Bibelen på hverdagsdansk

1 Samuel 9

Saul og Samuel mødes

1Der var en rig og anset mand af Benjamins stamme, som hed Kish. Kish var søn af Abiel, som var søn af Zeror, som var søn af Bekorat, som var søn af Afia. Kish havde en søn, der hed Saul. Han var den flotteste fyr i hele Israel, og han var et hoved højere end nogen anden i landet.

En dag var nogle af Kishʼ æsler løbet væk. Derfor sagde han til Saul: „Tag en tjener med dig og gå ud og led efter dem.” Saul og hans tjener gennemsøgte Efraims højland, Shalisha-egnen, Shalim-egnen og hele Benjamins land uden at finde æslerne. Da de til sidst nåede Zuf-området, sagde Saul til tjeneren: „Lad os gå hjem. Nu er min far sikkert mere bekymret for os end for æslerne.”

Men tjeneren svarede: „Ved du hvad? I den by dér bor der en Guds profet, som folk har stor respekt for, fordi alt, hvad han siger, sker. Lad os opsøge ham. Måske han kan fortælle os, hvor vi kan finde æslerne.”

„Men vi har ingen penge med, så vi kan betale ham,” indvendte Saul. „Vi har ingen verdens ting, ikke engang et stykke brød.”

„Jo,” svarede tjeneren. „Jeg har et lille stykke sølv, en kvart shekel. Den vil jeg give ham, så han kan sige os, hvad vi skal gøre.” 9-11 „Godt,” sagde Saul. „Lad os så bare prøve.”

Så begav de sig op ad bakken mod byen, hvor profeten holdt til. Undervejs mødte de nogle unge piger, som var på vej ned for at hente vand, og de spurgte dem: „Er seeren hjemme?” (På den tid kaldte man endnu profeter for „seere”. „Lad os gå hen og spørge seeren,” sagde man, når man ville spørge Gud til råds).

12-13 Pigerne svarede: „Jo, han er kommet til byen i dag, for der skal ofres et dyr på offerhøjen. Hvis I følger vejen lige frem og går ind i byen, vil I træffe ham der. Han går snart op til offerhøjen, for det er ham, der skal velsigne slagtofferet, og folk har ikke lov at spise af slagtofferet, før han kommer.”

14 Så skyndte de sig op til byen, og netop som de kom til byporten, kom Samuel gående hen imod dem på vej til offerhøjen.

15 Dagen før havde Herren sagt til Samuel: 16 „I morgen ved denne tid sender jeg en mand fra Benjamins land til dig. Ham skal du salve til konge over mit folk. Han skal frelse folket fra filistrenes herredømme, for jeg har hørt folkets klageråb og har besluttet at hjælpe dem.”

17 Da Samuel fik øje på Saul, sagde Herren til ham: „Det er den mand, jeg fortalte dig om. Han skal regere over mit folk.”

18 I det samme henvendte Saul sig til Samuel dér i byporten og spurgte: „Kan du sige mig, hvor seeren bor?”

19 „Det er mig, der er seeren,” svarede Samuel. „Gå foran mig op til offerhøjen. Så kan vi spise sammen, og i morgen tidlig skal jeg fortælle dig, hvad du ønsker at vide, og sende dig af sted. 20 Du skal ikke bekymre dig om æslerne, der løb bort for tre dage siden. De er i god behold. Men hvem er det, hele Israels håb står til, om ikke det er til dig og din slægt?”

21 „Hvordan kan du sige sådan noget,” indvendte Saul. „Jeg er jo fra Benjamins stamme, den mindste i hele Israel. Og min slægt er den mest ubetydelige i hele stammen!”

22 Men Samuel førte Saul og hans tjener ind i gildesalen og gav dem hæderspladsen blandt de 30 indbudte gæster, 23 og han sagde til kokken: „Kom med det fine stykke kød, som er forbeholdt hædersgæsten.” 24 Kokken løftede kødet op og lagde det foran Saul. „Spis! Det er til dig,” sagde Samuel. „Jeg havde lagt det stykke til side til dig, så du ved denne lejlighed kunne spise det sammen med de øvrige gæster.”

Så spiste Saul sammen med Samuel. 25 Derefter gik de ned fra offerhøjen. Da de var kommet tilbage til byen, blev der redt op til Saul på tagterrassen. 26-27 Ved daggry næste morgen råbte Samuel op til Saul: „Stå op! Jeg vil følge dig på vej.” Så stod Saul op, og Samuel gik med dem et stykke hen ad vejen. Da de var nået til udkanten af byen, sagde Samuel til Saul: „Sig til tjeneren, at han skal gå i forvejen, men bliv du her lidt endnu. Herren har nemlig givet mig et særligt budskab til dig.”

Amplified Bible

1 Samuel 9

Saul’s Search

1There was a man of [the tribe of] Benjamin whose name was Kish the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Becorath, the son of Aphiah, a Benjamite, a mighty man of influence and wealth. Kish had a son named Saul, a choice and handsome man; among the sons of Israel there was not a man more handsome than he. From his shoulders and up he was [a head] taller than any of the people.

Now the donkeys of Kish, Saul’s father, had wandered off and were lost. Kish said to his son Saul, “Please take one of the servants with you and arise, go look for the donkeys.” And they passed through the hill country of Ephraim and the land of Shalishah, but did not find them. Then they passed through the land of Shaalim, but they were not there and the land of the Benjamites, but they [still] did not find them.

When they came to the land of Zuph, Saul said to his servant who was with him, “Come, let us return, otherwise my father will stop worrying about the donkeys and become anxious about us.” The servant said to him, “Look here, in this city there is a man of God, and the man is held in honor; everything that he says comes true. Now let us go there; perhaps he can advise us about our journey [and tell us where we should go].” Then Saul said to his servant, “But look, if we go [to see him], what shall we bring to the man? For the bread from our sacks is gone and there is no gift to bring to the man of God. What do we have [to offer]?” The servant replied again to Saul, “Here in my hand I have a quarter of a shekel of silver; I will give that to the man of God, and he will advise us as to [where we should go on] our journey [to find the donkeys].” (Formerly in Israel, when a man went to inquire of God, he would say, “Come, let us go to the seer”; for he who is called a prophet today was formerly called a seer.) 10 Saul said to his servant, “Well said; come, let us go.” So they went to the city where the man of God was living.

11 As they went up the hill to the city, they met some young women going out to draw water, and said to them, “Is the seer (prophet) here?” 12 They answered them, “He is; look, he is ahead of you. Hurry now, for he has come into the city today because the people have a sacrifice on the high place today. 13 As you enter the city you will find him before he goes up to the high place to eat, for the people will not eat until he comes, because he must ask the blessing on the sacrifice; afterward, those who are invited will eat. So go up now, for about now you will find him.” 14 So they went up to the city. And as they came into the city, there was Samuel coming out toward them to go up to the high place.

God’s Choice for King

15 Now a day before Saul came, the Lord had [a]informed Samuel [of this], saying, 16 “About this time tomorrow I will send you a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him as leader over My people Israel; and he will save My people from the hand of the Philistines. For I have looked upon [the distress of] My people, because their cry [for help] has come to Me.” 17 When Samuel saw Saul, the Lord said to him, “There is the man of whom I spoke to you. This one shall rule over My people [as their king].” 18 Then Saul approached Samuel in the [city] gate and said, “Please tell me where the seer’s house is.” 19 Samuel answered Saul, “I am the seer. Go on ahead of me to the high place, for you shall eat with me today; and in the morning I will let you go, and will tell you all that is on your mind. 20 As for your donkeys which were lost three days ago, do not be concerned about them, for they have been found. And for whom are all things that are desirable in Israel? Are they not for you and for all your father’s household (family)?” 21 Saul replied, “Am I not a Benjamite, of [b]the smallest of the tribes of Israel? And is not my family the smallest of all the families of the tribe of Benjamin? Why then have you spoken this way to me [as if I were very important]?”

22 Then Samuel took Saul and his servant and brought them into the hall [at the high place] and gave them a place [to sit] at the head of the persons—about thirty men—who were invited [while the rest ate outside]. 23 Samuel said to the cook, “Bring the [priests’] portion that I gave you, regarding which I told you, ‘Set it aside.’” 24 Then the cook lifted up the leg (thigh) with the meat that was on it [indicating that it was the priest’s honored portion] and placed it before Saul. Samuel said, “Here is what has been reserved [for you]. Set it before you and eat, because it has been kept for you until the appointed time, ever since I invited the people.” So Saul ate with Samuel that day.

25 When they came down from the high place into the city, Samuel spoke with Saul on the [c]roof [of his house]. 26 They got up early [the next day]; and at dawn Samuel called Saul [who was sleeping] on the roof, saying, “Get up, so that I may send you on your way.” Saul got up, and both he and Samuel went outside. 27 As they were going down to the outskirts of the city, Samuel said to Saul, “Tell the servant to go on ahead of us so that he may pass by but you stand still now so that I may proclaim the word of God to you.”

Notas al pie

  1. 1 Samuel 9:15 Lit opened Samuel’s ear.
  2. 1 Samuel 9:21 The tribe of Benjamin had fallen into disrepute and had been nearly annihilated during the time of the judges (Judg 20:46-48).
  3. 1 Samuel 9:25 This was an ancient custom, and the roofs were flat and designed in part for this purpose. Verse 26 also indicates that Saul was given the roof as a place to sleep.