Bibelen på hverdagsdansk

1 Peter 4

At leve efter Guds vilje

1Kristus måtte igennem fysiske lidelser, og I må være indstillet på det samme. De, der er villige til at gennemgå fysiske lidelser, har gjort op med et liv i synd. De lever resten af deres liv her på jorden i overensstemmelse med Guds vilje og ikke styret af syndige lidenskaber. I har brugt tilstrækkelig meget af jeres tid på at leve et selvisk liv ligesom de vantro. Det gav sig udslag i seksuelle udskejelser og syndigt begær, løsslupne fester, natlige orgier, druk og afskyelig afgudsdyrkelse. Jeres venner fra dengang undrer sig over, at I ikke længere vil være med i deres mange udskejelser, og de gør nar af jer.

Men de skal en dag stå til regnskab over for Gud, der er parat til at dømme levende og døde. Da også de døde vil blive dømt engang, måtte Jesus forkynde budskabet for dem og give dem mulighed for at få åndeligt liv, selvom de allerede havde oplevet den fysiske død.

Tjen hinanden i kærlighed

Verdens ende er nær. Vær derfor fornuftige og mådeholdne, så I kan bede. Og vigtigst af alt: Elsk hinanden med en inderlig kærlighed, for kærligheden gør, at mange synder bliver tilgivet.[a] Vær gæstfri mod hinanden uden at beklage jer. 10 Gud har givet hver enkelt af jer en nådegave, som I er ansvarlige for at bruge til gavn for de andre. 11 Er det din gave at forkynde ordet, så tal i overensstemmelse med Guds ord. Er det din gave at have en særlig hjælpetjeneste, så udfør din tjeneste med den styrke, Gud giver. I alle disse ting er det Gud, der skal have æren på grund af, hvad Jesus Kristus har gjort for os. Ham tilhører æren og magten i al evighed. Amen.

Om lidelser og dom

12 Elskede venner, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I gennemgår, som om det er noget mærkeligt, der sker med jer. 13 Nej, glæd jer over at få lov at lide på samme måde, som Kristus led, for så kan I også glæde og fryde jer over at møde ham, når han kommer i al sin herlighed. 14 Når I bliver hånet, fordi I er kristne, skal I tænke på, hvor velsignede I er, for Guds herligheds og krafts Ånd er over jer. 15 Ingen af jer har jo begået kriminelle handlinger såsom vold, tyveri eller hæleri,[b] som I derfor med skam må lide straffen for. 16 Hvis I lider ondt, fordi I er kristne, har I ingen grund til at skamme jer. I skal hellere lovprise Gud for den ære, det er at få lov at være kristen.

17 Guds dom vil komme, og han er allerede begyndt med at rense ud blandt sit eget folk. Men hvis det, der sker med os nu, kun er begyndelsen, hvordan skal det så ende for dem, der afslår Guds tilbud om frelse? 18 Skriften spørger:

„Hvis retskafne mennesker med nød og næppe bliver frelst,
    hvordan skal det så gå de ugudelige syndere?”[c]

19 Altså skal de, der lider efter Guds vilje, fortsætte med at gøre det gode og overlade deres sjæls skæbne til den trofaste Skaber.

Notas al pie

  1. 4,8 Ordret: „skjult”, dvs. „tilgivet”, jf. Sl. 32,1; 85,3; Ordsp. 10,12; Jak. 5,20; Rom. 4,7.
  2. 4,15 Ordets betydning kendes ikke med sikkerhed.
  3. 4,18 Ordsp. 11,31 (LXX).

The Message

1 Peter 4

Learn to Think Like Him

11-2 Since Jesus went through everything you’re going through and more, learn to think like him. Think of your sufferings as a weaning from that old sinful habit of always expecting to get your own way. Then you’ll be able to live out your days free to pursue what God wants instead of being tyrannized by what you want.

3-5 You’ve already put in your time in that God-ignorant way of life, partying night after night, a drunken and profligate life. Now it’s time to be done with it for good. Of course, your old friends don’t understand why you don’t join in with the old gang anymore. But you don’t have to give an account to them. They’re the ones who will be called on the carpet—and before God himself.

Listen to the Message. It was preached to those believers who are now dead, and yet even though they died (just as all people must), they will still get in on the life that God has given in Jesus.

7-11 Everything in the world is about to be wrapped up, so take nothing for granted. Stay wide-awake in prayer. Most of all, love each other as if your life depended on it. Love makes up for practically anything. Be quick to give a meal to the hungry, a bed to the homeless—cheerfully. Be generous with the different things God gave you, passing them around so all get in on it: if words, let it be God’s words; if help, let it be God’s hearty help. That way, God’s bright presence will be evident in everything through Jesus, and he’ll get all the credit as the One mighty in everything—encores to the end of time. Oh, yes!

Glory Just Around the Corner

12-13 Friends, when life gets really difficult, don’t jump to the conclusion that God isn’t on the job. Instead, be glad that you are in the very thick of what Christ experienced. This is a spiritual refining process, with glory just around the corner.

14-16 If you’re abused because of Christ, count yourself fortunate. It’s the Spirit of God and his glory in you that brought you to the notice of others. If they’re on you because you broke the law or disturbed the peace, that’s a different matter. But if it’s because you’re a Christian, don’t give it a second thought. Be proud of the distinguished status reflected in that name!

17-19 It’s judgment time for God’s own family. We’re first in line. If it starts with us, think what it’s going to be like for those who refuse God’s Message!

If good people barely make it,
What’s in store for the bad?

So if you find life difficult because you’re doing what God said, take it in stride. Trust him. He knows what he’s doing, and he’ll keep on doing it.