Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 10:1-32

Noas slægt

1Efter oversvømmelsen fik Noas tre sønner, Sem, Kam og Jafet, selv sønner. Det følgende er en liste over disse sønner og deres efterkommere.

2Jafets sønner hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 3Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 4Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim. 5Fra Jafets efterkommere nedstammer de folkeslag, som bosatte sig i kystlandet og på øerne, hver med deres eget område og sprog.

6Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an,10,6 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 7Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

8Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger 9og en enestående jæger. Det er fra ham, man har udtrykket: „En mægtig jæger som Nimrod.” 10Nimrods rige bestod først af byerne Babel,10,10 Eller Babylon. Babel er den hebraiske form og Babylon den græske form for den samme by. Erek, Akkad og Kalne i landet Shinar. 11Senere erobrede han Assyrien, hvor han byggede byerne Nineve, Rehobot-Ir, Kala 12og Resen, som blev rigets hovedstad og ligger mellem Nineve og Kala.

13Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 14patrusitterne, kasluhitterne (som filistrene stammer fra) og kaftoritterne. 15Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Han blev også stamfar til hittitterne, 16jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 17hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 18arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne. 19Kana’anæernes slægter bredte sig efterhånden, så deres grænser nåede fra Sidon i nord til Gerar og Gaza i syd—og østpå til Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim ved Lasha. 20Alle disse folk er Kams efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

21Sem, der var storebror til Jafet,10,21 Nogle fortolker den hebraiske tekst (ordret: bror til Jafet, den store), som om Jafet var ældst, men de fleste mener, at Sem var storebror til Jafet. Sådan har den græske oversættelse, Septuaginta (LXX), også forstået teksten. fik også en række sønner, og han blev gennem Eber stamfar til hebræerne. 22Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. 23Arams sønner hed Utz, Hul, Geter og Mash. 24Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 25Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,10,25 Det betyder „splittelse”. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan, 26og han blev far10,26 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila og Jobab. 30Joktans efterkommeres område strækker sig fra Mesha til Sefar i bjergene mod øst. 31Disse folk er Sems efterkommere, opregnet efter deres slægter, sprog og territorier.

32Alle disse etniske grupper nedstammer altså fra Noas sønner. Efter oversvømmelsen blev jorden befolket med disse folkeslag.

Korean Living Bible

창세기 10:1-32

노아의 후손들

1노아의 아들인 셈과 함과 야벳의 자손들은 이렇다: 이들은 홍수 후에 여 러 아들을 낳았는데

2야벳의 아들은 고멜, 마곡, 마대, 야완, 두발, 메섹, 디라스,

3고멜의 아들은 아스그나스, 리밧, 도갈마,

4야완의 아들은 엘리사, 다시스, 깃딤, 도다님이었다.

5이들 야벳의 자손들은 종족과 언어와 나라별로 섬과 해안 지역에 흩어져 살았으며 이들이 바로 해양 민족의 조상들이 되었다.

6함의 아들은 구스, 미스라임, 붓, 가나안이며

7구스의 아들은 스바, 하윌라, 삽다, 라아마, 삽드가이고 라아마의 아들은 스바와 드단이었다.

8구스는 또 니므롯이라는 아들을 낳았는데 그는 세상에서 최초의 10:8 또는 ‘영걸’정복자였다.

9그는 10:9 또는 ‘여호와 앞에서’여호와를 무시하는 힘 센 사냥꾼이었으므로 “니므롯처럼 여호와를 무시하는 힘 센 사냥꾼” 이라는 유행어까지 생기게 되었다.

10처음에 그의 나라는 10:10 또는 ‘바빌로니아의 바빌론’시날 땅의 바벨, 에렉, 악갓, 갈레에서 시작되었다.

11거기서 그는 앗시리아로 가서 니느웨, 르호봇 – 일, 갈라,

12그리고 니느웨와 갈라 사이의 큰 성 레센을 건설하였다.

13미스라임은 루딤, 아나밈, 르하빔, 납두힘,

14바드루심, 가슬루힘, 갑도림을 낳았으며 블레셋 사람들은 가슬루힘의 후손들이었다.

15가나안은 장남 시돈과 헷을 낳았으며

16그는 또 여부스족, 아모리족, 기르가스족,

17히위족, 알가족, 신족,

18아르왓족, 스말족, 하맛족의 조상이 되었다. 그 후 가나안 자손들은 여러 부족으로 흩어져 살았는데

19그들의 경계선은 시돈에서부터 그랄을 지나 가사까지, 그리고 소돔, 고모라, 아드마, 스보임을 지나 라사까지였다.

20이들 함의 후손들은 종족과 언어와 지방과 나라별로 흩어져 살았다.

21야벳의 형이었던 셈은 10:21 히 ‘에벨’히브리 사람의 조상이 되었다.

22그의 아들은 엘람, 앗수르, 아르박삿, 룻, 아람이었으며

23아람의 아들은 우스, 훌, 게델, 10:23 히 ‘마스’메섹이었고

24아르박삿은 셀라를 낳았으며 셀라는 에벨을 낳았고

25에벨은 두 아들을 낳아 그 중 하나의 이름을 10:25 ‘나눔’ 이라는뜻.벨렉이라 하였다. 이것은 그 당시에 세상 사람들이 나누어졌기 때문이었다. 그리고 벨렉의 동생은 욕단이었다.

26욕단은 알모닷, 셀렙, 하살마, 예라,

27하도람, 우살, 디글라,

2810:28 대상1:22에는 ‘에발’오발, 아비마엘, 스바,

29오빌, 하윌라, 요밥을 낳았다.

30이들이 사는 땅은 메사에서부터 동쪽 산간 지역 스발까지였다.

31이들 셈의 후손들은 종족과 언어와 지방과 나라별로 흩어져 살았다.

32이상의 모든 사람들은 다 노아의 후손들이며 이들은 홍수 후에 여러 나라와 민족으로 나누어졌다.