Bibelen på hverdagsdansk

1 Samuel 9

Saul og Samuel mødes

1Der var en rig og anset mand af Benjamins stamme, som hed Kish. Kish var søn af Abiel, som var søn af Zeror, som var søn af Bekorat, som var søn af Afia. Kish havde en søn, der hed Saul. Han var den flotteste fyr i hele Israel, og han var et hoved højere end nogen anden i landet.

En dag var nogle af Kishʼ æsler løbet væk. Derfor sagde han til Saul: „Tag en tjener med dig og gå ud og led efter dem.” Saul og hans tjener gennemsøgte Efraims højland, Shalisha-egnen, Shalim-egnen og hele Benjamins land uden at finde æslerne. Da de til sidst nåede Zuf-området, sagde Saul til tjeneren: „Lad os gå hjem. Nu er min far sikkert mere bekymret for os end for æslerne.”

Men tjeneren svarede: „Ved du hvad? I den by dér bor der en Guds profet, som folk har stor respekt for, fordi alt, hvad han siger, sker. Lad os opsøge ham. Måske han kan fortælle os, hvor vi kan finde æslerne.”

„Men vi har ingen penge med, så vi kan betale ham,” indvendte Saul. „Vi har ingen verdens ting, ikke engang et stykke brød.”

„Jo,” svarede tjeneren. „Jeg har et lille stykke sølv, en kvart shekel. Den vil jeg give ham, så han kan sige os, hvad vi skal gøre.” 9-11 „Godt,” sagde Saul. „Lad os så bare prøve.”

Så begav de sig op ad bakken mod byen, hvor profeten holdt til. Undervejs mødte de nogle unge piger, som var på vej ned for at hente vand, og de spurgte dem: „Er seeren hjemme?” (På den tid kaldte man endnu profeter for „seere”. „Lad os gå hen og spørge seeren,” sagde man, når man ville spørge Gud til råds).

12-13 Pigerne svarede: „Jo, han er kommet til byen i dag, for der skal ofres et dyr på offerhøjen. Hvis I følger vejen lige frem og går ind i byen, vil I træffe ham der. Han går snart op til offerhøjen, for det er ham, der skal velsigne slagtofferet, og folk har ikke lov at spise af slagtofferet, før han kommer.”

14 Så skyndte de sig op til byen, og netop som de kom til byporten, kom Samuel gående hen imod dem på vej til offerhøjen.

15 Dagen før havde Herren sagt til Samuel: 16 „I morgen ved denne tid sender jeg en mand fra Benjamins land til dig. Ham skal du salve til konge over mit folk. Han skal frelse folket fra filistrenes herredømme, for jeg har hørt folkets klageråb og har besluttet at hjælpe dem.”

17 Da Samuel fik øje på Saul, sagde Herren til ham: „Det er den mand, jeg fortalte dig om. Han skal regere over mit folk.”

18 I det samme henvendte Saul sig til Samuel dér i byporten og spurgte: „Kan du sige mig, hvor seeren bor?”

19 „Det er mig, der er seeren,” svarede Samuel. „Gå foran mig op til offerhøjen. Så kan vi spise sammen, og i morgen tidlig skal jeg fortælle dig, hvad du ønsker at vide, og sende dig af sted. 20 Du skal ikke bekymre dig om æslerne, der løb bort for tre dage siden. De er i god behold. Men hvem er det, hele Israels håb står til, om ikke det er til dig og din slægt?”

21 „Hvordan kan du sige sådan noget,” indvendte Saul. „Jeg er jo fra Benjamins stamme, den mindste i hele Israel. Og min slægt er den mest ubetydelige i hele stammen!”

22 Men Samuel førte Saul og hans tjener ind i gildesalen og gav dem hæderspladsen blandt de 30 indbudte gæster, 23 og han sagde til kokken: „Kom med det fine stykke kød, som er forbeholdt hædersgæsten.” 24 Kokken løftede kødet op og lagde det foran Saul. „Spis! Det er til dig,” sagde Samuel. „Jeg havde lagt det stykke til side til dig, så du ved denne lejlighed kunne spise det sammen med de øvrige gæster.”

Så spiste Saul sammen med Samuel. 25 Derefter gik de ned fra offerhøjen. Da de var kommet tilbage til byen, blev der redt op til Saul på tagterrassen. 26-27 Ved daggry næste morgen råbte Samuel op til Saul: „Stå op! Jeg vil følge dig på vej.” Så stod Saul op, og Samuel gik med dem et stykke hen ad vejen. Da de var nået til udkanten af byen, sagde Samuel til Saul: „Sig til tjeneren, at han skal gå i forvejen, men bliv du her lidt endnu. Herren har nemlig givet mig et særligt budskab til dig.”

New Living Translation

1 Samuel 9

Saul Meets Samuel

1There was a wealthy, influential man named Kish from the tribe of Benjamin. He was the son of Abiel, son of Zeror, son of Becorath, son of Aphiah, of the tribe of Benjamin. His son Saul was the most handsome man in Israel—head and shoulders taller than anyone else in the land.

One day Kish’s donkeys strayed away, and he told Saul, “Take a servant with you, and go look for the donkeys.” So Saul took one of the servants and traveled through the hill country of Ephraim, the land of Shalishah, the Shaalim area, and the entire land of Benjamin, but they couldn’t find the donkeys anywhere.

Finally, they entered the region of Zuph, and Saul said to his servant, “Let’s go home. By now my father will be more worried about us than about the donkeys!”

But the servant said, “I’ve just thought of something! There is a man of God who lives here in this town. He is held in high honor by all the people because everything he says comes true. Let’s go find him. Perhaps he can tell us which way to go.”

“But we don’t have anything to offer him,” Saul replied. “Even our food is gone, and we don’t have a thing to give him.”

“Well,” the servant said, “I have one small silver piece.[a] We can at least offer it to the man of God and see what happens!” (In those days if people wanted a message from God, they would say, “Let’s go and ask the seer,” for prophets used to be called seers.)

10 “All right,” Saul agreed, “let’s try it!” So they started into the town where the man of God lived.

11 As they were climbing the hill to the town, they met some young women coming out to draw water. So Saul and his servant asked, “Is the seer here today?”

12 “Yes,” they replied. “Stay right on this road. He is at the town gates. He has just arrived to take part in a public sacrifice up at the place of worship. 13 Hurry and catch him before he goes up there to eat. The guests won’t begin eating until he arrives to bless the food.”

14 So they entered the town, and as they passed through the gates, Samuel was coming out toward them to go up to the place of worship.

15 Now the Lord had told Samuel the previous day, 16 “About this time tomorrow I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him to be the leader of my people, Israel. He will rescue them from the Philistines, for I have looked down on my people in mercy and have heard their cry.”

17 When Samuel saw Saul, the Lord said, “That’s the man I told you about! He will rule my people.”

18 Just then Saul approached Samuel at the gateway and asked, “Can you please tell me where the seer’s house is?”

19 “I am the seer!” Samuel replied. “Go up to the place of worship ahead of me. We will eat there together, and in the morning I’ll tell you what you want to know and send you on your way. 20 And don’t worry about those donkeys that were lost three days ago, for they have been found. And I am here to tell you that you and your family are the focus of all Israel’s hopes.”

21 Saul replied, “But I’m only from the tribe of Benjamin, the smallest tribe in Israel, and my family is the least important of all the families of that tribe! Why are you talking like this to me?”

22 Then Samuel brought Saul and his servant into the hall and placed them at the head of the table, honoring them above the thirty special guests. 23 Samuel then instructed the cook to bring Saul the finest cut of meat, the piece that had been set aside for the guest of honor. 24 So the cook brought in the meat and placed it before Saul. “Go ahead and eat it,” Samuel said. “I was saving it for you even before I invited these others!” So Saul ate with Samuel that day.

25 When they came down from the place of worship and returned to town, Samuel took Saul up to the roof of the house and prepared a bed for him there.[b] 26 At daybreak the next morning, Samuel called to Saul, “Get up! It’s time you were on your way.” So Saul got ready, and he and Samuel left the house together. 27 When they reached the edge of town, Samuel told Saul to send his servant on ahead. After the servant was gone, Samuel said, “Stay here, for I have received a special message for you from God.”

Notas al pie

  1. 9:8 Hebrew 1⁄4 shekel of silver, about 0.1 ounces or 3 grams in weight.
  2. 9:25 As in Greek version; Hebrew reads and talked with him there.