Bibelen på hverdagsdansk

1 Tessalonikerne 5

Vær parat, men frygt ikke

1Hvornår vil det ske? Det behøver vi vist ikke sige så meget om, kære venner. I ved udmærket godt, at Herrens dag kommer lige så uventet som en tyv om natten. Når folk siger: „Der er fred og ingen fare!” kommer ulykken pludselig over dem—som veer over en fødende kvinde—og der er ingen steder, de kan flygte hen. Men I, kære venner, lever jo ikke i mørket, og den dag vil derfor ikke overrumple jer som en tyv. I er jo alle sammen lysets børn og lever ikke under mørkets magt. Lad os derfor ikke gå rundt i en åndelig søvn, som mørkets børn gør, men altid være årvågne og besindige, for de, der sover åndeligt, lever i mørket, ligesom dem, der beruser sig. Men lad os, der hører lyset til, være årvågne og mådeholdne, iført troen og kærligheden som brynje og frelsesvisheden som hjelm.

Det er ikke Guds hensigt, at vi skal rammes af hans vrede, men at vi skal få det evige liv gennem Jesus Kristus, vores Herre. 10 Jesus døde for os, for at vi kan få det samme opstandelsesliv, som han har, hvad enten vi sover eller er vågne på det tidspunkt, han kommer.[a] 11 Altså bør I opmuntre og styrke hinanden, sådan som I allerede gør.

Afsluttende formaninger, ønsker og hilsener

12 Vi beder jer, venner, respekter dem, der har ansvar for at vejlede jer og være ledere i menigheden. 13 På grund af det arbejde, de udfører, bør I vise dem al mulig agtelse og kærlighed og leve i harmoni med hinanden.

14 Konfronter de genstridige,[b] giv de modløse nyt mod, styrk de svage og hav tålmodighed med alle. 15 Sørg for, at ingen gengælder ondt med ondt. Stræb altid efter at gøre godt mod hinanden i menigheden, ja, mod alle mennesker.

16 Vær altid glade, 17 bed uden at blive trætte, 18 og sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje for jer, som tilhører Jesus Kristus.

19 Udsluk ikke Ånden, 20 og foragt ikke profetiske budskaber, 21 men vurder det hele. Hold fast ved det, som er godt, 22 og hold jer fra alt, hvad der er ondt.

23 Vi beder om, at fredens Gud vil gøre jer hellige og rene og bevare jeres ånd, sjæl og legeme, så I ikke kommer under anklage, den dag Jesus Kristus, vores Herre, kommer igen. 24 Han, der kalder jer, er trofast. Han vil føre jer igennem til målet.

25 Venner, bed også for os! 26 Hils alle vennerne med et helligt kindkys, 27 og lov mig at læse brevet op for alle de troende. 28 Jesu Kristi nåde være med jer!

Notas al pie

  1. 5,10 Eller: „hvad enten vi er døde eller i live, når han kommer.”
  2. 5,14 Eller: „de dovne”.

Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Фессалоникийцам 5

День возвращения Исы Масиха

1Братья, нам нет нужды писать вам о временах и сроках. Вы и сами хорошо знаете, что день возвращения Вечного Повелителя придёт неожиданно, как вор ночью. Люди будут говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель, как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит.

Но вы, братья, не во тьме, чтобы день этот застиг вас внезапно, как вор. Вы все сыны света и дня. У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой, поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и оставаться трезвыми. Те, кто спит, – спят ночью, и те, кто пьянствует, – напиваются ночью. Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись, как в броню, в веру и любовь, и, как шлем, надев на голову надежду на спасение.[a] Ведь Всевышний предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое мы получаем через Повелителя нашего Ису Масиха. 10 Он умер за нас, чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним. 11 Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы и делаете.

Заключительные наставления

12 Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой: оказывайте почёт тем, кто так усердно трудится среди вас, кто руководит вашей общиной и наставляет вас в следовании Повелителю. 13 Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они совершают. Будьте в мире друг с другом. 14 Мы умоляем вас, братья, убеждайте тех, кто не хочет работать; ободряйте боязливых; помогайте слабым духом; будьте терпеливы со всеми. 15 Никто пусть не платит никому злом за зло, но будьте всегда добры друг ко другу и ко всем.

16 Всегда радуйтесь, 17 постоянно молитесь 18 и при любых обстоятельствах будьте благодарны Всевышнему, потому что в этом воля Всевышнего для вас, принадлежащих Исе Масиху.

19 Не угашайте Духа, 20 пророчеством не пренебрегайте, 21 но всё проверяйте и держитесь добра. 22 Избегайте всякого рода зла.

Благословение и приветствия

23 Итак, пусть Сам Всевышний, дающий мир, освятит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, когда придёт Повелитель наш Иса Масих. 24 Тот, Кто вас призвал, верен, и Он выполнит то, что обещал.

25 Братья, молитесь о нас. 26 Приветствуйте всех братьев святым поцелуем.[b] 27 Я заклинаю вас перед Повелителем, прочитайте это письмо всем братьям!

28 Пусть с вами будет благодать Повелителя нашего Исы Масиха.

Notas al pie

  1. 5:8 См. Ис. 59:17.
  2. 5:26 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.