du har gjort imod mig?” råbte han. „Hvorfor fortalte du mig ikke, at hun var din kone? 19Hvordan kunne du sige, hun var din søster, så jeg tog hende til mit harem? Her er hun! Tag hende og forsvind!” 20Så blev Abram og hans kone, deres slaver og al deres ejendom eskorteret ud af landet.

New Russian Translation

Бытие 12:1-20

Призвание Аврама и благословение через это всех народов

1Господь сказал Авраму:

– Оставь свою страну, свой народ и отцовский дом и иди в землю, которую Я тебе укажу.

2Я произведу от тебя великий народ

и благословлю тебя;

Я возвеличу твое имя,

и ты будешь благословением.

3Я благословлю тех, кто благословляет тебя,

и прокляну того, кто проклинает тебя;

и через тебя получат благословение

все народы на земле.

4И Аврам отправился в путь, как сказал ему Бог, и Лот пошел вместе с ним. Авраму было семьдесят пять лет, когда он ушел из Харрана. 5Он взял с собой жену Сару, племянника Лота, все имущество, которое они нажили, и людей, которых они приобрели в Харране. Они отправились в землю Ханаана и пришли туда. 6Аврам прошел по этой земле до того места в Шехеме, где стоял дуб Море; в то время там жили хананеи. 7Господь явился Авраму и сказал:

– Я дам эту землю твоему семени12:7 Еврейский термин «семя» – ключевой термин в Ветхом Завете. Он имеет форму единственного числа, но может указывать как на одного потомка человека, так и на все его потомство в целом. Весьма вероятно, что в большинстве случаев эта двусмысленность применялась намеренно. В Гал. 3:16 апостол Павел строет на этом термине свою аргументацию с целью показать, что обещание, данное Аврааму, исполнилось в Иисусе Христе. Также в ст. 13:15; 21:12; 22:18; 24:7..

Аврам построил там жертвенник Господу, Который явился ему.

8Оттуда он двинулся в горную местность к востоку от Вефиля и поставил шатер между Вефилем на западе и Гаем на востоке. Там он построил жертвенник Господу и призвал имя Господа. 9Затем Аврам снялся с места и продолжил путь к Негеву.

Переселение Аврама и Сары в Египет

10На земле был голод, и Аврам направился жить в Египет, потому что голод был очень силен. 11Когда они подходили к Египту, он сказал жене Саре:

– Я знаю, что ты красивая женщина. 12Когда египтяне увидят тебя, они скажут: «Это его жена» – и убьют меня, а тебя оставят в живых. 13Скажи, что ты моя сестра, чтобы ради тебя меня приняли хорошо и, благодаря тебе, я остался бы жив.

14Когда Аврам пришел в Египет, египтяне увидели, что Сара очень красива, 15а когда ее увидели придворные фараона, они расхвалили ее фараону, и Сару взяли к нему во дворец. 16Он хорошо принял Аврама ради нее, и Аврам приобрел мелкий и крупный скот, ослов и ослиц, слуг и служанок, и верблюдов.

17Но Господь поразил фараона и весь его дом тяжелыми болезнями из-за Аврамовой жены Сары. 18Тогда фараон призвал Аврама и спросил:

– Что ты сделал со мной? Почему ты не сказал мне, что она – твоя жена? 19Зачем ты сказал: «Она моя сестра»? Только из-за этого я взял ее себе в жены. Вот твоя жена. Забирай ее и уходи!

20Фараон распорядился, и его люди отправили Аврама в дорогу вместе с женой и всем, что у него было.