Bibelen på hverdagsdansk

1 Samuel 2

Hannas lovsang

1Da lovpriste Hanna Herren med denne sang:

Jeg fryder mig over dig, Herre.
    Du har gjort mig glad.
Nu kan jeg le ad mine fjender
    og glæde mig over, at du har reddet mig.
Ingen er hellig, som du er.
    Du hjælper og beskytter os.
        Din lige findes ikke.
Intet menneske må være hovmodigt
    eller bruge pralende ord,
for Herren er den alvidende Gud,
    han dømmer vores handlinger.
Den overlegne lider nederlag,
    men den segnefærdige finder styrke.
Den rige må arbejde for føden,
    mens den sultende spiser sig mæt.
Den barnløse kvinde føder syv børn,
    mens den børnerige sidder og sygner hen.
Herren bringer død, og Herren giver liv.
    Nogle lægges i graven, andre oprejses fra den.
Herren gør nogle fattige og andre rige,
    han ydmyger nogle og ophøjer andre.
Han løfter de hjælpeløse op fra støvet,
    han giver de fortvivlede nyt mod.
Han ærer dem som kongebørn,
    bænker dem på hæderspladsen.
Jordens grundvold har Herren skabt,
    på den byggede han hele verden.
Herren beskytter sine trofaste tjenere,
    men de onde omkommer i mørket.
Ingen kan klare sig i egen kraft.
10     De, som kæmper mod Herren, kvæstes.
Han tordner imod dem fra Himlen.
    Herren dømmer alle på jorden.
Han giver sin konge styrke
    og stor magt til sin salvede.[a]

11 Derefter rejste Elkana og Hanna hjem til Rama. Men drengen blev i Shilo, hvor han tjente Herren under Elis opsyn.

Elis sønner

12 Selv om Elis sønner var præster, var de ugudelige og uden ærefrygt for Herren. 13 Nu var det sådan, at præsterne havde ret til at få en vis del af, hvad der blev ofret. Så hver gang nogen bragte et slagtoffer, kom præsternes tjener, mens den del af offerkødet, som skulle spises, stod og kogte, og stak en tregrenet gaffel 14 ned i gryden. Det kød, som sad på gaflen, når den blev trukket op, var præsternes del. Den fremgangsmåde brugte de over for alle, der kom til Shilo for at ofre. 15 Men nu var det blevet sådan, at inden fedtet var brændt af den del af offerkødet, som tilhørte Herren, kom tjeneren og sagde til den, som ofrede: „Giv præsterne noget kød, de kan stege. De vil ikke have kogt kød, kun råt.” 16 Hvis manden svarede: „Tag så meget, du vil, men lad mig først brænde fedtet af,” sagde tjeneren: „Nej, giv mig kødet nu, ellers tager jeg det med magt.” 17 Elis sønners synd var stor i Herrens øjne, for de viste ringeagt for Herrens offergaver.

18 Samuel derimod tjente Herren, selvom han endnu kun var et barn. Han havde en efod af linned på magen til præsternes. 19 Hvert år lavede hans mor en kappe til ham. Den havde hun så med, når hun kom til Shilo for at ofre sammen med sin mand.

20 Før Elkana og Hanna rejste hjem fra Shilo, velsignede Eli dem med ordene: „Må Gud give jer andre børn i stedet for Samuel, som er givet til Herren.” 21 Og Gud velsignede Hanna, så hun blev gravid igen. Hun fødte i alt tre sønner og to døtre foruden Samuel, som voksede op hos Herren.

22 Eli var efterhånden en gammel mand, men han vidste godt, hvad hans sønner foretog sig. Han hørte om, hvordan de behandlede folk, og at de gik i seng med de kvinder, som hjalp til ved indgangen til helligdommen. 23 Derfor sagde han til dem: „Jeg har hørt om de skammelige ting, I gør. 24 I bliver nødt til at holde op med det. I har fået et dårligt ry blandt Herrens folk. 25 Når en mand gør noget forkert over for en anden person, kan Gud forsvare den ene eller den anden. Men når nogen gør oprør imod Gud selv, hvem kan så forsvare ham?” Men Elis sønner lyttede ikke til deres fars advarsel, for Herren havde allerede besluttet, at de skulle dø.

26 I mellemtiden voksede Samuel op og var afholdt både af mennesker og Gud.

Dommen over Elis familie

27 En dag kom en af Guds profeter til Eli og gav ham følgende budskab fra Herren: „Åbenbarede jeg mig ikke tydeligt, allerede dengang dine forfædre var Faraos slaver i Egypten? 28 Af alle Israels stammer udvalgte jeg din slægt til at være mine præster, til at bringe ofre på mit alter, til at brænde røgelse og til at bære præstedragt og tjene mig. Og jeg gav jer ret til en vis del af offerkødet. 29 Hvorfor er I da så grådige, at I forgriber jer på de øvrige ofre, som jeg har forordnet for min helligdom? Hvorfor tager du mere hensyn til dine sønner end til mig? I er jo blevet fede ved at tage den bedste del af mit folks offergaver til jer selv. 30 Derfor siger Herren, Israels Gud: Jeg lovede engang, at dine efterkommere skulle være præster for mig altid, men sådan bliver det ikke nu. For jeg ærer den, som ærer mig; og jeg foragter den, som foragter mig. 31 Derfor vil jeg straffe din familie og slægt, så at ingen mand i din familie bliver gammel. 32 Med misundelse vil du se på, hvordan mit folk får fremgang, mens din egen slægt skrumper ind. Ingen fra din slægt bliver gamle. 33 De, som ikke bliver dræbt, vil leve i sorg og skændsel, og deres børn vil blive dræbt i krig. 34 Som et tegn på, at det vil ske, som jeg har sagt, skal dine to sønner Hofni og Pinehas dø på samme dag. 35 I stedet vil jeg lade en trofast præst fremstå, en, som vil tjene mig og gøre, som jeg siger. Jeg vil velsigne hans slægt, og de skal altid tjene som præster for min udvalgte konge. 36 Dine efterkommere skal bøje sig for ham og tigge ham om penge og mad. ‚Vær barmhjertig,’ vil de sige, ‚og giv os arbejde som præster, så vi kan få noget at spise.’ ”

Notas al pie

  1. 2,10 På dette tidspunkt havde Israel ingen konge, og kun præsterne var salvede med olivenolie som tegn på deres indvielse og tjeneste for Herren. Det hebraiske ord for „salvede” her i teksten er Mashiach (Messias), og den græske oversættelse af ordet „salvede” er Christos. Disse ord fra Hanna kan derfor opfattes profetisk om den senere åndelige konge, Jesus Messias, den salvede og udvalgte.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Цар 2

Молитва Ханны

1Ханна сказала:

– Возликовало моё сердце в Вечном,
    в Вечном обрела я силу[a] свою.
Я смеюсь над своими врагами
    и радуюсь своему избавлению.
Нет столь святого, как Вечный;
    нет другого, кроме Тебя;
    нет скалы, подобной нашему Богу.

Не говорите больше надменно,
    не давайте своим устам говорить с такой дерзостью,
ведь Вечный есть Бог, знающий всё,
    оценивающий все дела.

Сломаны луки воинов,
    а слабые становятся сильными.
Те, кто был сыт, теперь нанимаются работать за пищу,
    а те, кто голодал, больше не голодают.
Когда-то бесплодная – родила семерых,
    а имевшая много сыновей – изнемогает.
Вечный умерщвляет и оживляет,
    низводит в мир мёртвых и выводит из него.
Вечный делает нищим и даёт богатство;
    Он смиряет и возносит.
Он поднимает бедного из праха
    и возносит нищего с груды пепла.
Сажает их с вождями
    и даёт им наследовать престол славы.

Ведь основания земли устроены Вечным,
    на них Он поставил мир.
Он охраняет пути верных Ему,
    а нечестивые сгинут во мраке.
Сила им не поможет:
10     противники Вечного будут рассеяны.
Он разразится на них громом с небес;
    Вечный будет судить до края земли.

Он даст мощь Своему царю,
    силу – Своему помазаннику.

11 Элкана пошёл к себе домой в Раму, а мальчик остался служить перед Вечным при священнослужителе Илии.

Нечестивые сыновья Илия

12 Сыновья Илия были нечестивцами. Им не было дела ни до Вечного, 13 ни до долга священнослужителей по отношению к народу. Всякий раз, когда кто-нибудь приносил жертву, в то время, когда варилось мясо, приходил слуга священнослужителей с трёхзубой вилкой в руке. 14 Он опускал её в кастрюлю, сковороду, котёл или горшок и брал себе всё, что попадалось на вилку. Так священнослужители поступали со всяким жертвенным мясом, которое приносили исроильтяне, приходившие в Шило. 15 Мало этого, ещё до того, как сжигали жир, слуга священнослужителя приходил и говорил человеку, который приносил жертву: «Дай священнослужителю мяса для жаркого. Он не возьмёт у тебя варёное мясо, только сырое». 16 Если человек говорил ему: «Пусть вначале сожгут жир, а потом ты возьмёшь всё, что хочешь», то слуга отвечал: «Нет, давай сейчас. А если нет, я возьму силой».

17 Грех этих молодых людей, сыновей Илия, был очень велик перед Вечным, ведь они относились с презрением к приношениям Вечному.

18 Но Самуил служил перед Вечным. Он был мальчиком, носящим льняной ефод[b]. 19 Каждый год мать шила для него маленький плащ и приносила ему, когда приходила с мужем для приношения ежегодной жертвы. 20 Илий благословлял Элкану и его жену, говоря:

– Пусть Вечный даст тебе детей от этой женщины вместо того, о ком она молилась и кого отдала Вечному.

Потом они возвращались домой. 21 Вечный был милостив к Ханне, и она родила ещё троих сыновей и двух дочерей. Тем временем Самуил рос в присутствии Вечного.

22 Илий же, который был очень стар, слышал обо всём, что его сыновья делают с Исроилом, и что они спят с женщинами, которые служат у входа в шатёр встречи.

23 Он сказал им:

– Что вы делаете? От всего народа я слышу о ваших нечестивых делах. 24 Нет, мои сыновья, не хороша молва, которая, как я слышу, распространяется среди народа Вечного. 25 Если человек согрешит против другого, то Всевышний может стать посредником между ними, но если человек согрешит против Вечного, кто заступится[c] за него?

Но сыновья не прислушивались к отцовским упрёкам, потому что в воле Вечного было предать их смерти.

26 А Самуил взрослел. Его любили и люди, и Вечный.

Пророчество о семье Илия

27 И вот, пришёл к Илию пророк и сказал ему:

– Так говорит Вечный: «Разве Я не открывался ясно твоему предку Хоруну и его семье, когда они ещё были в Египте под властью фараона? 28 Я выбрал Хоруна из всех родов Исроила, чтобы он был Моим священнослужителем, восходил к Моему жертвеннику, возжигал благовония и носил предо Мною ефод[d]. Ещё Я дал ему и его семье все огненные жертвы исроильтян. 29 Почему же вы попираете ногами Мои жертвы и приношения, которые Я установил для Своего жилища? Почему ты предпочитаешь Мне своих сыновей, жирея от лучших частей каждого приношения, совершаемого Моим народом, Исроилом?»

30 Поэтому Вечный, Бог Исроила, возвещает: «Я обещал, что твоя семья и твоё родство будут служить передо Мной вечно». Но теперь Вечный возвещает: «Да не будет так! Тех, кто чтит Меня, буду чтить и Я, но тем, кто презирает Меня, будет плохо. 31 Наступит время, когда Я лишу силы твою семью и твоё родство, и никто в твоём семействе не доживёт до старости. 32 Ты увидишь бедствие в Моём жилище. Хотя Исроил будет благоденствовать, никто в твоём семействе никогда не будет доживать до старости. 33 Всякий, кого Я не отрешу от жертвенника, будет сбережён только для того, чтобы наполнять слезами твои глаза и печалить твоё сердце, и все твои потомки будут умирать во цвете лет.

34 А то, что случится с двумя твоими сыновьями, Хофни и Пинхасом, будет знаком для тебя – оба они умрут в один день. 35 Я поставлю Себе верного священнослужителя, который будет поступать по сердцу Моему. Я утвержу его дом, и он всегда будет ходить перед Моим помазанником. 36 Тогда всякий оставшийся из твоего дома придёт, склонится перед ним за грамм[e] серебра и корку хлеба и взмолится: “Дай мне какую-нибудь должность священнослужителя, чтобы у меня было пропитание”».

Notas al pie

  1. 1 Цар 2:1 Букв.: «вознёсся мой рог». Рог был символом могущества, власти и силы. То же в ст. 10.
  2. 1 Цар 2:18 Простой льняной ефод (своего рода передник) был облачением всех священнослужителей (см. 22:18), за исключением верховного священнослужителя, который носил ефод из дорогой материи (см. Исх. 28:6-30).
  3. 1 Цар 2:25 Или: «помолится».
  4. 1 Цар 2:28 На ефод золотыми цепочками крепился нагрудник, в котором находился священный жребий, урим («свет») и туммим («совершенство»). С помощью этих предметов определяли волю Всевышнего, но как именно, сегодня не известно. По всей вероятности, именно в этой связи упоминается в данном стихе ефод (см. также 14:2-3, 18-19; 23:6-12; 30:7-8).
  5. 1 Цар 2:36 Букв.: «за геру».