Bibelen på hverdagsdansk

1 Tessalonikerne 4

Om at leve i kærlighed og hellighed efter Guds vilje

1Med den autoritet, som Herren Jesus har givet os, beder vi jer nu indtrængende om at glæde Gud ved til enhver tid at leve efter hans vilje, sådan som vi underviste jer om. Det gør I jo allerede nu, men vi ønsker, at I må gøre yderligere fremskridt. I husker nok de påbud, vi gav jer fra Herren Jesus. Gud ønsker, at I skal indvi jeres liv til ham og afholde jer fra seksuel synd. I må hver især forstå, hvordan man vinder sig en kone på en anstændig og ærbar måde, ikke i sanseligt begær, sådan som de gudløse gør. I må heller ikke synde imod en ven eller udnytte ham i denne sag.[a] Herren straffer alle den slags handlinger. Det har vi tidligere understreget for jer. Gud har jo ikke kaldet os til et liv i synd, men til et liv i hellighed. Hvis nogen ikke respekterer disse påbud, er det jo ikke mennesker, de ringeagter, men Gud selv, han, som giver jer[b] sin hellige Ånd.

Vi behøver vist ikke at skrive til jer om den indbyrdes kærlighed i det kristne fællesskab. Gud har jo selv lært jer at elske hinanden, 10 og I har allerede vist jeres kærlighed til de kristne i hele Makedonien. Alligevel beder vi jer om at arbejde endnu mere på den indbyrdes kærlighed. 11 Sæt en ære i at leve stilfærdigt, passe jeres egne sager og arbejde flittigt, sådan som vi tidligere har sagt. 12 Så vil mennesker, der ikke er kristne, respektere jer, og I behøver ikke at være afhængige af økonomisk hjælp fra andre.

De, der dør før Kristi genkomst, vil også genopstå

13 Vi vil gerne gøre det helt klart for jer, venner, hvad der sker med de kristne, som er sovet ind, så I ikke skal fortvivle af sorg som dem, der lever uden håb. 14 Da vi tror på, at Jesus døde og derefter genopstod, tror vi også på, at Gud på samme måde vil lade dem genopstå, som er sovet ind i troen på Jesus. 15 Det her siger vi jer fra Herren selv: Vi, som er i live, når Jesus kommer igen, skal ikke gå forud for dem, der er sovet ind. 16 Herren selv vil stige ned fra Himlen, og der vil lyde et mægtigt kommandoråb, en overengels røst og en fanfare fra Guds trompet. Så vil allerførst de, der er døde i troen på Kristus, genopstå. 17 Derefter skal vi, der er i live her på jorden, bortrykkes sammen med dem op i skyerne for at møde Herren i luften. Fra da af skal vi altid være sammen med Herren. 18 Så trøst hinanden med dette budskab!

Notas al pie

  1. 4,6 Teksten er åben for flere fortolkninger. Måske er der tale om, at en ung mand ikke må udnytte den udkårnes far eller tage deres venskab for givet ved at få fat i datteren på en umoralsk og selvisk måde.
  2. 4,8 En del håndskrifter siger „os”.

Ang Pulong Sa Dios

1 Tesalonica 4

Ang Kinabuhi nga Makahatag ug Kalipay sa Dios

1Mga igsoon, gitudloan namo kamo kon unsaon pagkinabuhi nga makahatag ug kalipay sa Dios, ug mao na gani kini ang inyong ginabuhat. Apan hangyoon namo kamo, pinaagi sa katungod nga gihatag kanamo ni Ginoong Jesus, nga dugangan pa gayod ninyo ang inyong gibuhat. Kay nasayran na man ninyo ang among pahimangno kaninyo nga naggikan kang Ginoong Jesus. Kabubut-on sa Dios nga ang inyong kinabuhi hinlo, busa likayi ninyo ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. Kamong mga lalaki, kon magminyo kamo, himoa kini sa diosnon nga pamaagi ug dili salawayon. Ayaw kamo pagsunod sa inyong unodnon nga mga pagbati sama sa gibuhat sa mga wala makaila sa Dios, aron dili kamo makalapas sa katungod o makapanglimbong sa inyong isigka-tawo pinaagi sa pagpanapaw sa iyang asawa. Gisulti na namo kini kaninyo kaniadto ug gipahimangnoan gayod namo kamo nga ang nagabuhat niini silotan sa Ginoo. Kay gitawag kita sa Dios aron mahimong hinlo ang atong kinabuhi, ug dili sa pagbuhat ug daotan. Busa kon diha kaninyo anaay dili mosunod niini, dili ang akong pagtudlo ang iyang gisalikway kondili iya sa Dios nga nagahatag kaninyo sa Espiritu Santo.

Karon, kon mahitungod sa paghigugmaay ingon nga managsoon diha kang Cristo, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo, kay ang Dios ang nagtudlo kaninyo nga maghigugmaay kamo. 10 Ug mao na gani kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsoonan diha sa tibuok nga Macedonia. Apan hangyoon namo kamo nga dugangan pa ninyo ang inyong paghigugma. 11 Tinguhaa ninyo nga magkinabuhi diha sa kalinaw. Ayaw ninyo hilabti ang kinabuhi sa uban, ug sama sa among giingon kaninyo kaniadto, ang matag usa kaninyo kinahanglang magtrabaho aron may kaugalingon siya nga panginabuhian. 12 Kon mao kini ang inyong buhaton, dili na kinahanglan nga magsalig pa kamo sa uban alang sa inyong panginabuhian, ug tahoron kamo sa mga dili tumutuo.

Mahitungod sa Pagbalik sa Ginoo

13 Mga igsoon, buot namo nga masayran ninyo ang tinuod mahitungod sa mga nangamatay na, aron dili kamo maguol sama sa uban nga walay paglaom. 14 Nagatuo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa nagatuo usab kita nga mao kini ang mahitabo sa mga nangamatay nga mituo kaniya. Pagbalik dinhi ni Jesus dad-on sila sa Dios uban kaniya.

15 Isugilon namo kaninyo ang gitudlo sa Ginoo: nga kitang mga buhi pa sa pagbalik niya dili mag-una niadtong nangamatay na. 16 Nianang panahona ang Ginoo mismo ang mokanaog gikan sa langit nga nagamando. Madunggan nato ang pagtawag sa pangulong anghel ug ang tingog sa trumpeta sa Dios. Ug ang tanan nga nangamatay nga mituo kang Cristo banhawon ug una; 17 ug dayon, kitang mga buhi pa nianang panahona kalit lang nga kuhaon uban kanila didto sa kapanganoran sa pagsugat sa Ginoo. Ug makig-uban na kita sa Ginoo sa walay kataposan. 18 Busa dasiga ninyo ang usag usa pinaagi niini nga mga pagtulon-an.